Obvestilo

30 milijonov evrov za boljšo oskrbo s pitno vodo na Postojnskem in Pivškem

Postojna – Župana občin Postojna in Pivka, Igor Marentič in Robert Smrdelj, sta danes podpisala pogodbe z izvajalci gradbenih del ter izvajalcem storitev inženirja in nadzora v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop.

Marentič: Prihodnost je v povezovanju

Postojnski župan je ob slavnostnem podpisu pogodbe poudaril, da je v povezovanju prihodnost in dodal: »Pred nami je eden največjih projektov, pri katerem sodelujeta dve občini. Župana sva dokazala, da je mogoče s povezovanjem med občinami doseči veliko, na kar sem zelo ponosen.« »Okoli 21 tisoč občanov obeh občin bo imelo zdaj zagotovljeno učinkovitejšo vodooskrbo,« pa je dejal Robert Smrdelj, župan Občine Pivka, in izrazil željo da bi tudi v novi finančni perspektivi našli skupne interese na različnih področjih lokalnega razvoja.

Vodooskrbni sistem v obeh občinah zaradi neustreznih cevovodov, starih 45 let,  stalnih okvar, premajhne prepustnosti količin pitne vode ni več ustrezen. Projekt obsega izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, šest vodohranov, štirih črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode, dveh vodarn, ene pretočne celice in enega regulacijskega objekta. Dela bodo razdeljena na izgradnjo in rekonstrukcijo cevovodov ter objektov v občinah Postojna in Pivka ter na posodobitev oziroma gradnjo zajetja in vodarne Malni ter zajetja in vodarne Korotan.

Vrednost celotnega projekta znaša skoraj 30 milijonov evrov in ga delno financira Republika Slovenija, delno Kohezijski sklad Evropske unije, delno pa bodo stroške pokrili iz občinskih proračunov obeh občin (4.255.330,39).

Ena najpomembnejših naložb v lokalno infrastrukturo

Kot sta na današnji novinarski konferenci poudarila župana Občine Postojna, Igor Marentič in Občine Pivka, Robert Smrdelj, bo projekt neposredno vplival in učinkoval na kakovost pitne vode, zdravje ljudi ter onesnaženost okolja. Gre za eno izmed najpomembnejših in strateških naložb v lokalno infrastrukturo v zadnjem obdobju, katere priprave in začetki segajo že v leto 2008. Tudi direktor Javnega podjetja Kovod Postojna, David Penko, koordinator projekta, je poudaril, da bodo izvedena dela pomembno prispevala k boljši oskrbi z vodo na tem območju.

Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju med marcem 2016 in januarjem 2018. Izvajalec gradbenih del bo Cestno gradbeno podjetje Nova Gorica, d. o. o. in podjetje Gorenje d. d. Nadzor nad izvedenimi deli pa bo opravljalo podjetje Elita I. B., d. o. o.

Del cevovodov bo potekal po lokalnih cestah in ob državni cesti, zato bodo potrebne zapore posameznih odsekov. Zaradi prevezav na omrežju bo v tem  obdobju prihajalo do prekinitev oskrbe s pitno vodo in posledično morebiti tudi do potrebe po prekuhavanju vode, za kar se obe občini in JP Kovod Postojna d. o. o. vnaprej opravičujejo in naprošajo prebivalce za strpnost in razumevanje, saj gre nenazadnje za izvedbo obsežnega projekta, ki bo imel za lokalno skupnost izjemno pomembne učinke. Občanke in občani bodo o poteku vseh aktivnosti ter z vsemi obvestili redno seznanjeni in obveščeni.

Na vodilni  fotografiji z leve: pivški župan Robert Smrdelj, postojnski župan Igor Marentič in direktor podjetja Kovod Postojna David Penko

Ne spreglejte

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana stopili na prste kriminalcem

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana smo minulo sredo na podlagi izdanih odredb s strani Okrožnega sodišča …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja