Obvestilo

Bloke: starejšim prijazno jesen življenja v domu starejših, mladim stanovanja in zazidljive parcele

Leto 2023 je bilo za občino Bloke v investicijskem smislu posebno leto, drugačno od prejšnjih, je prepričan bloški župan Jože Doles. »Večino naših aktivnosti smo namreč usmerili v pripravo na velike investicije, ki jih na Blokah načrtujemo v naslednjih letih.« Za ta namen so morali zagotoviti ustrezna zemljišča, jih komunalno opremiti, zgraditi ceste, kanalizacijo, vodovod, vso potrebno infrastrukturo. V občini Bloke si po županovih besedah prizadevajo zadržati mlade, starejšim pa zagotoviti prijazno jesen življenja. To sredo bodo svetniki odločali o osnutku proračuna, ki bo težak 3,3 milijona evrov.

Dom starejših in trgovsko-stanovanjski objekt

V občini Bloke se pripravljajo na gradnjo doma starejših občanov, ki naj bi ga začeli graditi v naslednjem letu, kot tudi na gradnjo trgovsko-stanovanjskega objekta, ki ga bo občina gradila skupaj s trgovcem, Kmetijsko zadrugo Velike Lašče, ki se zanima za ta projekt. »Začeli pa smo tudi z načrtovanjem tretjega velikega projekta, gradnjo novega vrtca, tako da so bile naše ključne dejavnosti letos usmerjene v pripravo na začetek gradnje teh projektov,« pojasnjuje župan.

V središču Nove vasi so najprej morali zagotoviti ustrezno zemljišče za gradnjo doma starejših. V ta namen je občina v letošnjem letu od Perutnine Pivka odkupila dva opuščena hleva, ki sta že dolga leta propadala v naselju Nova vas. »Te objekte smo morali porušiti, odstraniti gradbene odpadke in zemljišča ustrezno komunalno opremiti. V začetku decembra je občina pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje. Naloga Občine Bloke je bila, da za ta projekt pridobi ustrezno komunalno opremljeno zemljišče in izdela gradbeno dokumentacijo do pridobitve gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju je naša naloga, da prenesemo lastništvo zemljišča na Republiko Slovenijo in seveda prenos investitorstva za gradnjo tega doma. Ta čas se končujejo aktivnosti za prenos zemljišča na ministrstvo za solidarno prihodnost.« Aktivnosti v zvezi z gradnjo tega doma bo prevzel dom starejših Grosuplje, kjer so že v fazi izbora izvajalca za izdelavo gradbene dokumentacije za gradnjo, v nadaljevanju bodo pristopili še k izboru izvajalca za postavitev doma.

Do konca 2025 oz. na začetku 2026 bo dom starejših odprl vrata

»Pomembno pa je, da so v tem trenutku že zagotovljena sredstva,« poudarja Jože Doles. Na ministrstvu za solidarno prihodnost je bil namreč v juniju zaključen razpis, na katerem je bil izbran omenjeni dom starejših, ki je za gradnjo na Blokah prejel sredstva v višini 7,3 mio evrov. »V tem trenutku je torej vse pripravljeno za začetek gradnje, ki naj bi po moji oceni stekla v začetku drugega polletja naslednjega leta. Upam, da bo šlo po tem terminskem planu naprej in da bo do konca leta 2025 ali na začetku 2026  dom zgrajen in bo lahko sprejel prve oskrbovance,« pravi sogovornik. Po njegovih besedah je interes za bivanje v domu že zdaj velik. »Največja možna ovira pa so zaposleni. Informacije so, da se vsi domovi za starejše po Sloveniji ukvarjajo s kadrovskimi težavami, saj je težko zagotoviti ustrezne kadre za delovanje takega doma. Kljub temu smo na občini optimistični, projekt je zastavljen tako, da smo tudi na zagotovitev kadrov že mislili.« Dom starejših je namreč že opravil predstavitev poklicev v osnovni šoli in s tem poskušal vplivati na odločitev mladih, da bi se usmerili v poklice, ki jih tak dom potrebuje in bi tudi ostali doma. Nekaj pa je po županovih besedah tudi kadra, ki deluje po različnih domovih po Sloveniji, in je z Blok.

Skrb za kakovost življenja na Blokah

»Življenje v občini Bloke je urejeno, zanimivo, ustrezno komunalno opremljeno, naša občina je na zelo visokem nivoju. »Prometno smo povezani, zelo pomembno pa se mi zdi, da imajo vsa gospodinjstva možnost za priklop na širokopasovno optično omrežje, kar omogoča primerljivo ali celo nekoliko boljšo opremo kot jo imajo v veliki večini Slovenije. Tako je življenje na Blokah lahko zelo zanimivo, med drugim pa omogoča tudi delo na daljavo, kar je v tem trenutku zelo pomembno,« pravi župan.

Zazidljiva zemljišča in neprofitna stanovanja za mlade

Demografska struktura je na Blokah podobna slovenskim ali sploh evropskim razmeram. »Evropa se na splošno stara in Slovenija ni nobena izjema. Tako tudi Bloke niso. Mislim pa, da pomembneje ne odstopamo od slovenskega povprečja,« pove sogovornik, ki ugotavlja, da mladi v zadnjem času sicer bolj ostajajo doma kot prej, kot ključni problem pa izpostavlja stanovanjsko ponudbo. »Če imajo mladi možnost nastanitve v domačem kraju, se hitro odločijo za življenje na Blokah. Eden ključnih problemov je zagotoviti mladim zazidljiva zemljišča, pa tudi nek fond neprofitnih stanovanj za mlade družine in tudi v tej smeri občina intenzivno deluje, v letu 2023 v dveh smereh: na severnem delu naselja Nova vas  smo poleg omenjenega zemljišča za potrebe gradnje doma starejših sprostili  in komunalno opremili tudi gradbena zemljišča za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. V prvi fazi je občina opremila in na trgu ponudila devet novih zemljišč, pet od teh je že prodanih, štiri še čakajo na kupce, v nadaljevanju pa pripravljamo še eno zazidalno cono, kjer naj bi sprostili še dodatnih 18 komunalno opremljenih zemljišč, tako da bomo s tem poskrbeli, da bodo mladi imeli cenovno dostopna komunalno opremljena zemljišča za gradnjo individualnih hiš. To je en segment, v katerega smo v letu 2023 kar precej vlagali, drugi segment pa je, kako zagotoviti tudi dodatno količino neprofitnih stanovanj. Pripravljamo drugi velik projekt, gradnjo novega trgovskega centra, nad katerim naj bi zagotovili kar 16 novih stanovanj, ki bi jih lahko namenili deloma za oskrbovana, deloma pa za neprofitna stanovanja. Mladim želimo torej ponuditi bodisi zemljišča bodisi določen fond stanovanj in jih tako zadržati na Blokah.

Pripravljen idejni projekt za novi osemoddelčni vrtec

Ti projekti torej vzporedno rasejo drug za drugim s podobnim ciljem. En projekt dopolnjuje drugega.« pojasnjuje župan Doles in dodaja: »Če bomo zadržali mlade in morda s ponudno stanovanj nekaj kadra pridobili tudi iz drugih okolij, se bo povečevalo tudi število otrok. O tem razmišljamo že danes in delamo na projektu novega osemoddelčnega vrtca, pravkar izdelujemo idejno zasnovo zanj. Trenutno imamo na Blokah potrebe za pet do šest oddelkov, a pričakujemo, da bodo te naraščale, zato bo v naslednjih letih potreben nov vrtec. Njegova lokacija bo v nadaljevanju osnovne šole.«

Nadaljuje se komunalno opremljanje manjših naselij

Bloški župan še dodaja, da so v letu 2023 uspešno zaključili gradnjo novega kanalizacijskega omrežja v naselju Studeno in ga priključili na čistilno napravo  Velike Bloke. Občina s tem nadaljuje komunalno opremljanje tudi manjših naselij, ki sicer ne sodijo v neke aglomeracije, » … a naša strategija je, da bi vsa naselja v osrednjem delu Bloške planote imela možnost priključitve na kanalizacijsko omrežje in na vodovod, ki je zgrajen. Na severnem delu Bloške planote, kjer so res majhna naselja, od dve do deset hiš,  pa bomo razvijali sistem malih čistilnih naprav, katerih postavitev bo občina subvencionirala.

Spodbudna ocialna slika Blok

»Po podatkih, ki jih prejemamo s centra za socialno delo in po podatkih o razvitosti občine na Blokah kakih posebnih socialnih težav ne opažamo.  Razvitost naše občine je po statističnih podatkih, ki se zbirajo za vso Slovenijo, v krepkem vzponu. Indeks razvitosti Blok je nad slovenskim povprečjem, kar pomeni, da gre razvoj občine v pravo smer, življenje v njej pa se izboljšuje. Vsak, ki hoče delati, ima še dodatne možnosti zaslužka, od malih kmetij, ki se še vedno ohranjajo, do gozdarstva in drugih dejavnosti. Socialnih stisk, razen kakega redkega primera, ne beležimo,« župan Doles opisuje socialno sliko Blok.

Osnutek proračuna v prvo branje

Osnutek proračuna 2024 Občine Bloke je pripravljen, ki bo po županovih besedah na ravni letošnjega, 3,2 do 3,3 milijona evrov. »Osnutek bomo sprejeli na naslednji seji v sredo, 20. 12. Prepričan sem, da ne bo težav s sprejemanjem. Predlog proračuna bo po usklajevanjih na komisijah in v odborih predvidoma v drugi polovici januarja. Zastojev pri načrtovanju naslednjih investicij,« je prepričan župan.

Novoletne želje

»Občanom in sodelavcem želim predvsem miru, saj vidimo, kaj se dogaja v naši neposredni okolici. Seveda pa brez zdravja ne gre, tako da želim sreče, zdravja, zadovoljstva in miru in mislim, da se bomo še lahko veselili novih uspehov,« občanom in sodelavcem želi župan Jože Doles.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

 

Ne spreglejte

Poletni glasbeni festival Cantabile: v soju luči in čudovite glasbe

V četrtek, 27. junija 2024, ob 20.30, se bo v Logatcu začel že 11. poletni …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja