Obvestilo

Center Postojne – območje umirjenega prometa

Pred dobrim mesecem dni se je začela dolgo pričakovana obnova Tržaške ceste v Postojni. Dela zaenkrat potekajo nemoteno in brez večjih težav.

Tržaška bo po novem tlakovana in brez pločnikov, promet pa bo še naprej enosmeren, bo pa z obnovo v bodoče bistveno več prostora namenjenega pešcem, kolesarjem in hortikulturni ureditvi.

Ko prednost dobijo pešci, kolesarji in drevesa

Vse pohodne in vozne površine znotraj območja urejanja na Tržaški cesti bodo enotno utrjene in tlakovane z betonskimi tlakovci. Vozna površina ceste in kolesarske steze bo označena z robnikom v kontrastni temno sivi barvi, višinske razlike med voziščem in peš površino pa ne bo več. Na ta način bo prehajanje čez cesto za pešce olajšano, rob cestišča pa kljub temu jasno viden.

Zaradi večje varnosti bo tudi omejitev hitrosti znižana na 10 km/h in bo zato celotno območje Tržaške ceste obravnavano kot območje umirjenega prometa. Cestišče Stritarjeve in Jenkove ulice – vzhod  bo obnovljeno v asfaltni izvedbi in ohranilo obstoječ režim prometne ureditve.

Na obeh straneh vozišča je predvidenih približno 50 parkirnih mest in pet stojal za kolesa pred trgovino Mercator. Ob celotni trasi bo zasajenih 59 novih dreves, ki bodo poskrbela za bolj zeleno podobo Tržaške ceste.

Novo stopnišče ob Mercatorju bo glavna peš povezava do avtobusne postaje, tlakovana površina ob vznožju stopnišča pa bo predstavljala vhodni prostor za sanitarije in dvigala.

Dvigalo za lažji dostop in javne sanitarije

Občina Postojna v zadnjih dvajsetih letih postopoma obnavlja kanalizacijski sistem in tako je bil do sedaj iz mešanega v ločen sistem preurejen že precejšen del mesta. V naslednjih mesecih bo komunalno urejena še Tržaška cesta do križišča z Globočnikovo ulico ter Stritarjeva ulica in del Jenkove od sodišča do krožišča pri zdravstvenem domu.

V tem delu bo posodobljena fekalna kanalizacija, ki bo povezana na Centralno čistilno napravo Postojna, padavinska kanalizacija in javna razsvetljava. Obenem bodo v sodelovanju z lastniki in upravljavci vkopana še nizkonapetostno in telekomunikacijsko omrežje ter omrežje kabelske televizije, ki trenutno še potekajo prostozračno.

V sklopu projekta rekonstrukcije vodovodnega omrežja in kanalizacije na Tržaški cesti v Postojni je načrtovana tudi novogradnja objekta javnih sanitarij in dvigala. Glavni dostop do sanitarij, ki bodo vkopane pod trg pred stavbo Mercatorja ob Tržaški cesti, je predviden z Jenkove ulice, dvigalo pa bo nivo Jenkove ulice povezovalo z nivojem Tržaške ceste.

Vir: postojna.si

 

Ne spreglejte

Pivški svetniki na seji o poenotenju turističnega vodenja, predšolskem varstvau in ceni komunalnih storitev

Pivški občinski svetniki so na 9. redni seji občinskega sveta uvodoma obravnavali kadrovske zadeve z …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja