Obvestilo

Cerknica: jesen velikih projektov

V Občini Cerknica so ob koncu osemletnega obdobja zadovoljni, da se je zgradila pomembna infrastruktura, kot so energetske sanacije stavb,  vrtec, čistilne naprave, vodovodni sistemi, ceste … Da je bilo mogoče izpeljati tako obsežne investicije, gre zasluga županu in  Občinski upravi, ki je na osnovi razpisov pridobila  dobrih 13 milijonov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Za ohranjanje naravne dediščine in za urejanje turistične infrastrukture na Cerkniškem jezeru pa je bilo skupaj z Notranjskim regijskim parkom pridobljenih dobrih 7 milijonov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. V prihodnjem mesecu se zaključuje gradnja težko pričakovane športne dvorane na Rakeku.

»Glede na to, da imamo kar precej načrtov, ki so pripravljeni bodisi projektno bodisi z že odobrenimi sofinancerskimi sredstvi, sem se odločil, da se bom potegoval še za en mandat župana. Ne želim si namreč, da bi ti projekti, ki so pri ljudeh dobro sprejeti, propadli oz. da se jih ne bi izvedlo,« Marko Rupar odgovarja na vprašanje o svoji kandidaturi na bližnjih lokalnih volitvah.

Ob cestah tudi kolesarske steze

Med infrastrukturnimi projekti župan Marko Rupar izpostavlja cesto Dolenja vas – industrijska  cona Podskrajnik, kjer so, kot pravi, že uvedli pravilo, da sta poleg ceste urejena tudi kolesarska steza in pločnik za pešce, torej je cesta dovolj široka, da je ločena s črto za kolesarje in pešce. »Naš bodoči cilj je namreč, da bi ob vseh občinskih cestah, ki jih obnavljamo – na državnih je to bistveno težje –  vzporedno vodile tudi kolesarske steze. Trend je, da se število kolesarskih stez v občini poveča,« pove župan. Naslednja investicija v višini pol milijona evrov je dokončanje ceste Sv. Vid – Župeno, ki jo je občina v preteklih letih že delno zgradila, ostalo je le še zadnjih 1.200 m ceste z novim priključkom na regionalno cesto Cerknica – Rakitna. Po županovih besedah bo dokončana 15. septembra. Del ceste, ki je v slabem stanju, bodo uredili tudi v naselje Otonica- Podslivnica. »Doslej so bile namreč ceste preozke, zato smo se odločili za standardno širino, najmanj pet metrov, z urejenimi bankinami.« pravi sogovornik.

Pomemben napredek pri širjenju mreže kolesarskih stez je medobčinska povezava med Cerknico in Novo vasjo, ki je bila potrjena s podpisom dogovora  z ministrstvom za gospodarstvo, nosilec projekta pa je Občina Cerknica. Ocenjena vrednost projekta znaša skoraj 2,3 milijona evrov, od tega bosta država in Evropska unija prispevali slabih 1,9 milijona evrov. Rok izvedbe je do konca leta 2020.

Knjižnica Jožeta Udoviča z novim prizidkom

Na področju kulture je med večjimi investicijami prizidek knjižnice Jožeta Udoviča v Cerknici v vrednosti 480 000 evrov. »Računamo, da jo bomo v letošnjem letu dali pod streho, v naslednjem letu pa opremili. Knjižnica bo pridobila 220 kvadratnih metrov nove površine, od tega je 100 kvadratov predvidenih za arhiv, ker imamo izjemno bogato domoznansko zbirko, zelo vredne eksponate, celo iz leta 1400 in še starejše. 120 kvadratnih  metrov bomo pridobili za dodatno čitalnico. Prizidek bo z mostom povezan z matično stavbo. S to investicijo bo v celoti urejena okolica knjižnice, ki jo je do sedaj kazilo neuporabno poslopje v slabem stanju,« pove župan.

Športna dvorana Rakek pred odprtjem

»Športna dvorana Rakek je največji projekt v letošnjem letu, ki se bo kmalu zaključil. Vrednost investicije z ddv je 3,2 mio eur,  skupaj z ureditvijo okolice. Lani smo podpisali pogodbo s konzorcijem treh firm, Rio   domačo gradbeno firmo, AS Primus in Jelovico. Ker se je As Primus znašel v težki situaciji in na objektu svojih del ni izvajal v pogodbenem roku, je to povzročilo nekajmesečno zamudo, zato sta ga pogodbenega partnerja izločila iz projekta. »Dela se nadaljujejo, tako da uporabno dovoljenje pričakujemo v začetku oktobra. Nekajmesečna zamuda s končanjem del ni moteča, saj je pomembno, da je zgradba narejena kvalitetno, v skladu z vsemi zahtevami za šport, da je akustično primerna tudi za morebitne druge prireditve, na primer koncerte,  da je nizkoenergetska, zaradi česar bomo od Eko sklada dobili nepovratna sredstva v višini 720 000 eur, kar je velik dosežek.« je poudaril župan.

Zgradba je večinoma lesena,  montažne gradnje in energetsko varčna. Na tribunah, tako fiksnih kot izvlečnih, bo prostora za 560 obiskovalcev, gledalcev, z možnostjo dodatnih sedežev na koncertih. Skupna uporabna površina dvorane je 2.250 kvadratih metrov. »Gabariti pa so precej veliki, tako da je dvorana ena najvišjih v naši okolici. Z višino 10 m omogoča treninge vsem možnim športom, česar obstoječe dvorane z višino 7 ali 8 m ne omogočajo. V tej dvorani bodo tako lahko trenirale tudi mažoretke in tvirling,« pojasnjuje Rupar.  V dvorani so po njegovih besedah  možne tudi vse mednarodne tekme, bodisi košarka, rokomet, mali nogomet … Neposredno je dvorana povezana z osnovno šolo, ki jo bo uporabljala v dopoldanskem času, popoldne pa bodo tu trenirala različna društva. »Tudi lokacija je čudovita, ker je odmaknjena, nemoteča za ljudi, je pa poleg šole,« poudarja župan. »V prihodnje na tej lokaciji načrtujemo tudi gradnjo vrtca. Tako bi imeli šolstvo in otroško varstvo na enem mestu.

Cerkniško jezero s turistično infrastrukturo

Občina Cerknica je skupaj z Notranjskim regijskim parkom pridobila nepovratna evropska in državna sredstva, ki bodo  namenjena ohranjanju biotske raznovrstnosti in ureditvi turistične infrastrukture na Cerkniškem jezeru. V sklopu teh investicij bo občina zgradila vstopno točko poleg parkirišča na Cerkniškem jezeru. Te investicije se bodo izvajale v petletnem obdobju, kot to narekujejo razpisni pogoji dodeljenih sredstev.

Blanka Markovič Kocen

Foto: Ljubo Vukelič

Rekonstrukcija ceste Sv. Vid – Župeno – 3. faza
Prostorska širitev Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja