Obvestilo

Cerknica: Spremenjene cene čiščenja odpadnih voda, drevaki ostajajo na Cerkniškem jezeru

Občinski svet Občine Cerknica kljub županovemu predlogu na 8. redni seji v odloku o plovbnem režimu po Cerkniškem jezeru ni popravil določila o nujnem zagotavljanju vzajemnosti med številom drevakov in številom drugih plovil, namenjenih za najem. Na predlog Blaža Kneza, svetnika NSi, je bila točka o spremembi odloka umaknjena z dnevnega reda tokratne seje. Svetniki so po javni razgrnitvi, ki je potekala v oktobru, obravnavali tudi občinski prostorski načrt, ki na Rakeku npr. omogoča ureditev avtokampa, v občini pa ne dovoljuje ureditve motokros proge.  Potrdili so tudi novo ceno čiščenja odpadnih voda v občini, s katero se močno zvišuje cena omrežnin, kar bo prizadelo predvsem gospodarske subjekte. Svetniki so potrdili novo ceno storitve pomoči družini na domu ter v prvi obravnavi potrdili predlog proračuna za prihodnje leto.

Blaž Knez, občinski svetnik NSi (na sliki), ki je bil ob sprejemu odloka predlagatelj ‘amandmaja o drevakih’, je občinskemu svetu predlagal, da se točka o spreminjanju odloka o plovbnem režimu umakne z dnevnega reda ter da se odloka, ki je bil sprejet nedavno, ne spreminja. Svetniki iz strank SLS in Naša Notranjska so Knezov predlog podprli. Z osmimi glasovi ZA in sedmimi PROTI so tako zavrnili popravek, ki bi po besedah predlagateljev in župana omogočil večjo življenjskost veljavnega odloka. Knez dodaja, da pri stališču o ohranjanju tradicionalnega ostaja, saj se mu cerkniški drevak zdi edinstvena prepoznavnost Cerkniškega jezera, ki je ne bi smeli spregledati – vse skupaj ponazori tudi z blejsko pletno.

Občinski svet Cerknica-Blaž Knez

Cerkniški župan Marko Rupar (na sliki na sredini) potezo Kneza in svetnikov, ki so mu sledili, obžaluje in dodaja, da si bo prizadeval za kompromisno rešitev, po kateri bi zahtevani tradicionalni drevak izdelali kot repliko, na industrijski način.

Občinski svet Cerknica-Rupar

Z višjo cen omrežnin  prizadeti predvsem gospodarski subjekti

Zaradi visokih vrednosti investicij s komunalnega področja, ki so jih v občini izvedli v zadnjem času (predvsem na Rakeku),  je občinski svet sprejel novo ceno omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Cerknica. Cena se v povprečju zvišuje za 50%. Po besedah Antona Kranjca, direktorja JP Komunala Cerknica, se cena za gospodinjstva ne bo spremenila, saj bo razliko do zvišane cene gospodinjstvom subvencionirala občina, za kar bo le-ta v proračunu rezervirala več kot 200.000 evrov. Ob tokratnem povišanju bodo »najkrajšo potegnili« predvsem gospodarski subjekti, katerim se bo odslej del cene, ki tvori omrežnino, konkretno zvišal, saj jim subvencije s strani občine ni dovoljeno dodeliti, ker bi to pomenilo nedovoljeno pomoč. Kranjc še dodaja, da bo sprememba vplivala le na en del cene, storitve namreč ostajajo v okviru dosedanjih cen. Povišanju cen ter dodatni obremenitvi gospodarstva sta v razpravi nasprotovala Janez Ožbolt in Aleš Štefančič, svetnika Naše Notranjske.

Župan ostaja optimist

Svetniki so v prvi obravnavi potrdili proračun za prihodnje leto. Mnogi med njimi so opozorili, da bi bilo treba v osnutku bolj upoštevati realno situacijo v finančnih planih države ter trende, ki po mnenju svetnikov nakazujejo predvsem znižanja sredstev za namene lokalnih skupnosti. Nekateri so dodali tudi konkretne pripombe. Marko Rupar, cerkniški župan, dodaja, da ne glede na neugodne obete v zvezi s financiranjem občine (višina glavarine), še vedno ostaja zmerni optimist. Kot so še sporočili iz občinske uprave, je zadolžitev občine pod zakonsko določeno mejo, dodatnih zadolžitev ne planirajo.

Beseedilo in foto: Miha Belca

 

Ne spreglejte

Pivški svetniki na seji o poenotenju turističnega vodenja, predšolskem varstvau in ceni komunalnih storitev

Pivški občinski svetniki so na 9. redni seji občinskega sveta uvodoma obravnavali kadrovske zadeve z …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja