Obvestilo

Cerknica: z novo prometno ureditvijo k večji varnosti

Na vstopni točki Cerknice, središču občine, so včeraj slovesno predali namenu novo prometno ureditev ob OŠ Notranjski odred Cerknica. Dogodek sodi v sklop celostnega prometnega načrtovanja in trajnostne mobilnosti.

 Investicija, ki sledi načelom trajnostne mobilnosti, je po županovih besedah vredna 245 tisoč evrov. Občina Cerknica je uspela na javnem razpisu in za projekt »Prometna ureditev pri OŠ Notranjski odred Cerknica« pridobila sofinancerska sredstva v višini 78.343,12€. 66.591,65 evrov zagotavlja Evropska Unija, 11.751,47 pa Republika Slovenija. V okviru projekta, so obnovili  pločnik ob osnovni šoli, kar predstavlja razširitev na 3 m in podaljšanje do nove avtobusne postaje, uredili novo parkirišče za kolesa z nadstrešnico in razsvetljavo ter novo avtobusno postajališče z nadstrešnico. Obnovili so tudi vodovodno omrežje ter izvedli novi priključek z državne ceste R212 na Notranjsko cesto pred vhodom v OŠ Cerknica z mini krožiščem. Izbrani izvajalec, podjetje CPK d.d. iz Kopra, je dela izvedel s podizvajalcema, podjetjem Gašper plan d.o.o. iz Selščka ter JP Komunala Cerknica, nad strokovno izvedbo del pa je bdelo podjetje Mani d.o.o. Investicija je potekala skladno s terminskim planom, to je od konca junija do konca avgusta.

V nadaljevanju projekta Občina Cerknica v naslednjih letih načrtuje še ureditev parkirnih površin v velikosti 96 parkirnih mest za potrebe OŠ Cerknica kot tudi za parkiranje vozil, katerih vozniki bodo pot nadaljevali z avtobusnim prevozom (po sistemu Park & Ride). V ta namen bodo ustrezno razširili tudi dovozno cesto na zahodni strani in uredili dodatno avtobusno postajališče, ohranja pa se hodnik za pešce. Parkirišče bo zasnovano tako, da bo omogočena postavitev šotorov, namenjenih prereditvam, v ta namen se bo zgradila tudi potrebna infrastruktura.

»Urejene šolske poti med drugim pripomorejo k varnejšem in uspešnejšem izvajanju pouka in so predpogoj za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Otvoritev današnje prometne ureditve je zato pomembna pridobitev, tako z vidika šolske varnosti kot z vidika trajnostne mobilnosti,« je poudaril župan Rupar.

Za kulturni pridih dogodku so poskrbeli učenci OŠ Notranjski odred Cerknica.

Blanka Markovič Kocen

Foto: Ljubo Vukelič, Občina Cerknica

Ne spreglejte

S slikarjem Petrom Lazarevićem med ustvarjalnimi sprehodi in portreti

V Jožefovi galeriji Doma Marije in Marte v Logatcu so sinoči odprli pregledno razstavo slikarja …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja