Obvestilo

Cerkničani s 13-milijonsko popotnico v leto 2018

Cerkniški svetniki so na decembrski seji sprejeli občinski proračun za leto 2018. Po besedah župana Marka Ruparja je bilo sprejemanje tokreat zahtevno, saj je bilo vloženih šest amandmajev, ki pa niso bili dovolj argumentirani.

»Splošni opisi, da je v Cerknici voda prepogosto oporečna in  da je gospodarska situacija vse slabša, so demagoške izjave, na katere resnega amandmaja ne moreš sprejeti,« je dejal Rupar. Cerkniški proračun, ki je bil v četrtek dokončno potrjen, znaša 13 milijonov evrov na prihodkovni strani, odhodkov pa  je za 150 000 evrov več in jih bodo pokrili iz rezerv iz preteklih let.

»Pripravljeno je tudi nadaljevanje glavnih projektov, med katerimi je največji dokončanje športne dvorane Rakek, za katero je občina Cerknica pridobila nepovratna sredstva v višini 1,161 milijona, mednje pa sodi tudi izboljšanje infrastrukture na podeželju, dokončanje ceste do Svetega Vida, ki je zdaj v makadamski izvedbi, in njena razširitev. »Vse kraje in vasi bi želeli povezati z asfaltirano cesto, po kateri bo lahko vozil tudi šolski avtobus,« pravi župan in dodaja, da je projekt  financiran s 308 tisoč evri nepovratnih sredstev po 21. členu zakona o financiranju občin.

Cerkniški župan med pomembnejšimi navaja še tri večje projekte na državnih cestah, ki so tudi sofinancirani iz občinskih sredstev, to je nadaljevanje Ljubljanske ceste od križišča na vasi do železniške proge. Predvidena je tudi gradnja krožišča pri Žajfnci pri gasilnem domu v Cerknici. Zadnja investicija med državo in občino pa je odsek ceste v Begunjah, od OŠ do konca naselja Begunje v dolžini en kilometer. Sogovornik dodaja, da bodo na omenjenih cestnih odsekih zgradili tudi pločnike, javno razsvetljavo in vso drugo potrebno infrastrukturo.

Občina je trenutno zadolžena nekaj manj kot pet milijonov evrov. »Lahko rečem, da za predvidene investicije, tudi za večje, kot je športna dvorana, ne nameravamo vzeti novega kredita, morda le premostitvenega, glede na to, da bomo morali na refundacijo sredstev, ki so s strani države in Eko sklada že odobrena, še počakati.

Na očitke opozicije, da občina premajhen delež vlaga v vodovodne sisteme, župan Marko Rupar pojasnjuje, da so od leta 2010 pa do danes v obnove in novogradnje vodovodov vložili 6,6 mio, kar je v povprečju 515 000 na letnem nivoju.  »Tudi v letošnjem letu smo v ta namen predvideli 440 000 evrov, tako da sledimo trendom, da bi  v nekaj letih obnovili vso kritično napeljavo, če pa se pojavi kakšen večji defekt, ki bi zahteval zamenjavo, pa gremo na tistem odseku v zamenjavo celotne cevi.«

In kaj bi Marko Rupar v letu 2018 zaželel občanom Cerknice?

»Da bi bili v prihajajočem letu srečni in še naprej sodelovali z nami, kajti le skupaj lahko dosežemo cilje. Vsem skupaj tudi želim, da bi bilo čim manj ujm, ki nas v zadnjem času prizadevajo, od žledu, poplav do zadnjih viharjev, in da bi bili med seboj složni ter naravnani i k istim ciljem.«

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

Naj dobri možje podarijo dobrodelni koncert

Bliža se konec leta in svojim zaposlenim in/ali poslovnim partnerjem lahko izkažete zahvalo za dobro …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja