Obvestilo

Dela v okviru projekta oskrba s pitno vodov porečju Ljubljanice – 2. sklop se tudi v Logatcu lahko začnejo

Logatec – V ovkiru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop so danes v prostorih Občine Logatec podpisali pogodbe za izvedbo del z izvajalci gradbenih del in nadzora. Omenjena občina, skupaj z Občino Postojno sodeluje v pomembnem infrastrukturnem projektu, še s tremi občinami (Log – Dragomer, Brezovica in Škofljica), s katerim bodo zagotovili ustrezno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo, zmanjšali izpostavljenost prebivalcev oporečni pitni vodi in izboljšali javno oskrbo s pitno vodo. Pogodbe so pred kratkim podpisali tudi v občinah Postojna in Log – Dragomer.

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop znaša 9.023.035,09 evrov brez DDV in ga delno financira Republika Slovenija (1.072.694,14 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije, delno pa bodo stroške pokrili iz občinskih proračunov občin Log – Dragomer, Brezovica, Logatec (del projektnih aktivnosti sofinancirata Občina Postojna) in Škofljica (1.871.740,93 evrov).

Župana Občine Logatec, Berto Menard in Občine Postojna, Igor Marentič sta na današnjem dogodku podpisala pogodbi z direktorjem podjetja Kolektor Koling, d. o. o., Tinetom Vadnalom, ki bo s partnerjema Treven, gradnje in vzdrževanje d. o. o. ter CPG d. d. izvajalo gradbena dela na območju obeh občin. Podpisali tudi pogodbo o izvajanju nadzora nad izvedenimi deli z direktorjem podjetja Projekt d. d., Nova Gorica, Vladimirjem Durcikom.

Varnejša oskrba z vodo

Pred podpisom pogodb sta župana na kratko predstavila projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop. Logaški župan je med drugim izpostavil, da gre za pomemben projekt, ki bo pripomogel k rešitvi vrsto let trajajoče problematike na področju oskrbe z vodo. »Z izvedbo projekta bomo občanom zagotovili varnejšo in boljšo oskrbo s pitno vodo. Rešili bomo problematiko občasnega pomanjkanja vode, predvsem v konicah in uredili tlačne razmere v vodovodnem omrežju.« Tudi postojnski župan je povedal, da gre za pomembno sodelovanje obeh občin, s katerim bodo zagotovili rezervni vodni vir za oskrbo naselij Laze, Jakovica in Planina, ter izrazil pričakovanje še tesnejšega sodelovanja.

Na območju Občine Logatec bo potekala novogradnja 11.580 metrov cevovodov, vodohrana Sekirica in rekonstrukcija zajetja Zajele. Občina Postojna sodeluje v projektu, kot sofinancerka izgradnje povezovalnega vodovoda Laze – Postojna – Pivka. Na območju Postojna bo potekala gradnja cevovoda v dolžini 1.445 metrov. Povezava sistema v Logatcu s sistemom v Postojna – Pivka zagotavlja rezervni vodni vir za oskrbo naselij Laze, Jakovica in Planina. Pretočne količine vode med posameznimi naselji, ki jih bo povezoval in neposredno ali posredno oskrboval na novo izgrajen cevovod Laze – Lipje bo predstavljal zadostno rezervo za vodooskrbo v primeru izpada primarnih virov.

Glavni namen izvedbe projekta je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin. Tako se bo na sistem oskrbe s pitno vodo priključilo dodatnih 228 prebivalcev. »Želim si, da bi gradnja potekala čim bolj gladko, kar pa je verjetno utopija,« je dejal Marentič.

Ne spreglejte

Dan zaščite in reševanja v Cerknici

Na parkirišču Trikotnik v Cerknici je v soboto, 8. junija, potekal razgiban dan zaščite in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja