Obvestilo

Dnevi podjetniškega podpornega okolja Primorsko-notrajske regije

Pretekli teden so v prostorih Mrežnega podjetniškega inkubatorja Postojna gostili strokovni dogodek, namenjen podpornim podjetniškim organizacijam, katerega poudarek je pridobivanje novega strokovnega znanja, vzpostavljanje povezav in novih institucij, ki delujejo na tem področju in posledično zagotavljati bolj celovito storitev za končnega uporabnika.

Dan podjetniškega podpornega okolja je bil že šesti tovrstni letni dogodek zapovrstjo, glavno vlogo pri organizaciji je tudi letos prevzel SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije, ki nudi podporo in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, ter skrbi za izboljšanje podjetniške kulture. »SPOT Svetovanje Primorsko-notranjske regije je pomemben povezovalni člen tako med podjetji kot tudi med tistimi, ki delamo s podjetji. Resnično me veseli, da se je ta prostor v zadnjem obdobju tako zelo odprl, saj je ravno to osnova za tiste res velike in ambiciozne korake v smeri izboljšanja in razvoja na področju podjetništva tudi v prihodnje.« Tomaž Stojanović, vodja NEC Cerknica, SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska regija.

Dogodek, pri katerem je sodeloval tudi Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, je bil tokrat usmerjen v raziskovanje priložnosti krožnega gospodarstva in digitalizacije, ki bodo v veliki meri podprti tudi s strani novih načrtovanih finančnih virov za podjetja na nacionalni ter EU ravni. Dr. Jana Nadoh Bergoč, vodja Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva,  ob tem izpostavlja: »Primorsko-notranjska regija je v smislu sodelovanja med organizacijami, ki delamo s podjetniki, v zadnjih letih naredila res velik korak naprej. Sami ne sodelujemo samo s SPOT točko in regijsko točko za internacionalizacijo, ki sta – tako kot naš program SIO – financirana s strani agencije SPIRIT Slovenija, ampak ves čas aktivno iščemo povezave tudi z ostalimi in skupaj razmišljamo, kaj bi še lahko naredili, da bi bili naši podjetniki deležni res kakovostne storitve. Pri tem pogosto ugotavljamo, da morajo biti naši svetovalci ves čas v koraku z novostmi, tudi s poznavanjem aktualne situacije v regiji … in tukaj zares prav pridejo tudi tovrstnega srečanja, ki jih bo v prihodnje, upam, še več.«

Strokovnjaki s področja krožnega gospodarstva in predstavniki podpornih organizacij, ki so se udeležili dogodka, so ključni deležniki za razvoj podjetništva v naši regiji ter tudi širše. Na dogodku so se podrobneje spoznali s konceptom krožnega gospodarstva in vlogo, ki jo pri spodbujanju slednjega igra digitalizacija. Udeleženci so izmenjali tudi dosedanje izkušnje pri spodbujanju krožnega gospodarstva ter identificirali ovire, s katerimi se v regiji soočajo podjetja pri implementaciji teh novih smernic, pomembnih za napredek gospodarstva.

Na srečanju je bilo predstavljeno stanje gospodarstva in še posebej podjetništva v regiji, ki ga je predstavila vodja organizacijske izpostave AJPES Postojna Larisa Benassi. Kot to velja za večino slovenskih regij, tudi v naši prevladujejo mala in mikro podjetja, velikih družb v regiji je le 9, srednjih pa 23, to so tudi največje zaposlovalke. Je pa zanje značilno, da se s trajnostnim strateškim vodenjem ter principi krožnega gospodarstva šele spogledujejo, kar je dobro izhodišče tako za podporne organizacije, ki jih pri tem lahko podprejo, ter nova, inovativna podjetja, ki jim lahko ponudijo nove rešitve za premagovanje tovrstnih izzivov. To potrjuje tudi predstavnica Inštituta Jožefa Stefana, Bojana Omersel Weeks, ki je opozorila na spoznavanje in vnos novih tehnologij v obstoječa podjetja, za soočanje s trajnostnimi vidiki poslovanja organizacij. Kot rečeno, v okviru novega nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost se pričakuje kar 48 milijonov eurov nepovratnih spodbud za krožno gospodarstvo in 56,5 milijonov evrov za digitalizacijo gospodarstva, namenjenih podjetjem. Podporne organizacije lahko pri tem odigrajo ključno vlogo pri nudenju ustreznih informacij, pripravi projektov, povezovanju gospodarskih subjektov ipd. Udeležencem je bil še posebej predstavljen instrument spodbujanja trajnostne strateške poslovne transformacije, ki so ga predstavili Alenka Hren (SPIRIT Slovenija), Tomaž Stojanović (SPOT Svetovanje PNR, NEC Cerknica) in dr. Dunja Mahne (RRA Zeleni kras). Na osnovi obravnavanih strokovnih tematik je skupina več kot 20-ih udeležencev oblikovala delovne skupine, v okviru katerih so potekale diskusije o izkušnjah in izzivih na področju krožnega gospodarstva in digitalizacije, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu s podjetniki v regiji. V zadnjem delu posveta so sledile skupne ugotovitve in zaključki udeležencev, s strani udeležencev tokratnega posveta je bil zasnovat osnutek regijskega projekta na področju krožnega gospodarstva, ki ga bo skupina predlagala za uvrstitev med projekte regionalnega razvojnega programa.

Dogodek sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvedla v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«.

 

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva in SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska regija

 

 

 

 

Ne spreglejte

Projekt Predjama Sustainable – uvod v trajnostno mobilnost na Postojnskem

Projekt, usmerjen v upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama, podpirajo Islandija, Lithenštajn in Norveška …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja