Obvestilo

Dobri obeti za dodaten vodni vir na postojnsko-pivškem območju

Povzetek triletnih, skrbno načrtovanih raziskav in analiz v okviru projekta “Razvoj in uporaba metode za količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov v krasu”, ki ga v partnerstvu izvajajo občini Pivka in Postojna, podjetje Kovod Postojna, d.o.o., HGEM d.o.o.  in vodilni partner Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki morda našemu območju v prihodnje obetajo dodatni vodni vir za oskrbo s pitno vodo, je na novinarski konferenci predstavil dr. Franci Gabrovšek z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

Občini Postojna in Pivka ter podjetje Kovod Postojna, ki s pitno vodo oskrbuje okoli 21.000 uporabnikov in industrijo, se občasno soočajo s težavami v oskrbi s kakovostno pitno vodo. Osnovni vir so namreč kraški izviri, ki so zaradi posebnih lastnosti pretakanja voda v podzemlju še posebej ranljivi na onesnaženje.

Ravno v maju (14. maja 2014), pred natanko petimi leti, na tem mestu so predstavniki Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Občin Postojna in Pivka, RRA Zeleni kras in podjetja Kovod Postojna, podpisali pismo o nameri vzpostavitve novega, rezervnega vodnega vira za območje obeh občin. Spodbuda temu je bila nova Uredba o oskrbi s pitno vodo, ki upravljavcem in lastnikom vodovodnih služb nalaga zagotovitev rezervnih vodnih virov, s katerimi naj bi povečali zanesljivost in varnost oskrbe s pitno vodo. Namera je prerasla v projekt, ki je bil v letu 2015 uspešen na razpisu ter pridobil finančno podporo Agencije za raziskovalno dejavnost RS.

Leto več za raziskave

400.000 eurov vrednemu projektu, katerega trajanje je bilo sicer omejeno na tri leta (med februarjem 2016 in februarjem 2019) in je zajemal identifikacijo, raziskave ter analize potencialnih rezervnih vodnih virov na območju občin Postojna in Pivka, se je čas izvedbe podaljšal za dodatno leto, in sicer bodo aktivnosti potekale še do februarja 2020.

Kraška hidrologija nedvomno pomeni velik izziv. Kraški vodonosniki so izdatni, a ranljivi viri pitne vode. Raziskovalci so v triletnem obdobju temeljito raziskali in ovrednotili značilnosti vseh pomembnih vodonosnikov na našem območju, pridobili obilo pomenljivih podatkov in meritev, na podlagi katerih so prišli do zgovornih rezultatov.

Prenos krasoslovnega znanja v prakso

Poglavitnega pomena je, da so rezultati projekta iskanja rezervnega vira pitne vode na območju občin Postojna in Pivka koristni za širšo Slovenijo, ki iz kraških vodonosnikov pokriva potrebe po pitni vodi za približno polovico prebivalstva, saj dopolnjujejo obstoječo strategijo oskrbe s pitno vodo v občinah. Obenem so takšna sodelovanja imeniten zgled prenosa krasoslovnega znanja v prakso.

Med možnostmi za rezervni vodni vir, ki so jih raziskovali denimo na območju Palškega jezera (Matijeva jama ter Jama v Ždinku), na območju Planinske jame in Planinske gore, ima vsak svoje prednosti in pomanjkljivosti. Najbolj perspektiven vir za morebitno zajemanje v prihodnosti je Jama v Ždinku, kažejo se tudi odprta vprašanja o dostopu do Javorniškega toka v Planinski jami.

Glede na do sedaj pridobljene rezultate in smernice, ki kažejo pomembna dejstva glede stanja naših voda pod našim površjem in nakazujejo zanimive oziroma kakovostne podlage za nadaljnja raziskovanja, ki našemu območju med drugim morebiti obetajo tudi zagotovitev dodatnega vodnega vira, je interes za nadaljevanje in poglobitev projekta vsekakor velik, v to bodo usmerjana tudi nadaljnja prizadevanja obeh občin, podjetja Kovod in Inštituta.

Kovod Postojna, d.o.o. / Uredništvo NzN

Foto: arhiv Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Ne spreglejte

Bliža se Furmanski praznik v Postojni!

V organizaciji Turističnega društva Postojna bo v nedeljo, 7. julija 2024, v Parku Postojnska jama …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja