Obvestilo

Dosedanjemu direktorju zaupano tudi nadaljnje vodenje podjetja Kovod Postojna, d. o. o.

Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d. o. o., bo tudi prihodnja štiri leta vodil dosedanji direktor David Penko. Glede na uspešno zaokrožen mandat, ki se je iztekel v avgustu, je bilo Penku namreč zaupano ponovno vodenje podjetja, ki je v občinah Pivka in Postojna odgovorno za kakovostno oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Kot zatrjuje direktor, so motivi za nadaljevanje opravljanje te vloge vezani predvsem na pripadnost podjetju, ki jo je uspel v zadnjih letih vodenja le še poglobiti in utrditi: »Rad bi suvereno prispeval k uspešnemu delovanju podjetja, predvsem pa nadaljeval z dobrim zgledom, tako med zaposlenimi kot tudi uporabniki storitev. Gre namreč za udejstvovanje, ki je postalo način mojega življenja.«

David Penko, ki si je v zadnjem obdobju vodenja pridobil številne izkušnje in reference, njegove delovne izkušnje s sorodnih področij pa segajo že v leto 2004, je na podjetju Kovod Postojna, d. o. o. od leta 2010. Podjetje je pod njegovim vodstvom poslovalo in delovalo izjemno uspešno. Podjetje izkazuje intenzivno rast, dosega najvišjo boniteto odličnosti poslovanja, uspešno se je nadgradilo in po novih standardih posodobilo certifikate (ISO 14001 in ISO 9001), zaključilo nekatere pomembne infrastrukturne projekte (obnova vodovodnega omrežja Postojna–Pivka, obnova vodarn Korotan in Malni, vzpostavitev nove čistilne naprave v Pivki, prenova Centralne čistilne naprave Postojna, rekonstrukcija črpališča Jama v Postojni, obnova strehe upravne stavbe), uspešno je pridobilo sredstva za realizacijo projekta Iskanje novega vodnega vira ter tudi študijo izvedljivosti o možnosti predelave bioloških odpadkov v ogljikovo fosforno gnojilo in v biooglje s pomočjo pirolize Pyreg … V podjetju je vzpostavljen učinkovitejši način delovanja in upravljanja (elektronsko odčitavanje števcev, vzpostavitev daljinskega nadzora nad vsemi čistilnimi napravami in črpališči v obeh občinah, nadgradnja tehnologije), reorganiziralo in optimiziralo se je procese in enote, večji poudarek je namenjen stiku z uporabniki (vzpostavitev elektronskega obveščanja, nova spletna stran, projekt Vodko, izobraževalna dejavnost, sodelovanje z lokalnim okoljem, merjenje zadovoljstva uporabnikov) …

Med izzivi, ki si jih stari/novi direktor zastavlja v prihajajočih štirih letih, prednjačijo poslovanje in delovanje podjetja (ohranjanje poslovne uspešnosti, sodelovanje z ustanoviteljicama, posodobitev administrativnega poslovanja …), storitve in novi projekti (avtomatizacija sistema, razširitev storitev na področje gradbenih del, krepitev storitev na področju urejanja zelenih in javnih površin, lastna polnilnica ustekleničene vode, predelava bioloških odpadkov – piroliza …), zaposleni v podjetju (izobraževanje in izpopolnjevanje, spoznavanje in obisk dobrih praks, promocija zdravja pri delu, politika varnosti, motiviranje delavcev k produktivnosti), infrastruktura (energetska prenova lastnih objektov, vzdrževanje objektov in opreme, vzpostavitev rastlinskih čistilnih naprav, uvajanje okolju prijaznih tehnologij, opreme in materialov) ter ostale aktivnosti, ki zadevajo uporabnike ter sodelovanje z lokalnim okoljem (sodelovanje s šolami, dnevi odprtih vrat, redna komunikacija z uporabniki, izobraževalni material …).

Vir: kovod.si

 

Ne spreglejte

Zaradi Izlitja gnojnice iz kmetijskega obrata na Studencu pri Postojni potreben previdnostni ukrep

V nedeljo,18. februarja 2024,se  je okoli 17:30 zgodila nesreča na kmetijskem obratu Eko Kmetije Žgajnar …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja