Obvestilo

Dražje komunalne storitve, več investicij

Včeraj se je občinski svet Občine Cerknica sestal na svoji 6. redni seji, zadnji pred dopusti. Na seji, ki se je zavlekla pozno v večer, saj je bilo na dnevnem redu kar 20 točk, je bilo veliko zanimanja tudi s strani širše javnosti.

Plovni režim

In to predvsem za odlok o določitvi plovnega režima po Cerkniškem jezeru, ki je bil v prvi obravnavi sicer sprejet, vendar je bil deležen številnih pomislekov in vprašanj. »Znova se zdi, da se rože in ribe postavlja pred ljudi,« je povedal Bogdan Zevnik iz SLS. Težavo za mnoge predstavljajo razmejitve območij na posamezne cone z različno stopnjo varstvenih režimov in izvajanje nadzora. Svetnike je zmotilo, da pri oblikovanju predloga ni bila vključena širša javnost. Da je predlog slabo pripravljen in bo potreben temeljitih sprememb, je poudaril tudi Aleš Štefančič iz NaNo. Matevž Podjed iz Notranjskega regijskega parka je vsa priporočila s strani svetnikov sprejel kot dobronamerna in se zavzel, da se odlok v popravljeni obliki čim prej sprejme ter s tem Notranjskemu regijskemu parku omogoči ureditev plovbe, zavarovanje narave, prijavo projektov na evropske razpise in pridobitev kohezijskih sredstev.

Potrjen rebalans

Na seji je bil potrjen Rebalans proračuna Občine Cerknica za leto 2015, ki so ga svetniki sicer soglasno podprli, vendar so prej želeli izvedeti, na kakšen način so se povečali prihodki pri komunali. Kot je povedala Leonida Matičičeva, višja svetovalka za proračun, je to posledica več prihodkov od izdanih odločb za komunalni prispevek. Nekaj več bo v občinski proračun kapnilo tudi iz naslova koncesijskih dajatev za leto 2014, saj bo cerkniška občina dobila od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov nekaj več kot 236 tisoč evrov zaradi povečanega odvoza lesa po žledolomu, ki pa jih bo občina porabila namensko, za vzdrževanje gozdnih ter občinskih cest. Nekateri svetniki so pri tej točki izpostavili tudi zadolženost občine, ki znaša 6,6 milijona evrov. Glede na to, da bi nekatere od njih ob dejstvu, da je cerkniško gospodinjstvo zadolženo za 2000 evrov, bolela glava, pa župan Marko Rupar miri, da je njihov cilj zmanjšanje zadolževanja. Je bilo pa v preteklosti najemanje kreditov nujno za kandidiranje na evropski razpisih, pri katerih je nujen del lastnih sredstev, ter za izgradnjo cerkniškega vrtca.

Dražje komunalne storitve

Na seji so potrdili elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode v Občini Cerknica. »Ljudje mislijo, da gre denar, ki pride s tega naslova, v dobiček komunale, ampak se omrežnina namensko porabi za investicije in vzdrževanje sistema,« poudari Rupar in doda, »če elaborata ne bi potrdili, potem se odpovemo določenemu delu denarja, ki je namenjen investicijam.« Tako bo v prihodnje štiričlansko gospodinjstvo, ki je priklopljeno na javno kanalizacijo za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, plačevalo 0,51 evra več, za priklop na greznico 6,50 evra, kjer pa so priklopljeni na malo čistilno napravo do 50 enot, pa bo strošek večji za 2,11 evra. Glede na to, da imajo gospodinjstva, ki so priklopljeno na greznico, največji strošek, Rupar obljublja, da bo v prihodnjem letu občina subvencionirala izgradnjo malih čistilnih naprav, ter s tem dolgoročno zmanjšala stroške uporabnikom.

Za gospodinjstva z manj člani pa bodo dražji tudi stroški odvoza odpadkov. Občinski svet je namreč sprejel sklep o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki, po katerem bo enočlansko gospodinjstvo namesto zdajšnjih 5,94 plačevalo 8,28 evrov. »Čeprav je najmanjši možen kontejner 80-litrski, smo tem osebam, da bi jih razbremenili, obračunali samo 40 litrov,« pojasni Rupar. Se bodo pa na drugi strani znižali stroški odvoza odpadkov za večja gospodinjstva, tako da bo štiričlansko gospodinjstvo namesto zdajšnjih 23,76 plačevalo 16,55 evra.

Začetek počitnic je tudi čas za prerez preteklega delovanja. Tako so letno poročilo za 2014 predstavili ravnateljici OŠ Notranjski odred Cerknica, OŠ Jožeta Krajca Rakek in ravnatelj Glasbene šole Fran Gerbič Cerknica ter direktor Komunale Cerknica, d.o.o.

Cerkniški svetniki bodo po novem računalniško modificirani, saj bodo gradiva za seje prejemali izključno v elektronski in ne več v fizični obliki.

Besedilo in foto: Maruša Opeka

Ne spreglejte

Kolesarčki spoznavali prometna pravila

Sklad vrtca Kurirček Logatec Vesele nogice je s članicami sklada v sodelovanju z vodstvom vrtca …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja