Obvestilo

Ekstremni vremenski dogodki: s poznavanjem k zanesljivejšemu napovedovanju

Društvo za raziskovanje vremena in podnebja razpolaga z vse večjim številom vremenskih postaj tudi na odročnejših lokacijah Notranjske, ki postaja z meteorološkimi meritvami najbolj na gosto pokrito območje v državi. Združuje 22 ljubiteljev vremena in raziskovanja le-tega. Aktivni člani društva so prepričani, da z analizami vremenskega dogajanja lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju pojavov in zanesljivejši napovedljivosti morebitnih ekstremnih dogodkov v prihodnosti.

V zadnjem desetletju se je v Sloveniji razvila razmeroma gosta mreža zasebnih vremenskih postaj. Njihovi lastniki, vsaj tisti pravi ljubitelji vremena, so se pričeli združevati tudi v spletne vremenske forume in društva, kakršno je v letu 2012 ustanovljeno Društvo za raziskovanje vremena in podnebja. V primerjavi z drugimi vremenskimi skupnostmi so člani omenjenega društva še posebej dejavni na terenu. S krčenjem državne meteorološke merilne mreže je predvsem v okolici Logatca zazevala velika praznina, ki so jo s svojimi meritvami med drugim zapolnili tudi ustanovitelji društva. V zadnjem času razpolagajo z vse večjim številom vremenskih postaj tudi na odročnejših lokacijah Notranjske, ki postaja z meteorološkimi meritvami najbolj na gosto pokrito območje v državi.

Ustanovitev društva je sledila cilju združiti ljudi s sorodnimi interesi na področju meteorologije in klimatologije. Tako so se vključili v različne projekte, o katerih se na individualni ravni sicer ne bi nikoli razmišljalo.

Aktivno in podporno članstvo

Društvo za raziskovanje vremena in podnebja združuje 22 članov in članic. Članstvo v  društvu se deli v dve skupini, na aktivno in podporno. Večinoma gre za ljubitelje vremena – nekateri so še dijaki in študentje, drugi že diplomanti ali magistri meteorologije, geografije, fizike in drugih sorodnih ved – vse pa združuje mladostna zagnanost in želja po raziskovanju.  Delo je zasnovano na načelu medsebojnega sodelovanja in delitve spoznanj, kjer izkušenejši člani pomagajo mlajšim in manj izkušenim.

Dinarska pregrada kot izhodišče

Glavno področje raziskovanja je usmerjeno na območje Dinarske gorske pregrade, kjer je po vrhovih in v mraziščih nameščenih več meteoroloških postaj. Namen tovrstnih meritev je raziskati vpliv Dinarske pregrade na različne meteorološke spremenljivke ob različnih vremenskih situacijah. V okviru društva podatke že beležijo višinske postaje na Javorniku nad Hotedršico, Nanosu, Blegošu, Vremščici, Golakih na Trnovskem gozdu ter več mraziščarskih postaj, vsako leto pa se temu seznamu pridruži še kakšna nova. Izbor lokacij za nove postaje je premišljen, postaje  so postavljene po vnaprej določenih standardih, kar omogoča medsebojno primerljivost in s tem tudi lažjo in smiselno analizo meritev. Meritve se izvajajo s temperaturnimi registratorji, ki so predhodno umerjeni glede na tekočinske termometre. Aktivni člani se približno dvakrat mesečno v različnih sestavah udeležujejo odprav, namenjenih pobiranju podatkov in rednemu vzdrževanju merilnih mest.

Sodelovanje s CŠOD, na spletu, v glasilu …

Društvo sodeluje  tudi s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). V okviru tega projekta pri domovih CŠOD na Medvedjem Brdu in v Črmošnjicah že stojita meteorološki postaji na vodilni fotografiji vremenska hišica na Medvedjem Brdu) , ki služita tako raziskovalnim namenom društva kot tudi pedagoški dejavnosti CŠOD. Večina aktivnih članov društva v svojem domačem kraju razpolaga tudi z lastnimi postajami, podatki pa so redno objavljeni na svetovnem spletu.
Javnost o njihovih aktivnostih in spoznanjih redno obveščajo preko društvene spletne strani in socialnih omrežij, enkrat letno pa izdajo tudi glasilo, v katerem podrobneje obravnavajo zanimivejše vremenske dogodke preteklega leta, ki so podkrepljeni tudi z rezultati meritev. Poleg aktivnih članov pomemben del društva predstavljajo tudi podporni člani, ki s plačilom članarine ali na kakršen koli drugačen način podprejo delovanje društva, niso pa aktivneje vpeti v njegove dejavnosti. Brez tega uresničitev marsikaterega načrta ne bi bila mogoča. K uresničitvi skupnih projektov pa so finančno ali materialno pripomogle tudi zainteresirane ustanove, krajevne skupnosti, občine in domači podjetniki.Vsi člani, tako podporni kot aktivni, se enkrat letno zberejo na zboru članov, na katerem izpostavijo dosežke minulega leta ter sprejmejo načrt dela za prihodnje leto.Člani društva spremljajo podobne domače in tuje ustanove, s slednjimi pa tudi uspešno sodelujejo. Aktivno delovanje na področju meteorologije je prineslo številne informacije in stike s sorodnimi društvi, vendar organizacije s podobnim raziskovalnim pristopom, ki bo delovala na prostovoljni osnovi, še niso našli.

Največji dosežki društva

V razmeroma kratkem obdobju delovanja je društvo združilo in povezalo lepo število vremenskih navdušencev in strokovnjakov, ki danes s skupnimi močmi raziskujejo vreme in podnebje Slovenije. Nova spoznanja in mnoge druge zanimivosti s področja meteorologije redno delijo na svetovnem spletu in v lokalnih tiskanih glasilih ter s tem s poljudno besedo poskušajo približati izbrano področje tudi širšim množicam. Pri mnogih analizah pomaga mreža društvenih meteoroloških postaj s 15 merilnimi točkami, ki so se že večkrat izkazale kot zelo dragocen vir podatkov. Tako je bila na primer ob lanskem žledu ob sodelovanju društva in Gozdarskega inštituta Slovenije lahko izdelana natančna strokovna analiza vremenskega dogajanja, ki je pripomogla k boljšemu razumevanju pojava in zanesljivejši napovedljivosti morebitnih podobnih dogodkov v prihodnosti.
Z letošnjim letom se društvo pridružuje tudi Civilni zaščiti, pri čemer bo s skrbelo za aktualne vremenske informacije ter obveščalo o morebitnih prihajajočih ekstremnih vremenskih dogodkih. Ravno tako – letos – bo stekel tudi evropski projekt, ki se osredotoča na razvoj podeželja in vpliv podnebnih sprememb na kmetijska območja Slovenije. Društvo se je uspešno pridružilo skupini, ki deluje na območju občin Logatec, Idrija in Cerkno in bo z znanjem ter izkušnjami s tega področja okrepilo del, ki se ukvarja s podnebjem.

Stolp na Javorniku nad Hotedršico odet v debelo ivje, februar 2015
Stolp na Javorniku nad Hotedršico odet v debelo ivje, februar 2015

V prihodnosti …

Načrti društva za prihodnost so širokopotezni. Pridobitev statusa društva v javnem interesu bi olajšala uresničevanje zastavljenih ciljev društva. Ob tem se nadaljuje nadgradnja mreže vremenskih postaj, tako v nižinskem svetu kot tudi na Dinarski gorski pregradi. Pridobljeni podatki so dragocen vir informacij, na podlagi katerih lahko preučujemo in bolje razumemo vremenske pojave, zato je v dolgoročnem načrtu tudi širitev na širše območje Slovenije. V društvu si želijo večjega sodelovanja z gospodarskim sektorjem, odprti pa so za sodelovanje s sorodnimi društvi in organizacijami tako doma kot tudi v tujini.

Blanka Markovič Kocen

Foto: Luka Likar

 

Del članov društva in logaški župan na letošnjem občnem zboru
Del članov društva in logaški župan na letošnjem občnem zboru
Postavljanje vremenske postaje v Kanjem dolu pod Javornikom
Postavljanje vremenske postaje v Kanjem dolu pod Javornikom

Ne spreglejte

Dan zaščite in reševanja v Cerknici

Na parkirišču Trikotnik v Cerknici je v soboto, 8. junija, potekal razgiban dan zaščite in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja