Obvestilo

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki Primorsko-notranjske regije v letu 2023 poslovali uspešno

Gospodarske družbe so leto so zaključile z neto čistim dobičkom v višini 88,583milijona evrov. Uspešni so bili tudi samostojni podjetniki, ki so rezultate so v primerjavi z letom 2022 izboljšali za kar 24 odstotkov, je na novinarski konferenci v Postojni sporočila vodja postojnske izpostave Ajpes Larisa Benassi.

Rezultat gospodarskih družb je sicer za 2 % nižji v primerjavi z rezultati poslovanja družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2022, upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin pa se je ta realno zmanjšal za 9 %. »Smo ena od petih regij, kjer je bil ugotovljen padec dobička, sicer je bila na ravni Slovenije ugotovljena 10-odstotna  rast,« je dejala Benassijeva.  Po njenih besedah je bil nad desetimi družbami med letom 2023 uveden insolvenčni postopek (10 stečajev, nobene likvidacije ali prisilne poravnave).

Srednje družbe z 42% čistega dobička regije

Na uspešnost poslovanja gospodarstva v Primorsko-notranjski regiji so najbolj vplivale srednje družbe, ki so ustvarile 42 % vsega neto čistega dobička regije. Pomemben vpliv so imele tudi majhne družbe, ki so ustvarile 25 % vsega dobička. Čisti dobiček nad 500.000 evrov je zabeležilo 34 družb, skupaj 69 milijonov evrov ali 69 % čistega dobička družb. Čisto izgubo, večjo od 500.000 evrov, so ugotovile tri družbe.

Nadpovprečna izvozna usmerjenost

Družbe regije so v primerjavi s slovenskim gospodarstvom še vedno nadpovprečno izvozno usmerjene, saj je bilo polovico čistih prihodkov od prodaje ustvarjenih na tujem trgu, medtem ko slovensko povprečje znaša 42 %. Najpomembnejši trg predstavljajo države Evropske unije, sledijo tretje države (okvirno 8 %). Največ prihodkov in hkrati odhodkov (več kot polovico vseh) so zabeležile družbe iz predelovalnih dejavnosti, z vidika občin pa družbe iz občine Postojna Tudi največ čiste izgube v letu 2023 je bilo ugotovljene na področju predelovalnih dejavnosti. Sledijo družbe s področja informacijskih in komunikacijskih dejavnosti.

Predzadnje mesto po čistem dobičku in neto dodani vrednosti

Tako po številu družb kot po ustvarjeni neto dodani vrednosti in ugotovljenem neto čistem dobičku spada regija med manjše, uvršča se na predzadnje 11. mesto v republiškem gospodarstvu. Na ustvarjen neto čisti dobiček regije v letu 2023 so najbolj vplivale družbe v občini Postojna, ki so ustvarile 43 milijonov evrov neto čistega dobička. Sledijo družbe občine Ilirska Bistrica, z 20 milijoni evrov. Družbe občine Cerknica so pristale na 3. mestu in leto zaključile s 17 milijoni evrov. Neto čisti dobiček so v letu 2023 zabeležile vse občine razen družb občine Loška dolina (2 milijona evrov izgube). Tudi največ dodane vrednosti je bilo ustvarjene v družbah občine Postojna.

Samostojni podjetniki za 24% izboljšali rezultate

Samostojni podjetniki posamezniki v Primorsko-notranjski regiji so poslovanje v letu 2023 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 12 milijonov 873 tisoč evrov. Rezultate so v primerjavi z letom 2022 izboljšali za kar 24 %. Podjetniki v primorsko-notranjski regiji so ob koncu 2023 izkazali 103 milijone evrov sredstev, to je 9 % več kakor leto poprej. Največ prihodkov kot tudi odhodkov so zabeležili podjetniki iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Z vidika občin pa največ prihodkov in odhodkov izkazujejo podjetniki iz občine Postojna.

Postojnski podjetniki prehiteli ilirskobistriške

Primorsko-notranjska regija spada med manjše regije. Tako po številu podjetnikov kot po ustvarjeni neto dodani vrednosti in ugotovljenem neto podjetnikovem dohodku zaseda na republiški ravni predzadnje 11. mesto. Na ustvarjen neto podjetnikov dohodek regije v letu 2023 so najbolj vplivali podjetniki v občini Postojna, ki so tudi najštevilčnejši. Ti so s 4,5 milijoni evrov prehiteli podjetnike občine Ilirska Bistrica.

Več kot dve tretjini ustvarjenega neto podjetnikovega dohodka so krojile predvsem štiri dejavnosti, in sicer najpomembnejše gradbeništvo s 3 milijoni evrov, sledita promet in skladiščenje z 2,1 milijona evrov, področje trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil z 2 milijonoma evrov ter predelovalne dejavnosti z 1,9 milijona evrov ustvarjenega neto podjetnikovega dohodka.

Plača podjetnikov zaostaja za gospodarskimi družbami

Povprečna bruto plača na zaposlenega pri podjetnikih v regiji je znašala 1.443 evrov in se je v letu 2023 povečala za 120 evrov. Še vedno pa precej zaostaja za povprečno plačo zaposlenih v gospodarskih družbah regije, ki znaša 1.955 evrov, vendar le malo za povprečno plačo zaposlenih pri podjetnikih na ravni republike, ki znaša 1.453 evrov.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Našo regijo bogati 13 obetavnih podjetniških zgodb

DIATONIČNE HARMONIKE IZ LIPOVEGA LESA IN POBEG V TROPSKI GOZD STA LETOŠNJI ZMAGOVALNI POSLOVNI IDEJI …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja