Obvestilo

Gradnja vodovoda po načrtu, a brez občasnih zapor ne gre

V občinah Postojna in Pivka potekajo obsežna dela obnove in izgradnje vodovodnega omrežja, kar sodi med največje naložbe teh občin sploh. Dela potekajo skladno s potrjenim terminskim planom. Podjetje Kovod Postojna, občini Postojna in Pivka svoje občane prosijo za razumevanje ob morebitnih občasnih motnjah na vodovodnem sistemu ali spremenjenih cestnih režimih.

Postojna, Pivka – Gre za prvi sklop projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice,  ki bo občanom zagotovil prenovo ter nadgradnjo obstoječega vodovodnega sistema. Aktivno so ga začeli izvajati v marcu in v tem trenutku dela potekajo že na več lokacijah in odsekih. Izgradnja omrežja z objekti bo trajala predvidoma do januarja 2018.

Nemotena oskrba z vodo tudi v primeru izpada vodovodnega vira

Projekt obsega gradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališča/prečrpališča, 2 zajetji vode, 2 vodarni, pretočno celico in regulacijski objekt. S tem se bo izboljšalo razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, nemotena pa bo oskrba z vodo tudi v primerih izpada posameznega vodovodnega vira ali dela sistema zaradi okvare. Na sistem oskrbe s pitno vodo bo dodatno priključenih 54 prebivalcev.

Investicijska vrednost projekta je ocenjena na 29.932.595 evrov brez DDV, z DDV pa 36.517.766 evrov. Predvidena vrednost upravičenih stroškov znaša 28.530.293,90 evrov. Financiranje poteka iz treh virov, in sicer iz proračuna Republike Slovenije  3.851.590 evrov, iz Kohezijskega sklada Evropske unije  21.825.675 evrov,  iz proračunov obeh vključenih občin pa 4.255.330 evrov.

Postojna: poleti dela na več odsekih

»Večjih težav na trasi izvajalec ni imel. Do zdaj je bila največja ovira pravzaprav deževno obdobje. Dela potekajo skladno s terminskim planom,« so nam sporočili iz podjetja Kovod Postojna. Po njihovih informacijah je v Postojni zaključen odsek ob Titovi ulici, ob Reški cesti, nadaljuje se gradnja od Zaloga proti Selcam. Izvajajo se dela na Mačkovcu in na Soviču, poleti bo v izvajanju tudi odsek Cesta na Kremenco proti Stari vasi in bo predvidoma končan do septembra. V izvajanju bo tudi odsek Hrašče – Korotan.

Pivka: poleti na državni cesti ne bodo delali

V Pivki so na državni cesti Postojna – Ilirska Bistrica čez poletje prekinili dela, nadaljevali pa jih bodo po 15. septembru. Poleti bodo v izvajanju dela na VH Pivka, na odsekih Zalog – VH Pivka in Hrastje-Kal ter vodovod proti Neverkam, vodovod v Bujah ter vodovod na Šilentabru. Noben odsek še ni v celoti zaključen.

Izvajalci skrbijo za dobro obveščenost

Projekt izgradnje vodovodnega sistema je zelo obsežen projekt, izvedba katerega poteka tudi po cestah in pločnikih. Izvajalci gradbenih del, Cestno podjetje Nova Gorica, d. o. o. in podjetje Gorenje, d. d., s partnerji se trudijo upoštevati vse terminske plane ter delo organizirajo tako, da je izvedba projekta kar najmanj moteča za mimoidoče. Vseeno brez občasnih zapor (cest ali pločnikov) ne gre. »V ta namen redno obveščamo svoje uporabnike (občane) o aktualnih delih ter poteku del in vseh zaporah ali spremenjenih cestnih režimih. Z dobro obveščenostjo je namreč mogoče vnaprej predvideti daljši čas vožnje oziroma izogib cestnih odsekov, kjer potekajo dela,« sporočajo iz Kovoda. Vzpostavljena je tudi dežurna številka, ki je občanom na voljo za vsa pojasnila in informacije v zvezi z izvedbo projekta – 031 007 483. Podjetje Kovod Postojna, občini Postojna in Pivka ob tem svoje občane prosijo za razumevanje ob morebitnih občasnih motnjah na vodovodnem sistemu ali spremenjenih cestnih režimih. Izvedba tako pomembnega projekta bo namreč veliko prispevala h kakovostni vodooskrbi in je zato na račun tega vredno potrpeti v obdobju izvajanja le-tega.

Vse informacije glede trenutnih del, lokacij in cestnih zapor so na voljo tudi na Kovodovi spletni strani www.kovodpostojna.si ter na spletnih straneh obeh občin.

Blanka Markovič Kocen

Na vodilni fotografiji: odsek Šilentaber (foto: arhiv podjetja Kovod)

Uporabniki se lahko naročite na brezplačno sms obveščanje, ki vam zagotavlja takojšnja sporočila o vseh zaporah vode: http://kovodpostojna.si/o-podjetju/aktualno/novice&idn=457

Ne spreglejte

Stoletje Godbe Cerknica v fotografskem objektivu

V Galeriji Krpan so sinoči odprli pregledno fotografsko razstavo, posvečeno stoletnici Godbe Cerknica, ki je …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja