Obvestilo

Izjemni posegi v prostor za boljšo oskrbo s pitno vodo

Postojna, Pivka – Eden najzahtevnejših in obenem najpomembnejših projektov, ki bo občanom Postojne in Pivke zagotovil stabilnejšo in varnejšo oskrbo z vodo, se na območju obeh občin izvaja že od letošnjega aprila. Z dobro organizacijo ter vsakodnevnim trudom vseh odgovornih ter delavcev na terenu projekt po polletnem obdobju izvajanja poteka pospešeno, brez večjih težav in po terminsko zastavljenem načrtu. V prikaz, da gre v okviru projekta ‘Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice’ za res nepredstavljive in izjemne posege v našem prostoru, v nadaljevanju navajamo popis aktualnih del, ki smo jih na terenu zabeležili v tem tednu.

Vodji projekta s strani izvajalcev, Simon Avsec (za 1. sklop) in Damijan Trošt (za 2. sklop), sta vodstvo in predstavnike postojnske in pivške občine ter podjetja Kovod Postojna, d.o.o. popeljala po terenu in predstavila vsa aktualna delovišča, kjer se izvaja projekt izgradnje in obnove vodovodnega sistema Postojna-Pivka.

 

 

kovod-prispevek1

Potek izvedbe projekta so si ogledali:

 • Igor Marentič, župan Občine Postojna
 • Robert Smrdelj, župan Občine Pivka
 • David Penko, direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o.
 • Marina Rebec, direktorica občinske uprave Občine Postojna
 • Robert Ozbič, vodja projekta na Občini Postojna
 • Natalija Vilhar, vodja projekta na Občini Pivka
 • Metka Iskra, vodja projekta 1. sklop
 • Martina Magajna Gerželj; administrativni vodja projekta 1.sklop
 • Igor Čehovin, vodja tehničnega sektorja na podjetju Kovod Postojna, d.o.o.
 • Edi Šibenik, strokovni delavec na podjetju Kovod Postojna, d.o.o. in član nadzornega odbora podjetja
 • Andrej Poljšak, član nadzornega odbora podjetja Kovod Postojna, d.o.o.

Občina Postojna

V mestu Postojna je zaključena izvedba del od Reške ceste (pri Petrolu) do Ulice 1. maja (pri Pošti). V grobem je zaključena tudi trasa v Stari vasi. V septembru se je nadaljevalo z izkopi na Ulici 1. maja (od pošte naprej) proti Ljubljanski cesti navzgor proti zgornjemu Burgerju. Na Ljubljanski cesti bo popolna zapora predvidoma v začetku oktobra, vzporedno z vodovodom se bosta na tem območju gradila tudi fekalna kanalizacija in plinsko omrežje. Fekalna kanalizacija se bo položila tudi na Cesti na Kremenco in sicer med krožiščem na Prečni ulici in krožiščem pri pošti, le-ta pa bo potekala po nasproti strani ceste, kjer je že umeščen novi vodovod.

kovod-prispevek2

Na vodohramu Sovič se izvajajo sanacijska dela. V tem trenutku je sanirana polovica postojnskega dela bazenov, sledi nekaj prevezav, nato sanacija druge polovice postojnskega  in pivškega dela bazenov. Ob rednih delih so delavci na gradbišču naleteli na arheološke najdbe, ki so nekoliko spremenili potek samih del, vendar celotna izvedba poteka po zastavljenem načrtu. Večjih težav izvajalci ne pričakujejo, z izjemo gradnje dotoka iz Malnov na Sovič, ko se bo z novim cevovodom približali staremu cevovodu na Streliško ulici.

Regulacijski objekt v Zalogu je gradbeno zaključen, kasneje bo urejena fasada objekta.

kovod-prispevek4

 

kovod-prispevek10

Izvaja se gradnja vodovoda med Zalogom in Pivko, kjer trenutno polagajo cevi med Prestrankom in Kočami ter na odseku med Hraščami in vodarno Korotan.

kovod-prispevek6

Ob obstoječi vodarni Malni je v tem trenutku že zgrajen prizidek, ki bo do februarja opremljen z novo tehnologijo, celotna stavba pa bo deležna novih oknih elementov ter fasade. V oktobru bodo tu vršili enega zahtevnejših posegov, in sicer gradnjo dovodnega cevovoda iz zajetja do vodarne, kjer bo naklon 73%.

kovod-prispevek1

Dela na rezervnem vodnem viru Korotan prav tako potekajo v skladu s terminskim planom. Zaključena so gradbena dela, sledi izvedba ometov, namestitev oken ter nato tehnologije, kar je predvideno v novembru.

 

V začetku oktobra se bodo pričela še dela v naselju Grobišče, kjer se bo najprej zgradil vodovod v samem naselju Grobišče, nato pa še povezava omrežja do Matenje vasi. Tudi na tem odseku se bo sočasno z gradnjo vodovoda, gradilo kanalizacijsko omrežje v Grobiščah ter tlačni kanalizacijski vod do Matenje vasi.

Občina Pivka

Na območju vodohrama Pivka se gradi cevovod, in sicer od studenca v Radohovi vasi proti obstoječemu vodohramu. Zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo, bo novozgrajeni cevovod začasno navezan na star vodohram. Izgradnja novega vodohrama, ki ima dve celici, katerih prostornina skupaj znaša 1000 kubičnih metrov, bo predvidoma zaključena v sredini novembra.

kovod-prispevek8

kovod-prispevek7

Izvajalec je v tem tednu zaključil večino predvidenih del v samem naselju Kal. Trenutno se že vzpostavljajo prevezave vodovodnih priključkov na nov vodovod ter pripravlja podlaga za asfaltiranje ceste skozi vas. Dela na tem območju se bodo nadaljevala po poljskih poteh, z oktobrom pa se bo nov vodovodni sistem gradil vzporedno z rekonstrukcijo državne ceste v naselju Kal.

 

Dela ob državni cesti Pivka-Zagorje (odsek vodohran Pivka – črpališče Zagorje) so bila zaradi turistične sezone ter posledično povečanega prometa prekinjena do 15. 9. 2016. Izvajalec je v avgustu pričel z deli v samem naselju Zagorje in že zgradil novo povezavo od črpališča Zagorje proti vodohranu Zagorje. Trenutno se dela izvajajo na več odsekih v naselju, temu prilagojeni so tudi prometni režimi na nekaterih cestnih odsekih.

kovod-prispevek9

Tako na Bujah kot na Šilentabru so dela v zaključnih fazah, do sredine oktobra bo opravljena prevezava na nov vodovodni sistem.

 

Izvedba projekta se bo na Pivškem nadaljevala na območju Postojnske in Snežniške ceste in državne ceste Zagorje – Parje, Parje – Pivka ter med naseljema Selce-Petelinje.

Zaradi izvedbe projekta ‘Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1.  sklop’, so v občinah Postojna in Pivka napovedane nekatere CESTNE ZAPORE.

Občina Pivka

 • Popolna zapora posameznih odsekov javnih poti v naselju Kal do 30. 10. 2016
 • Zapora državne cesta R2-404/1380 Zagorje – Parje in Parje – Pivka – od 15. 9. 2016 naprej.
 • Zapora Postojnske in Snežniške ceste v Pivki – od 01.10. 2016 naprej.
 • Zapora lokalne ceste Slavina–Selce (skozi naselje Selce) – predvidoma od oktobra 2016 naprej.
 • Zapora državne cesta G1-6/338 Selce–Petelinje – predvidoma od oktobra 2016 naprej.

Občina Postojna

 • Ulica 1. Maja pri pošti (parkirišče) – predvidoma do 30.10.2016
 • Ljubljanska cesta po odsekih  – predvidoma od 1.10. do 20.1.2017

 

Ne spreglejte

Pivška vaga na placu pri balincu zaživela v prenovljeni podobi

Konec junija je Trška skupnost Pivka odprla obnovljeno vago na placu pri balincu. V sklopu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja