Obvestilo

Krajevna skupnost Postojna uspešno zaključila leto 2016, v 2017. še bliže krajanom

Krajevna skupnost Postojna, največja KS v Občini Postojna, je v letu 2016 skoraj v celoti izpolnila plan in na željo krajanov izvedla številna  dela, ki zagotavljajo kakovostnejše življenje v lokalni skupnosti.  Krajevna skupnost je podaljšana roka občine v odnosu in reševanju tekoče problematike do občanov!

Sama občina Postojna  leži v jugozahodnem delu Slovenije na stičišču primorskega in celinskega sveta. Razprostira se na površini 270 kvadratnih metrov, sestavlja jo 44 naselij in 14 krajevnih skupnosti. Slednje so del občine v teritorialnem, organizacijskem , premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

KS Postojna meri 50.695.869 kvadratnih metrov in šteje 9885 prebivalcev. Za primerjavo: najmanjša KS v občini je KS Landol, ki obsega 4.276.697 kvadratnih metrov in ima 157 prebivalcev.

KS Postojna obsega samo mesto Postojna in štiri vasi: Veliki Otok, Zagon, Stara vas in Zalog.

Zaradi mestnega in vaškega značaja skupnosti je delo in življenje v njej pestro in izredno raznoliko.

Po statističnih podatkih  je  v KS 1.063 stavb po številu, od tega  dobra polovica stanovanjskih individualnih  zgradb, preostalo pa je blokovna izgradnja.

Izvršilni organ Krajevne skupnosti Postojna je Svet KS, sestavljen iz devetih članov, katerih predstavniki  zastopajo pet članov samo mesto in po en član iz vasi. Mandat članov traja štiri leta.

Predsednik sveta v tem mandatu (mandat poteče konec leta 2018) je g. Marjan Nagode, ki je tudi član Občinskega sveta Občine Postojna, kar je pomembno pri neposrednem prenašanju problematike iz najmanjše lokalne skupnosti( KS) na občino.

Središče občine s pomembnimi ustanovami

V samem mestu Postojna, ki je tudi sedež KS in  Občine,  je upravno središče občine ter vrsta pomembnih institucij:

Upravna enota Postojna, dve osnovni šoli s podružnicami, glasbena šola , srednja šola z gimnazijskim, strojniškim, lesarskim in kovinarskim programom ter srednja lesarska šola, ki vključuje tudi zdravstveni program.  Poleg tega  ima mesto tudi višjo šolo in dodatne programe višješolskega študija v okviru Primorske univerze. Aktivno je tudi delo Ljudske univerze z raznolikimi programi, tudi v okviru« Zavoda znanje«.

Dejavno je tudi Turistično društvo Postojna s svojo 135-letno tradicijo.

Središče občine  Postojna ima Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna s posebnim ugledom, knjižnico, sedeže raznih bančnih ustanov, Izpostavo davčne uprave in Izpostavo  agencije za plačilni promet v okviru finančnega ministrstva. Posebno mesto gre Notranjskemu muzeju ter  SAZU-ju- Inštitutu za raziskovanje Krasa.

V Postojni je tudi sedež Območne enote Zavoda za gozdove, ki upravlja veliko gozdov na območju Javornikov, Hrušice, Nanosa in Snežnika.

Tukaj imajo sedež tudi številna druga društva in organizacije kot Športna zveza Postojna ter kulturna  in športna društva po mnogih vaseh postojnske občine.

Za najmlajše krajane so v KS Postojna tudi tri dislocirane enote Vrtca Postojna, sedež Centra za socialno delo in  več enot lekarne.  Na Jamski cesti 9 v Postojni ima sedež tudi Krajevna skupnost Postojna. Administrativna in delno finančna dela opravlja tajnik skupnosti, ki neposredno deluje s člani sveta KS.

Seveda  je simbol mesta Postojne svetovno znana Postojnska jama, pravi kraški biser, ki mu  v svetu ni para in na katero smo Postojnčani še posebej ponosni.

V preteklosti je KS Postojna odigrala pomembno vlogo na področju komunalne in cestne infrastrukture, obnavljanju športnih igrišč po mestu in vaseh KS, obnavljanju objektov kulturne dediščine in drugih delih, pomembnih za izboljšanje  bivalnega okolja krajanov.

Leto 2016 s številnimi novimi pridobitvami

V letu 2016 je KS plan skoraj v celoti izpolnila. V okviru proračunskih in delno lastnih sredstev je bila vrednost investicijskega vzdrževanja 90.015,00 eur.

Med najpomembnejšimi izvedenimi deli so izvedba dostopov na pločnike z znižanjem obstoječih robnikov po mestu  v skupni vrednosti                          11.294,90 eur, sanacija pločnika pri Vrtcu ob Cesti na Kremenco   v vrednosti  8.552,32  eur, ureditev pločnika na Tržaški cesti pri Mercatorju v vrednosti 19.768,16 eur, ureditev otroškega igrišča( gradbena dela) na Pretnerjevi ulici v vrednosti  7.575,22 eur, poleg tega pa tudi sanacija križišča na Jeršicah, preplastitev Javorniške ceste, hortikulturno urejanje mesta (na prikazni fotografiji ureditev postajališča v Velikem Otoku), obnova otroških igral …

V skrbi za krajane in okolje

Krajevna skupnost Postojna se aktivno vključuje tudi v dogodke javnega značaja.

Vlaga predloge in pobude za izboljšanje prometne  varnosti v mestu in vaseh, sodeluje pri izvajanju zimske službe na osnovi konstruktivnih predlogov občanov, podaja potrebna soglasja pri določanju termina  obratovalnih časov lokalov na območju KS Postojna.

Vsako leto skupaj z Občino Postojna organizira slovesnost ob dnevu spomina na mrtve, pri čemer tesno sodeluje z osnovnima šolama, ki pripravita kulturni program. Člani sveta obiščejo spominska obeležja: vojaško pokopališče v Postojni, osrednje pokopališče v Postojni, spomenike pri Talcih na Javorniški cesti, Ravbarkomandi,  Mačkovcu in  Sardince na Ljubljanski cesti  ter  obeležje Tigrovca Jožeta Kukca na pokopališču v Postojni.

KS Postojna v sodelovanju z drugimi postojnskimi krajevnimi skupnostmi v decembru organizira akcijo obiska starejših, bolnih  in invalidnih občanov ter Društva Vezi, VDC Postojna, Stanovanjske skupine v Postojni, Zavoda Talita Kum in Doma upokojencev na Kremenci v Postojni. Pri akciji tesno sodeluje  z Društvom invalidov Postojna, Društvom upokojencev, OZ Rdečega križa, Župnijsko Karitas Postojna, osnovnima šolama v  Postojni in OŠ Prestranek.

Obenem se vodstvo  zahvaljuje tudi vsem donatorjem, ki podpirajo navedeno akcijo.

Vsako leto KS sodeluje pri pomladni čistilni akciji, kar pripomore k čistejšemu okolju mesta in vasi.

KS Postojna dobro sodeluje z vsemi občinskimi službami, osnovnima šolama ter drugimi inštitucijami na območju občine Postojna. Brez dvoma bo svet KS Postojna tudi v prihodnje  tvorno deloval  v dobrobit svojih krajanov in izboljšanju kakovosti njihovega življenja in dela.

»Nujno je tudi povezovanje z drugimi krajevnimi skupnostmi ter vodstvom občine, s čimer bo KS Postojna nadaljevala tudi v prihodnje. Naloge, opredeljene v finančnem načrtu za tekoče leto 2017, so nadaljevanje del na področju komunalnega značaja ter drugih del, občečloveške narave,« poudarja predsednik Sveta KS Marjan Nagode.

Blanka Markovič Kocen

Foto: arhiv KS Postojna

Prenovljena igrala na otroškem igrišču na Volaričevi ulici

Ureditev aleje na pokopališču v Postojni

 

Slovesnosti

 

Ne spreglejte

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana stopili na prste kriminalcem

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana smo minulo sredo na podlagi izdanih odredb s strani Okrožnega sodišča …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja