Obvestilo

Krpanov dom do konca poletja v novi podobi

Župan Občine Pivka Robert Smrdelj  in direktor podjetja Godina, d.o.o., sta pretekli četrtek podpisala pogodbo za izvedbo projekta Krpanov dom – večnamensko središče.  Vrednost pogodbenih del znaša 619.016,43  evrov  brez DDV, od tega bo občina s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila 85 odstotkov  nepovratnih sredstev. 

Krpanov dom - podpis pogodbe

V kletnem delu doma bo urejen večnamenski prostor, namenjen druženju obiskovalcev in izvedbi pogostitev ob večjih dogodkih, ki bo obenem služil tudi kot galerijski del s stalnimi postavitvami razstav. Prenovljen bo tudi tribunski del kegljišča, v katerem so že vgrajene sodobne kegljaške naprave.

V nadstropju objekta bo urejen galerijski del, namenjen obiskovalcem, s stalnimi razstavami, v tem delu objekta pa bo v celoti prenovljena tudi že obstoječa knjižnica. V sklopu prenove objekta bodo obnovljeni tudi skupni prostori, kot so avla, sanitarije celotnega doma, komunikacijske površine, garderobe ipd., vključno s prenovo strojnih in elektro instalacij ter vgradnjo osebnega dvigala, s katerim bo tudi invalidnim osebam omogočen dostop do vseh vsebin doma. Z izvedbo projekta bo Občina Pivka pridobila ustrezno urejene večnamenske prostore za kulturno, izobraževalno in družabno udejstvovanje občanov ter drugih obiskovalcev. Vzpostavljeni bodo pogoji, ki omogočajo razvoj podjetništva in ustvarjanje novih delovnih mest, saj bi zaradi vzpostavitve novih vsebin v prihodnosti lahko nastale tudi potrebe po novih zaposlitvah.

Izbrani izvajalec bo z izvedbo del pričel v prihodnjih dneh, zaključil pa jih bo predvidoma do konca avgusta 2015.

Krpanov dom2 Krpanov dom3


»Vse obiskovalce obveščamo, da se bodo dela izvajala v notranjosti Krpanovega doma in sicer v pritličju, nadstropju ter v kletni etaži. V funkciji bosta ostala le prvo in drugo nadstropje, kjer so pisarne v katerih delujejo Regionalna razvojna agencija Zeleni kras in Kmetijsko svetovalna služba. Dostop do omenjenih organizacij bo mogoč preko zadnjega stranskega vhoda iz smeri starega Vrtca Mavrica,« sporočajo z Občine Pivka.

Prav tako obveščajo vse obiskovalce knjižnice, da so prostori knjižnice do dokončanja prenove v pritličju Krpanovega doma, vhod v knjižnico pa je prav tako mogoč preko stranskega vhoda iz smeri starega vrtca Mavrica.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z nepovratnimi sredstvi bo sofinanciran del javnih izdatkov za upravičene stroške operacije v višini 85 % vseh potrjenih javnih upravičenih izdatkov.

Foto: arhiv Občine Pivka

Ne spreglejte

Prvi Festival podjetništva za mlade v Primorsko-notranjski regiji vzbudil vedoželjnost in ustvarjalnost

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, ki v obdobju zadnjih štirih let udejstvovanju mladih na področju podjetništva …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja