Obvestilo

Logaški proračun »pod streho«

Logaški svetniki so sinoči med drugim  v drugem branju sprejeli občinski proračun za leto 2015. V času od 19. decembra do 5. januarja, ko je bil dokument v javni obravnavi, je bilo vloženih osem predlogov, medtem ko amandmajev ni bilo. Višina prihodkov se, glede na predlagani proračun zmanjšuje, in sicer za dobrih 241.000, predvsem na račun dohodnine. V letu 2015 bo potrebno, že zaradi uskladitve višini dohodnine, pripraviti rebalans proračuna. Povečujejo se prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje vrtca v Rovtah. Ministrstvo za šolstvo bo namreč v letu 2015 v celoti sofinanciralo svoj delež sredstev, in sicer v višini 722 tisoč evrov, energetska sanacija Vrtca Kurirček in Osnovne šole 8 talcev Logatec je v I. fazi zaključena, vrednost izvedene investicije pa je manjša od načrtovane.

Odhodki se v predlaganem proračunu povečujejo za 259 tisoč evrov. Spremembe, ki se upoštevajo, izhajajo iz predloga župana, občinske uprave in prispelih predlogov, ter na podlagi realizacije v letu 2014, ob predpostavki, da sredstev za uresničitev vseh predlogov ni dovolj, saj imajo prednost investicije, ki so že bile pričete v preteklem letu. Zmanjšujejo se, denimo, sredstva za financiranje svetniških list,  občinski svet, materialni stroški občinske uprave, manj pa bosta imela tudi župan in podžupan.

Tako predlagani proračun za leto 2015 izkazuje prihodke v višini 18.259.426 EUR, odhodke v višini 19.869.426 EUR, kar predstavlja proračunski primanjkljaj v višini 1.610.000 EUR,

Čeprav se zlasti opozicijski svetniki niso strinjali, je proračun po županovem mnenju uravnotežen, razvojno naravnan in optimističen.

Med najpomembnejšimi projekti so po njegovih besedah nadaljevanje že zastavljenih, ki so financirani iz evropskih kohezijskih sredstev, to sta čistilna naprava in kanalizacija, dokončanje vrtca v Rovtah in nekaterih pomembnih cest in, upa, tudi izgradnja pločnika na Martinj hribu. »Vse ostalo pa bo odvisno od sredstev iz naslova prodaje zemljišč,« je še dejal Menard.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

Bliža se Furmanski praznik v Postojni!

V organizaciji Turističnega društva Postojna bo v nedeljo, 7. julija 2024, v Parku Postojnska jama …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja