Obvestilo

Logaški proračun »pod streho«

Logaški svetniki so na zadnji letošnji seji potrdili predlog proračuna za leto 2016 v drugem branju, prav tako pa tudi rebalans letošnjega proračuna. Kritično o nakupu športne dvorane. Tablični računalniki za svetnike.

Predlog proračuna, ki je bil od 30. oktobra do 16. novembra 2015 v javni razpravi, je po besedah župana Berta Menarda uravnotežen in razvojno naravnan. S tem se ni strinjala Ladislava Furlan, SDS, ki meni, da so se določene postavke, ki niso nujno potrebne in zanje ni bilo zagotovljenih sredstev, povečale, druge, nujnejše, pa so bile iz predloga umaknjene.

Brez dvoma pa je proračun za prihodnje leto skromnejši od preteklih, saj je na voljo manj evropskih sredstev. Eva Črnigoj, SMC, je pripravo proračuna in gradiva pohvalila. Največ sredstev bomo v Logatcu namenili izobraževanju, varovanju okolja in naravne dediščine, med projekti pa obnovi cest in urejanju komunalne infrastrukture. Skupno proračun predvideva skoraj 15 milijonov evrov prihodkov in dobrih 16 milijonov odhodkov. Primanjkljaj naj bi pokrili iz ocenjenega prenosa sredstev iz leta 2015.

Prihodki se povečujejo za 155 000 evrov iz naslova prodaje zemljišč, za 44.004 evre iz naslova intervencijskih izdatkov, za 54.000 evrov pa iz naslova sofinanciranja EU za prometno strategijo. Odhodki se po tem predlogu povečujejo za 253.185 evrov. Poplačan bo tudi dolg v višini 390.000 evrov.

Kritično o nakupu športne dvorane

Svetniki so imeli v razpravi pripombe na predvideni nakup športne dvorane, češ da je ta netransparenten, pogrešali so študijo učinkovitosti nakupa. Nekateri razpravljalci so bili mnenja, da bo vzdrževanje športne dvorane poleg obstoječih stroškov za vzdrževanje bazena predrago.

Z rebalansom do potrebnih sredstev

Zaradi spremembe višine dohodnine in finančne izravnave, prenosa sredstev iz preteklega leta in delne uskladitve prejetih prihodkov je bil potreben tudi rebalans letošnjega proračuna, saj s prerazporejanjem sredstev med samim proračunskim letom le-teh  ni bilo mogoče zagotoviti v zadostni višini. Svetniki so predlog rebalansa potrdili.

Vprašanja in pobude svetnikov

Janez Ovsec, NSi, je v imenu krajanov Martinj Hriba predlagal ureditev križišča z Jačke proti Martinj Hribu. Krajani namreč opozarjajo, da je nevaren za otroke, ki tod hodijo v šolo. Za trajnejšo ureditev razmer bi bilo po mnenju krajanov smiselno uvesti radar. Anja Sedej, SMC, je opomnila, da je zasnežena Sekirica zaradi žic in kolov, ki jih je postavil lastnik hleva, za sankače in smučarje neuporabna. Po njenem mnenju je problematično tudi dejstvo, da hlev ni vpisan v kataster stavb. Sedejeva je še opozorila, da bi pogin rib v Črnem potoku letos poleti lahko imel trajnejše posledice in terjala odgovore o ugotovitvah inšpekcije in poteku preiskave.

Manj papirja – več tehnologije

Logaški svetniki so na zadnji letošnji seji v uporabo prejeli tablične računalnike za bolj učinkovito komunikacijo in tudi v prid varčevanju s papirjem. Strošek nakupa je bil po županovih besedah dobrih 8.000 evrov.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Pozabljeno Gosarjevo besedilo rešeno in restavrirano

Gosarjev večer, ki sta ga na zadnji novembrski dan pripravili Občina Logatec in Knjižnica Logatec, …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja