Obvestilo

Lubadar se seli tudi v višjeležeča območja

Po oceni Zavoda za gozdove se je tako kot v letu 2015 tudi v letošnjem juliju napad podlubnikov  v slovenskih gozdovih z nastopom vročega in bolj sušnega vremena močno okrepil. V juliju 2016 so za posek zaradi napada podlubnikov evidentirali skoraj trikrat toliko iglavcev kot v juniju 2016 (v juniju 2016 – 116.000 m3, v juliju 2016 – 339.000 m3).

 Postojna – Do konca julija 2016 je bilo v slovenskih gozdovih odkritih in za posek označenih 895.000 m3 dreves smreke, napadene s podlubniki. Realiziran sanitarni posek napadenega drevja je v tem obdobju znašal 839.000 kubičnih metrov drevja ali 94 odstotkov, če ga primerjamo z v tem obdobju odkrito količino napadenih dreves. Izdanih je bilo skoraj 12.000 odločb za sanitarni posek napadenega drevja.

Postojnski gozdovi med najbolj ogroženimi

Podlubniki najbolj intenzivno napadajo smreke na ljubljanskem, blejskem in postojnskem območju, vse bolj pa gozdarje preseneča prodiranje lubadarja na višje nadmorske višine, kjer ga doslej niso zasledili. Navkljub za lubadarja neugodni pomladi pa gozdarji pričakujejo tudi letos okrog dveh milijonov kubičnih metrov posekanih smrek.

Območje najhujše prizadetosti s podlubniki sovpada z žledolomom – največja žarišča so v nižinah postojnsko-pivške kotline, na območju Postojnskih vrat, širše obrobje Planinskega polja, nižine Cerkniške kotline in Loške doline.

Na novo se največ žarišč pojavlja na Nanosu. Najbolj se bojijo, da bi lubadar napadel Trnovski gozd, kjer je sicer stanje zaenkrat še stabilno in ne beležijo večjih žarišč.

Poškodbe gozda zaradi podlubnikov so se  glede na isto obdobje v letu 2015 povečale v večini gozdnogospodarskih območij, zlasti močno  v blejskem, kranjskem in ljubljanskem gozdnogospodarskem območju. Le v  GGO Novo mesto, Brežice, Celje in Murska Sobota so poškodbe podobne kot v primerljivem obdobju v letu 2015, le tam se torej trend napada ne povečuje.

Najučinkovitejši ukrep je poseg gozdov

ZGS evidentira s  podlubniki napadena drevesa, jih označi in lastnikom gozdov z odločbo določi potreben posek zaradi podlubnikov, roke za izvedbo poseka, katerega izvajanje skrbno nadzira. »Lastnike redno pozivamo, da je pri zatiranju podlubnikov ključen in najbolj učinkovit ukrep pravočasen posek napadenih dreves. Večina  lastnikov je dovolj ozaveščenih, da ta opozorila upoštevajo, pri določenih pa je treba sprožiti  postopek upravne  izvršbe  potrebnih varstvenih del po drugi osebi oz. z denarno prisilitvijo, kakršnih je bilo letos že prek 500,« pojasnjujejo na postojnski izpostavi Zavoda za gozdove RS.

Stanje podlubnikov za Postojnsko GGO za enako obdobje 2016 (do konca julija 2016) je razvidno iz tabele (vir: ZGS):

dreves             m3

odkazilo za posek   1.1 – 31.7. 2016    123.428         125.537

posekano                 1.1 – 31.7. 2016     124.684         117.425

—————————————————————————————-

odkazilo za posek   1.1 – 31.6. 2015     105.408         136.058

posekano                 1.1 – 31.6. 2015      37.561           50.432

—————————————————————————————-

odkazilo za posek   1.7 – 31.7. 2016      48.069           56.398

odkazilo za posek   1.6 – 31.6. 2016      10.385           12.563

V letošnjem letu so na OE Postojna izdali preko 1.600 odločb za sanitarno sečnjo zaradi podlubnikov in preko 50 odločb za izvršbo po drugi osebi ali z denarno prisilitvijo.

Blanka Markovič Kocen

Foto: arhiv GZS

 

 

Ne spreglejte

Našo regijo bogati 13 obetavnih podjetniških zgodb

DIATONIČNE HARMONIKE IZ LIPOVEGA LESA IN POBEG V TROPSKI GOZD STA LETOŠNJI ZMAGOVALNI POSLOVNI IDEJI …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja