Obvestilo

Moja občina – postojnski participatorni proračun

Postojnska občina kot 12. v Sloveniji uvaja participatorni proračun, ki so ga zaradi lažje komunikacije z občani poimenovali Moja občina. O projektih občanov, za katere bodo v letih 2020 in 20121 namenili 200 000 evrov oz. dober odstotek občinskega proračuna, bodo le-ti odločali na glasovanju.

Model participatornega proračuna za Občino Postojna predvideva izvedbo v štirih fazah. Prve tri predstavljajo postopek posvetovanja z občani, četrta faza pa je izvedba izbranih projektov. Prve tri je treba skladno z Zakonom o lokalni samoupravi izvesti v letu 2019 in morajo biti zaključene pred obravnavo proračuna za leto 2020 na občinskem svetu. Četrta, izvedbena, faza bo potekala v letih 2020 in 2021.

Z namenom čimbolj enakomerne porazdelitve projektov po različnih delih občine Postojna je Delovna skupina za participatorni proračun, ki jo je že februarja 2019 imenoval župan, naselja združila v štiri območja. Največjemu, Postojni, bo namenjenih 65 000, preostalim trem – Planina in Studeno, Prestranek in Hruševje – pa 45 000 evrov.

Faze izvedbe

Prva faza  je zbiranje predlogov in javna razprava. Med 2 .9. 2019 in 27. 9. 2019 bodo lahko občani podali predloge projektov, ki bodo morali ustrezati kriterijem. V tej fazi bodo hkrati z zbiranjem predlogov potekale tudi javne predstavitve in razprave občanov glede tematik v njihovi skupnosti ter formiranje projektnih predlogov.

Druga faza je evalvacija predlogov in bo potekala med 30. 9. 2019 in 7. 10. 2019. V tej fazi bo Delovna skupina za participatorni proračun v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost s kriteriji. Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali kriterijem, bo izločila z javno obrazložitvijo, kateremu kriteriju ali kriterijem predlog ni ustrezal. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe predlogov. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali vsem kriterijem, se umestijo v tretjo fazo.

Tretja faza je odločanje, ki bo 20. 10. 2019. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo finančno ovrednoteni, se bodo umestili v glasovanje. V glasovanju občani odločajo o tem, kateri predlogi se jim zdijo bolj koristni in kateri manj. Kot rezultat glasovanja nastane prioritetna lista predlogov. Iz te prioritetne liste predlogov se nato v proračunski predlog umestijo projekti od tistih z največ glasovi navzdol, in sicer dokler skupna vrednost projektov ne zapolni predvidenega finančnega okvirja. Občinski svet tako umeščene predloge nespremenjene z izglasovanim proračunom pošlje v izvajanje.

Četrta faza je izvedba in obsega proračunski leti 2020 in 2021. Ko so izglasovani projekti umeščeni in proračun za določeno obdobje sprejet, se projekti participatornega proračuna izvajajo podobno kot tudi siceršnji proračunski projekti.

Predlagatelj je lahko vsak posamezni občan/občanka ali skupina občanov/občank s stalnim prebivališčem v občini Postojna, ki je do dne oddaje predloga dopolnil(a) 15 let. Predlagatelj  ne sme nastopati kot izvajalec predloga. To velja za fizične osebe, lastnike pravne osebe ali člane poslovodstva pravne osebe.

Najuspešnejša je Ajdovščina

Upoštevajo se le predlogi, ki ustrezajo kriterijem. Le-ti so zastavljeni tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa zagotavljajo, da so predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo javni interes. Po županovih besedah bodo partikularni interesi v ozadju, skupinsko naravnani pa bodo imeli prednost. PO izkušnjah drugih občin je odziv javnosti na glasovanje praviloma dober, prva občina, ki je opravila oba cikla pa je Ajdovščina, ki je v drugem ciklu celo podvojila udeležbo. Kot je povedal postojnski župan, bo 200 000 evrov začetni znesek, da se ljudje navadijo na soodločanje o proračunu, potem pa naj bi ta znesek povečali.

Načini oddaje predlogov

Občani bodo lahko predloge oddali preko spletne aplikacije Your priorities ali na pripravljenem obrazcu, ki ga bodo lahko oddali osebno v vložišču Občine Postojna ali na sedežu krajevne skupnosti. Izpolnjen obrazec bo mogoče oddati tudi s poštno pošiljko na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna ali skeniran obrazec prek elektronske pošte na elektronski naslov: mojaobcina@postojna.si. Obrazci bodo na voljo v vložišču Občine Postojna, na sedežih krajevnih skupnosti in na spletni strani Občine Postojna. Vsi predlogi, ki bodo podani osebno, preko poštne pošiljke ali preko elektronske pošte, se bodo ažurno vnesli v spletno aplikacijo, da bi se zagotovila največja transparentnost in informiranost občanov.

Kot je povedala direktorica občinske uprave Marina Rebec, se z novinarsko konferenco začenjajo tudi promocijske aktivnosti. V okviru le-teh bodo dvakrat na leto po gospodinjstvih razdelili letak z osnovnimi informacijami o participatornem proračunu in za njim o glasovanju.

Participatorni proračun od 1989 do danes

PO besedah Matica Primca, ki je prevajal obrazložitve participatornega proračuna iz tujih gradiv, je sam postopek nastal že leta 1989 v brazilski občini Porto Allegro, kjer so se občani tako zoperstavili naraščajoči korupciji. »Štiri leta pozneje so ga prvič uvedli v Evropi, in sicer v Italiji, pozneje tudi v Nemčiji,« je dejal Primc. Slovenija ga je začela uvajati med zadnjimi državami EU, najprej v Mariboru, zatem v Ajdovščini.

Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Dan zaščite in reševanja v Cerknici

Na parkirišču Trikotnik v Cerknici je v soboto, 8. junija, potekal razgiban dan zaščite in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja