Obvestilo

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva odslej s skupnimi prizadevanji za razvoj podjetništva

Podjetništvo v Primorsko-notranjski regiji je dobilo dolgo načrtovano in zelo pomembno spodbudo, saj so svojo podporo razvoju in krepitvi podjetniških aktivnosti s slovesnim podpisom sporazuma izkazali župani občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. Gre za poenoten, skupen nastop in prizadevanja Občin in Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, da dobi podjetništvo v regiji pravi pomen, predvsem pa priložnosti, da postane del vizij, projektov in vsestranskega delovanja v regiji.

Ne glede na epidemiološke razmere, ki zaznamujejo naše zadnje leto, je omenjeni dogodek potrditev predanosti in predvsem namer, ki tudi v prihodnje optimistično napovedujejo uresničitev ambiciozno zastavljenih ciljev in izzivov na področju podjetništva. V to je prepričana tudi vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva dr. Jana Nadoh Bergoč: »Ideja o mrežnem inkubatorju v naši regiji obstaja že od 2006, zato smo resnično veseli, da smo jo vendarle uspeli tudi v resnici realizirati. Tu gre še posebna zahvala vsem županom, ki izkazujejo veliko mero razumevanja tako do potreb podjetnikov in širšega gospodarskega okolja kot tudi pomena takšnih iniciativ. Je pa treba opozoriti, da gre za prvi korak na dolgi poti, kjer nas čaka še veliko izzivov. Kljub kar nekaj investicijam v poslovno infrastrukturo v preteklosti imamo še vedno veliko pomanjkanje primernih poslovnih prostorov, tako za storitveno kot proizvodno orientirane start-upe. Med pomembnimi prihodnjimi izzivi, kjer vidimo tudi veliko vlogo države, je zagotavljanje zagonskih sredstev za nova podjetja, ključno pa je tudi, da k programom mrežnega inkubatorja pritegnemo tudi obstoječe podjetnike. Veliko nam pomeni podpora, ki jo našim naporom izkazujeta Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencija SPIRIT, ki nas podpirata tako pri načrtovanju prihodnih aktivnosti kot pri financiranju aktualnih programov, ki jih nudimo novim podjetnikom.«

Uradnem dogodku ob podpisu te pomembne regijske namere so svojo podporo izkazali tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Državna sekretarka na MGRT Ajda Cuderman je poudarila: »Na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnološki razvoj smo izjemno veseli, da se znotraj regije povezuje več občin sploh z namenom krepitve gospodarske dejavnosti v smislu malega, uspešnega podjetništva z visoko dodano vrednostjo. To na eni strani pomeni razvojni potencial za celotno industrijo, po drugi strani pa s tem ohranjamo prebivalce v svojih občinah in s tem zagotavljamo nek dolgoročni razvoj. To je ena prvih tovrstnih pobud v Sloveniji, zato izrekamo vsem občinam in ekipi Podjetniškega inkubatorja Perspektiva veliko pohvalo v želji, da bi s svojo namero čimprej prispevali k razvoju visoko tehnoloških podjetij in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Ocenjujemo, da je potenciala za res prebojne ideje, glede na dobro zastavljene strategije, tukaj  ogromno.«

Namen Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva je na širšem območju, ki presega meje samo ene občine, vzpostaviti vzvode na sistemski ravni za spodbujanje nastajanja in rasti novih podjetij. Pri tem so pomembna skupna prizadevanja za podporo razvoju mladih podjetij, spodbujanje podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture ter tudi podpora občinskim službam občin podpisnic pri izvedbi razpisov za spodbujanje podjetništva in drugih podpornih dejavnosti pri razvoju podjetništva.

Župan Občine Cerknica, Marko Rupar je pohvalil idejo, da se cela regija upravlja centralno, kar zadeva samega razvoja: »Pomembno pri tem je sodelovanje in izmenjava dobrih praks ter skupen nastop in prizadevanja vseh občin. Pomemben je prenos idej iz inkubatorja med podjetja in tudi obratno, saj imajo nekatera uveljavljena obstoječa podjetja dobre razvojne oddelke, kjer je sodelovanje smiselno krepiti in nadgrajevati. V Občini Cerknica si prizadevamo, da bi imeli tudi svoj oddelek inkubatorja. Imamo prostore, ki jih načrtujemo v prihodnjem letu napolniti s podjetniki ter obenem usposobiti za upravljanje tudi našo industrijsko cono.«

Zadovoljstvo ob skupni nameri vseh občin v regiji je izkazal tudi župan Občine Loška dolina,  Janez Komidar, ki je izpostavil, da je bilo podjetništvo v Loški dolini doslej povečini v senci dveh izrazitih panog kot sta lesarstvo in kovinarstvo. »V tem primeru je zato Mrežni podjetniški inkubator potencial za nove možnosti, ki bo z novimi pristopi in idejami vzpostavil podjetništvo kot pomembno dejavnost. Ideja namreč ne rastejo vedno samo doma, dobrodošel je regijski napredek, ki mu s tem utiramo pot.«

Igor Marentič, župan Občine Postojna, je ob tem dodal: »V občini Postojna spodbujamo ustanavljanje novih podjetij in podjetništva na sploh, saj je ključnega pomena za gospodarsko rast in inovativnost. Mesto in okolico delamo prijazno podjetnikom. Ponosen in vesel sem, da smo danes uradno podpisali skupen sporazum, ki je še dodatna spodbuda za ustanavljanje in rast novih podjetij. Pri tem bi pohvalil vodstvo Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, ki je s svojo predanostjo in srčnim delom, v zadnjem letu postal nepogrešljiva podpora za podjetnike.«

Župan Občine Bloke Jože Doles je ob današnjem dogodku namenil zahvalo vsem županom, predvsem za sodelovanju, ki si ga dodatno izkazujejo tudi na področju podjetništva. »Pomembno, sploh za manjše občine, ki same težko uspemo, je sodelovanje. Mrežni podjetniški inkubator je zagotovo priložnost za uveljavitev naše regije tudi na gospodarskem področju.«

Mrežni podjetniški inkubator vidi župan Občine Pivka Robert Smrdelj kot pomembno podporo pri obstoječih aktivnostih, za katere se zavzemajo na Občini Pivka: »Mrežni inkubator bo z raznimi vsebinskimi aktivnostmi in tudi administracijsko podporo, predvsem pa specifičnim znanjem, s katerim v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva uspešno razpolagajo, prispeval pomemben del k vzpostavitvi dejavnosti proizvodnega inkubatorja, ki bo vzpostavljen v Industrijski coni Neverke v roku enega leta. V Pivki skušamo tudi finančno spodbujati pripravo projektov oziroma poslovnih načrtov, ki so pomembna osnova za vse nadaljnje aktivnosti. Vsekakor si prizadevamo za vzpostavitev ustreznih priložnosti in infrastrukture, kar omogoča podjetnikom  pogoje za njihovo delovanje. Precej energije trenutno vlagamo v širitev Industrijske cone Neverke in že razmišljamo o naslednji fazi, ki bo nudila še dodatno širjenje površin, namenjenih proizvodnim podjetjem.«

Podjetniški inkubator Perspektiva je z lanskim februarjem pridobil tudi novo ekipo, ki jo sestavljajo dr. Jana Nadoh Bergoč, Ana Širca, Doris Komen Horvat in Dolores Keš. Podjetnikom je tako na enem mestu na voljo pomoč pri razvoju poslovnega modela, iskanje novih poslovnih priložnosti, finančnih virov, predvsem pa tudi vsi viri, ki jih ima na voljo inkubator (podpora strokovnjakov, mreža podjetij in drugih domačih in tujih organizacij), saj so le ti pomembna spodbuda s pomočjo katere podjetniki lažje vstopajo na domače in tuje trge ter se tudi pospešeno razvijajo po ustanovitvi.

Vodja inkubatorja, Jana Nadoh Bergoč, pa še dodaja: »Mrežni inkubator ne more in tudi noče delovati sam zase, brez sodelovanja z ostalimi organizacijami, ki delujejo na področju podpore podjetništvu. Tako na nacionalni kot regionalni ravni imamo kar nekaj uspešnih mehanizmov, ki so na voljo podjetnikom, izziv pa vidimo v povezovanju in dopolnjevanju med njimi s ciljem zagotoviti kar najboljšo podporo podjetnikom, da se bodo ti lahko čim hitreje in čim uspešnejše razvijali. Možnosti za takšno sodelovanje je prav gotovo veliko, na inkubatorju smo profesionalna in zagnana ekipa, ki z velikim entuziazmom raziskuje, kaj vse je še mogoče.«

Dober primer sodelovanja je zagotovo povezava med inkubatorjem in Izobraževalnim centrom sodobnih tehnologij, ki so si ga ogledali predstavniki ministrstva, v spremstvu ekipe Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, saj le-ta nedvomno v prostor prinaša nove razvojne potenciale. Tudi ICST predstavlja pomemben dejavnik spodbude razvojnemu potencialu podjetij, saj združuje novo tehnologijo in hkrati doprinaša k novim znanjem tako v šolskih programih kot tudi znotraj gospodarstva. V prihodnje načrtujejo tudi še dopolnitev razpoložljive opreme, hkrati pa se tudi oni povezujejo v programe, kakršne nudi tudi podjetniški inkubator.

Podjetništvo, kot gonilo razvoja gospodarstva, ima torej v naši regiji velik potencial, predvsem pa pomembno podporo, z jasnimi in pogumnimi vizijami ter cilji. To potrjuje tudi vzpostavitev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Perspektiva, ki odslej predstavlja enega ključnih akterjev, kjer je podjetništvo pravzaprav edina prava pot.

Podjetniški inkubator Perspektiva

Foto: Simon Avsec

Ne spreglejte

Poletni glasbeni festival Cantabile: v soju luči in čudovite glasbe

V četrtek, 27. junija 2024, ob 20.30, se bo v Logatcu začel že 11. poletni …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja