Obvestilo

Na Blokah varneje skozi občinsko središče

Svetnice in svetniki Občine Bloke so včeraj potrdili osnutek proračuna 2019, ki je letos težak približno 2,2 milijona evrov. Med največjimi letošnjimi investicijami bo obnova ceste skozi naselje Nova vas z vso pripadajočo infrastrukturo in izgradnja zbirnega centra, med prednostnimi nalogami pa bo tudi nadaljnji razvoj turizma.  

»Nabor projektov v letu 2019 je zelo širok  in razgiban, načrtujemo večje število manjših projektov,« pravi župan Občine Bloke Jože Doles, ki med najpomembnejšimi investicijami izpostavlja obnovo republiške ceste skozi naselje Nova vas. »K obnovi te ceste skozi občinsko središče pristopamo v sodelovanju z Direkcijo RS za  ceste. Gre za obnovo ceste od križišča za Velike Bloke do križišča za Veliki Vrh v dolžini okoli 1300 m. V sklopu obnove bomo obnovili celotno cesto, pločnik, javno razsvetljavo in vso ostalo pripadajočo  infrastrukturo. Nosilec te investicije je direkcija, občina pa v tem projektu sodeluje kot soinvestitor, kajti poskrbeti mora za izvedbo obnove tiste infrastrukture, ki je v lasti občine, to sta pločnik in javna razsvetljava. Vrednost investicije je 1,7 mio, občinski del je dobrih 10 odstotkov.« Po Dolesovih besedah je namen tega projekta predvsem umiritev hitrosti skozi naselje in ureditev tistih križišč, ki niso narejena v skladu z zakonom, kot npr. križišče dveh republiških cest, kjer je odcep ceste za Velike Lašče. Križanje cest namreč ni pravokotno.

Zbirni center na Blokah

»Bloke imamo že lokacijo in gradbeno dovoljenje za zbirni center za kosovne in komunalne odpadke, tako da pričakujemo, da bomo to investicijo izpeljali letos. Lokacija zbirnega centra je poleg ČN Husi Vrh,«  župan Doles napoveduje naslednjo med najpomembnejšimi letošnjimi investicijami.

Občina Bloke se v zadnjih letih turistično vse hitreje razvija, turizem pa bodo spodbujali tudi v prihodnje. »Pripravljamo OPPN za celotno območje občine, ena ključnih zadev je ureditev območja na Bloškem jezeru. Pripravili bomo podrobni načrt ureditve in načrt nadaljnjega razvoja turizma na tem območju. Najprej pa moramo pridobiti podlago za nadaljnje investicije in širitve, saj je bil dosedanji razvoj na tem območju nekoliko stihijski. Vsi posegi v ta prostor niso bili dovolj natančno načrtovani, kljub temu pa sem prepričan, da smo v tem obdobju v turizmu naredili velik korak naprej. Seveda želimo ta razvoj še bolj strokovno in načrtno izvajati, da bomo res dobili pravo turistično destinacijo, ki jo potrebujejo Bloke in obiskovalci Blok,« pojasnjuje župan.

Bloški proračun je na prihodkovni plati težak 2,2 milijona evrov, odhodkovna pa je višja, in sicer 2,7 mio eur. 500 000 eur bodo pokrili s presežkov iz preteklih let. Zadolževanje ni predvideno, pravi župan, poleg omenjenega bodo investirali tudi v okoljsko infrastrukturo. »Naselje Ulaka želimo opremiti z novim vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem, naselje bo priključeno na čistilno napravo Velike Bloke,« pojasnjuje Doles, ki med lanskimi investicijami izpostavlja obnovo centralnega objekta v Novi vasi, to je del bivše telovadnice, kjer so zgradili nove prostore za potrebe javne knjižnice,  ki je pridobila tudi dodatne prostore za potrebe čitalnic z dostopom neposredno z javnih površin. »Nad knjižnico smo uspeli pridobiti tudi prostore za medgeneracijsko druženje. Gre za 150 kvadratnih metrov veliko večnamensko dvorano. Ta investicija je lani doživela največje odobravanje,« dodaja sogovornik.

Premiki na gospodarskem področju

Druga pomembna investicija je bila ureditev okoljske infrastrukture v naselju Veliki Vrh, ki je pomembna tudi za izboljšanje vodooskrbe v naseljih Studenec in Benete. »Izpostavil bi še tretjo investicijo, to je izvedba 2. faze opremljanja OIC Velike Bloke. Novi lastnik že pridobiva gradbeno dovoljenje za gradnjo podjetja. Veseli smo tega premika na gospodarskem področju.« dodaja bloški župan.

Blanka Markovič Kocen

Foto: arhiv občine

Ne spreglejte

Zaradi Izlitja gnojnice iz kmetijskega obrata na Studencu pri Postojni potreben previdnostni ukrep

V nedeljo,18. februarja 2024,se  je okoli 17:30 zgodila nesreča na kmetijskem obratu Eko Kmetije Žgajnar …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja