Obvestilo

Na Loškem polju postavljene oznake visokih voda

Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, je pripravila promocijski dogodek ob postavitvi oznak o višini vode na kraških poljih Notranjske, ki so dosegle ojezeritve polj v letu 2014.
Dogodku je sledila podelitev nagrad izbranim šolam Slovenije za sodelovanje na  natečaju »Postani Donavski umetnik« in »Vodni detektiv«, ki jo organizirajo Ministrstvo RS za okolje in prostor, Svetovno združenje za vodo, Inštitut za celostni razvoj in okolje v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

Voda zahteva prostor

Namestitev oznak je del širše akcije označitev visokih voda v Sloveniji, s katero želijo obveščati prebivalce o naravnem pojavu, izboljšati vedenje o ojezeritvah kraških polj in poplavnih območjih rek ter spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase zahteva prostor. V Loški dolini sta dve izmed tabel nameščeni na obzidju gradu Snežnik. Označujeta nivo, ki ga je voda dosegla v januarju  in še višja v novembru 2014.  Na obzidju je nameščena tudi zgodovinska oznaka rekordne poplave iz leta 1581, takrat je narasla voda poplavila velik del hiš v Loški dolini. Oznake o nivojih vode so nameščene tudi pri cerkvi sv. Jakoba v Pudobu, ter na stanovanjski hiši v Markovcu. Za vestno beleženje nivoja narasle vode in obveščanje o stanj ter za sodelovanje pri nameščanju tabel je Agencija RS za okolje podelila zahvale Majdi Obreza Špeh iz gradu Snežnik, Boštjanu Modicu, starotrškemu župniku, in Tomažu Kraševcu iz Markovca.

Snežnik-zahvala Majdi Obreza

Majda Obreza Špeh

Snežnik- Tomaž Kraševec

Tomaž Kraševec

Oznake po vsej Sloveniji

Peter Frantar iz Agencije RS za okolje (ARSO)  je na prireditvi povedal, da so  tovrstne table postavljene že nekaj let tudi po drugih krajih. ARSO jih je  najprej postavljal pri merilnih postajah po Sloveniji, nato so akcijo razširili na območje kraške Ljubljanice, najprej na Planinskem polju nato na Loškem polju ob poplavah 2014. Akcijo nameravajo razširiti tudi na območje celotne Slovenije. Povedal je, da na tem projektu sodelujejo  s šolami in lokalnimi prebivalci, ki imajo najboljše informacije o lokacijah in gibanju naraslih voda.

Snežnik-Peter Frantar iz Agencije RS za okolje

Zbrane je nagovorila tudi Barbara Ravnik (na sliki), direktorica Narodnega muzeja Slovenije, ki je predstavila grad Snežnik in vpliv vode, ki ga obdaja.

Snežnik-Barbara Ravnik

Komidar: Vode so bile in bodo

Janez Komidar, župan občine Loška dolina (na sliki), je  predstavil aktivnosti ob poplavah in posledice, ki jih je povzročila voda v letu 2014 v loški dolini. Dejal je, da se iz naslova preprečevanja poplav v bodoče izvajajo  čiščenja zarasti ob strugah Obrha ter sanacija dotoka v požiralnik Golobino, skozi katero odtekajo vode z Loškega polja. Poudaril je, da se zavedanje, da poplave so bile in bodo, ostaja.

Snežnik-Janez Komidar

Mitja Bricelj iz Ministrstva RS za okolje  in prostor je dejal, da je namen projekta okrepitev  sodelovanja med lokalno skupnostjo , državo in vsemi institucijami, ki so vključene.  Izobraziti je treba učitelje, da izobražujejo za lokalne procese, občinske uprave, da upoštevajo lokalne procese, prav tako je treba izobraziti ministrstva in zaposlene, da bodo upoštevali naravne procese pri načrtovanju in izdaji uredb in odločb, ki urejajo poplavno varnost. Ključno je sodelovanje vseh treh ravni ter seveda lastnikov zemljišč.

Po srečanju pri gradu Snežnik se je dogajanje preselilo v Pristave Snežnik, kjer so podelili priznanja in nagrade najboljšim šolam, ki so sodelovale na natečaju Postani Donavski umetnik in Vodni detektiv.

Nagrajenci

Tema letošnjega natečaja Postani Donavski umetnik, na katerem so lahko sodelovali učenci od 6. do 16. leta starosti iz šol, ki ležijo v porečju reke Donave oz. njenih pritokov, je bila »Bodimo aktivni!«. Izziv je bil ustvariti 3D umetnino, skulpturo, mozaik ali kolaž, narejen iz materialov, ki jih lahko najdemo v ali ob reki – naplavljenega lesa, trstičja, kamenja, cvetja, blata ali celo odpadkov.

Prvo  nagrado  so prejeli učenci OŠ Helene Puhar iz Kranja, ki so ustvarili  skulpturo »Povežimo se za boljše življenje«, drugo učenca OŠ Bistrica pri Tržiču iz Tržiča, tretjo pa učenci OŠ Roje iz Domžal.

Pohvalo za skupinsko delo najmlajšim udeležencem so prejeli učenci OŠ Dobje iz Dobja pri Planini; pohvalo za kreativnost in množičnost učenci OŠ Starše; pohvalo za kreativnost in skupinsko delo učenci OŠ Podlehnik; pohvalo za estetsko izvedbo učenci OŠ Rodice iz Domžal; pohvalo za kreativnost pa učenci OŠ Ludvika Pliberška iz Maribora ter OŠ Belokranjskega odreda Semič.

Natečaj promocije varstva voda Vodni detektiv sta letos že 18. pripravila Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO) iz Domžal ter MOP. Letošnja tema natečaja je bila »Vodam več prostora«, ki je povezana z v našem prostoru vsako leto bolj perečim vprašanjem poplav in prakse zadnjih desetletij, ko se je gradilo v poplavnih območjih.

Natečaja se je udeležilo 28 šol iz vse Slovenije in nekaj več kot 600 učencev, ki so pod vodstvom 39-ih mentorjev izdelali veliko število najrazličnejših projektov. Ločeno so se ocenjevali likovno-literarni in raziskovalni projekti, ločeno pa tudi po starostnih skupinah – po triadah, tako da je natečaj potekal v skupno šestih kategorijah.

Nagrajeni literarno likovni izdelki
1. triada – OŠ BISTRICA, Tržič;
2. triada – OŠ DOBROVO, Dobrovo;
3. triada – OŠ V. PERKA, Domžale;

Nagrajeni raziskovalni projekti
1. triada – OŠ ŠMIHEL, PŠ BIRČNA VAS, Novo mesto;
2. triada – OŠ HORJUL, Horjul;
3. triada – OŠ JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani;

Besedilo in foto: Borut Kraševec

Na vodilni fotografiji: Oznake visokih voda na grajskem obzidju

 

Ne spreglejte

Pivška vaga na placu pri balincu zaživela v prenovljeni podobi

Konec junija je Trška skupnost Pivka odprla obnovljeno vago na placu pri balincu. V sklopu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja