Obvestilo

Na Rovtarski do konca leta semaforizirano križišče

Po številnih prekinitvah se 15. septembra nadaljujejo dela na križišču Rovtarska cesta, ki v Logatcu velja za »črno točko«. Promet na tem območju bo v času gradnje, predvidoma do decembra 2014,  ko bo semaforizirano križišče nared, oviran.

Rovtarska2

Investicijo Ureditev križišča »črna točka« v naselju Logatec, ki ga tvorita dva  kraka državne in en krak občinske ceste (Tovarniška cesta), vodi Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, direkcija za ceste. Občina Logatec je sofinancer te investicije. Zaradi stečaja Cestnega podjetja Ljubljana, s katerim je občina 16. aprila 2014 podpisala izvajalsko pogodbo, se dela niso začela izvajati.

»Na ponovljenem razpisu je bil izbran novi izvajalec CPG, d.d., Nova Gorica, s katerim je bila 18. decembra 2012 podpisana pogodba v vrednosti  679.364,86 evra vključno z DDV, pri čemer Občina Logatec prispeva 304.800,84 evra,« so nam sporočili iz logaške občine.

Prva faza del se je izvajala v prvi polovici leta 2013. V skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji  je bilo treba arheološke raziskave v času gradnje  razširiti na arheološka izkopavanja. To pa je podaljšalo čas gradnje in povečalo vrednost investicije. Zaradi zime 2013/2014 in zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu RS, so bila dela vnovič prekinjena, s prerazporeditvijo sredstev v proračunu RS pa je nadaljevanje zagotovljeno. Dela se bodo nadaljevala 15. septembra 2014, novi rok dokončanja  pa je december 2014.

Projektantska rešitev predvideva štirikrako semaforizirano križišče, ki je povezano s postavitvijo semaforjev v ožini na Rovtarski cesti.

V času gradnje je predvidena polovična zapora posameznih krakov cest, zato bo promet na tem območju v času gradnje oviran.

Občina Logatec se zaveda pomena ureditve tega križišča za povečanje prometne varnosti  vseh udeležencev v prometu, zato je že do sedaj in bo tudi še v bodoče naredila vse, da se investicija uspešno zaključi.

Blanka Markovič Kocen, foto: R. K.

Ne spreglejte

Našo regijo bogati 13 obetavnih podjetniških zgodb

DIATONIČNE HARMONIKE IZ LIPOVEGA LESA IN POBEG V TROPSKI GOZD STA LETOŠNJI ZMAGOVALNI POSLOVNI IDEJI …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja