Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Novi-stari župani Primorsko-notranjske regije s smelimi načrti v nov mandat

Teden dni po lokalnih volitvah so si novoizvoljeni župani v Primorsko-notranjski regiji, kjer so na županskih položajih ostali prav vsi dosedanji, že malce oddahnili in se začeli usmerjati k novim nalogam. Za regijski spletni portal Novice z Notranjske so strnili vtise o volilni kampanji in preteklem mandatu ter napovedali najpomembnejše projekte v prihodnjem.

 Igor Marentič ponosen na izgradnjo GRC

»Volilna kampanja je bila v občini Postojna dokaj čista vse do zadnjega dne pred volilnim molkom, ko so si nekatere stranke in liste pod vodstvom SDS-a  dovolile kršenje pravil Pošte Slovenije in seveda s podporo le-te žalile in širile laži o nasprotni strani. Sicer je bila pa kampanja veliko krajša kot pred štirimi leti,« je povedal postojnski župan Igor Marentič, ki med največjimi dosežki  preteklega mandata  navaja izgradnjo Gasilsko-reševalnega centra, obnovo vodovodnega omrežja in sprejetje programa za mlade.

»V novem mandatu bi poleg mnogih projektov izpostavil dozidavo OŠ Antona Globočnika, nadzidek OŠ MV v Hruševju, izgradnjo kanalizacijskega sistema Hrašče-Dilce in povezavo s centralno čistilno napravo, izgradnjo kanalizacijskega sistema s samostojno čistilno napravo v Planini, gradnjo novega vrtca v Postojni, bazensko-rehabilitacijskega kompleksa, ureditev industrijske cone v Prestranku itd.«

Robert Smrdelj: Z evropskimi sredstvi uresničili izjemno število projktov

Volilna kampanja v Pivki je bila zelo intenzivna. Župan Občine Pivka Robert Smrdelj: »Če ocenjujem lastno volilno kampanjo, smo vanjo vložili veliko energije, predvsem v predstavitev vseh dosežkov v preteklih mandatih, in vseh nastavljenih projektov za naprej. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil svoji ekipi, to je Občinskemu odboru Slovenske ljudske stranke, ki je ves mesec volilne kampanje res trdo delal.« Pivški župan je najbolj ponosen na to, da jim je v preteklem mandatu uspelo  izvesti izjemno število projektov, ki so bili sofinancirani iz državnih in evropskih sredstev, saj je bilo le-teh v preteklem mandatu kar 25 milijonov evrov. »Največji dosežek je prav gotovo izgradnja celotnega vodovodnega omrežja po vsej občini, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave, energetske sanacije šole, vrtca, zdravstvene postaje, nova kuhinja v OŠ Košani, ureditev otroških igrišč v Košani, Drskovčah, Parju in na Kosovelovi ulici. Prenovili smo Krpanov dom, knjižnico, kupili nov digitalni kino projektor,« pravi Smrdelj in dodaja, da so skupaj s Postojno izvedli prenovo nujne medicinske pomoči v Postojni in kupili nov bibliobus.  »Kupili smo prostore za gasilce v Košani, garažo in dvorišče za gasilce v Pivki, novo gasilsko vozilo v Palčju. Obenem smo uspeli pripraviti številne projekte, ki jih bomo realizirali v  tem mandatu.«

Med najpomembnejšimi projekti pivški župan izpostavlja izgradnjo sodobnega Doma za starejše v Pivki skupaj z zasebnim partnerjem s 64 posteljami, izgradnjo mostu čez reko Reko za Suhorje. »Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo smo pripravili projekte za izgradnjo odstavnega pasu Selce, za izgradnjo kolesarske steze Selce Petelinje, za izgradnjo kolesarske steze Pivka Parje,« dodaja. Pripravljajo tudi dokumentacijo za izgradnjo pločnika in zavijalnega pasu za Šmihel.  Obenem so že dobili odobreno sofinanciranje evropskih sredstev za izgradnjo vodovoda in kanalizacije v Selcah in v Radohovi, v izvedbi je interpretacijski center za velike zveri v Krpanovem domu, ki ima prav tako velik delež sofinanciranja evropskih sredstev. Odkupili so tudi zemljišča v obsegu 22.000 kvadratnih metrov za širitev industrijske cone v Neverkah,  ki jih bodo v prihodnjem letu komunalno opremili, prav tako je v pripravi dokumentacija za izgradnjo proizvodnega inkubatorja in prekladalno nakladalne rampe, za vse tri projekte imajo odobrena evropska sredstva.

»Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil za izkazano zaupanje za vodenje občine še naslednja štiri leta, kar si štejem tudi kot potrditev,  da je le z  dobrim delom, sodelovanjem in medsebojnih zaupanjem lahko resnično mogoče izpeljati številne projekte, ki izboljšujejo pogoje za delo in bivanje v naši občini ter da rezultati štejejo. Verjamem, da bo v dobrobit ustvarjanja čim boljših pogojev za življenje in razvoj v naši lokalni skupnosti tudi občinski svet v novi sestavi konstruktivno in učinkovito opravljal svoje naloge,« pravi Robert Smrdelj.

Berto Menard: V novem mandatu nov Narodni dom s knjižnico

Po  mnenju logaškega župana Berta Menarda, ki je v regiji zmagal z najvišjim odstotkom volilnih glasov, je bila volilna kampanja dokaj mirna. »Nekaj posameznikov in posameznic je z nizkimi udarci in neresnicami skušalo vplivati na volivce,« pravi Menard in dodaja: »Na volilno kampanjo smo se pripravili resno, strokovno, veliko pogovorov smo imeli z ljudmi. Volitev ni mogoče dobiti zadnji mesec, aktiven moraš biti skozi ves mandat.«

Kot svoj in svoje ekipe največji uspeh navaja zaupanje občank in občanov. »Delamo strokovno, z vizijo, smo pošteni. Naša Lista ljudi združuje in s strokovnimi službami rešujemo prioritete.«

Največ pozornosti  v Logatcu namenjajo potrebam vrtca, šole, kulturi (Narodni dom s knjižnico), protipoplavnim projektom, športu (Sekirica, Kovk, Hotedršica-peskokop). V ospredju so še prometna varnost, povezovalne ceste, pločniki. Nadaljuje se izgradnja komunalne infrastrukture.

Marko Rupar: po Športni dvorani k prometni ureditvi

Kot dokaj mirno volilno kampanjo, če izključimo širjenje populističnih neresnic na družbenih omrežjih, ocenjuje tudi cerkniški župan Marko Rupar. »Kot običajno pa so protikandidati obljubljali zadeve, ki so glede na pristojnosti občine nerealne, so pa všečne občankam in občanom,« pravi.

Poleg pomembnih investicij na cestnem in vodovodnem omrežju je po županovih besedah največji projekt izgradnja Športne dvorane na Rakek, na katero so krajani čakali več kot 40 let.

»V skladu s sprejeto Celostno prometno strategijo bomo nadaljevali z investicijami v trajnostno mobilnost, v ospredju bodo še prometna ureditev pri OŠ Cerknica s parkiriščem »parkiraj in se odpelji z javnim prevozom«, obnova cest z izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez, postavitev šestih elektro polnilnic na širšem območju občine, vzpostavitev brezplačne krožne avtobusne linije za prebivalce oddaljenih krajev v urbana središča,« napoveduje Rupar. Nadaljevali bodo tudi investicije v obnovo vodovodnega omrežja in izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, celostno ureditev starotrškega jedra Cerknice v center kulture na Taboru, širitev industrijske cone v Podskrajniku. V ospredju bodo še gradnja gasilskega doma z večnamenskimi prostori za krajane krajevne skupnosti Rakek, gradnja glasbene šole in dodatnih oddelkov vrtca na Rakeku in umeščanje obvoznic Cerknica in Rakek v prostor v skladu z podpisanim protokolom z Ministrstvom za infrastrukturo.

Janez Komidar: Največji uspeh je zaupanje volivk in volivcev

»Kampanja je bila izredno zahtevna in na trenutke začinjena tudi z nizkimi udarci, pa čeprav mi vsi nasprotniki govorijo, da gre le za predstavo. Ampak mene zaboli. In kot pravi rek, ‘Kar te ne ubije, te okrepi,’« pa letošnjo volilno kampanjo označi župan Občine Loška dolina Janez Komidar. »Za največji uspeh si štejem, da imam po dveh mandatih še vedno zaupanje volivk in volivcev, ker vidijo, da sem delal za napredek in razvoj doline,« dodaja.

Po Komidarjevih besedah bo v prihodnjem mandatu največji poudarek na izgradnji doma za starostnike, večnamenski športni dvorani in nadaljevanju investicij na področju lokalne infrastrukture.

Jože Doles: Bloke s širokopasovim optičnim omrežjem povezane s svetom

Bloški župan Jože Doles letošnjo volilno kampanjo na Blokah ocenjuje kot zelo živahno. Županska kandidata sva predstavila vsak svoj program dela za naslednje mandatno obdobje. »Predvolilna kampanja je ostala v mejah sprejemljivega, kljub temu  pa so me zmotile nekatere neresnice in podtikanja o mojem 20 – letnem preteklem delu v Občini Bloke. Na srečo pa volivci na take provokacije niso nasedli. Z dobri volilnim rezultatom za mojo kandidaturo so dali jasno sporočilo, da so zadovoljni z mojim dosedanjim delom pa tudi z mojim programom dela za naslednje mandatno obdobje. Vsem Bločankam in Bločanom se zahvaljujem za podporo za župana Občine Bloke. Zagotavljam vam, da bom tudi v bodoče deloval v interesu vseh prebivalcev občine in da bom upravičil vaše zaupanje,« pravi Jože Doles in dodaja: »V preteklem mandatnem obdobju smo uspešno izvedli večje število za Bloke pomembnih projektov. Za največji uspeh preteklega mandata pa bi izpostavil projekt, ki ga je Občina Bloke izvedla skupaj s podjetjem Telekom. Na osnovi tega sodelovanja smo namreč uspeli zaključiti projekt izgradnje sodobnega širokopasovnega optičnega omrežja na celotnem ozemlju občine Bloke. Ponosni smo, da smo na ta način uspeli vsem prebivalcem naše občine zagotoviti možnost priključitve na omenjeno sodobno telekomunikacijsko omrežje.«

Tudi v naslednjem mandatu so si na Blokah zastavili zelo razgiban in obširen razvojni načrt. Med najpomembnejšimi projekti pa župan Doles izpostavlja posodobitev ceste skozi naselje Nova vas (projekt bo Občina Bloke izvajala v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste), izgradnjo kolesarske povezave Nova vas – Radlek – Grahovo – Cerknica (projekt bodo izvajali v sodelovanju s sosednjo občino Cerknica), dokončanje komunalne in elektro infrastrukture v obrtno – industrijski coni Velike Bloke ter izgradnjo obvozne ceste, zbirnega centra za komunalne odpadke in novih neprofitnih stanovanj  za potrebe mladih družin.

Blanka Markovič Kocen

 

 

 

Ne spreglejte

Brezplačna dostava knjig na dom

Bolnim, ostarelim in invalidnim bodo iz Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica poslej brezplačno dostavljali knjige, revije, …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja