Obvestilo

O izvedljivem in realnem srednjeročnem načrtu šele v letu 2016

Druga seja Borovniškega občinskega sveta je bila bistveno daljša in manj uglašena od prve, ustanovitvene, sejna soba pa je bila skoraj premajhna za vse, ki so hoteli spremljati to sejo.

Zapletlo se je že pri dnevnem redu: župan Bojan Čebela je predlagal, da se pobude in vprašanja uvrstijo na konec le-tega, a so se preostali izvoljenci ljudstva odločili,  da te sodijo na začetek seje, kot se to počne v državnem hramu demokracije.

Drugi letošnji rebalans proračuna je bil v nadaljevanju seje sprejet brez glasu proti, a brez dolge razprave spet ni šlo. Po razlagi, da je rebalans zelo “tehničen” in predvsem posledica časovnega zamika izvajanja kohezijskega projekta “Čista Ljubljanica” ter drugih z zakonom predpisanih obveznosti, ki so se povečale v drugem polletju, so sledila predvsem vprašanja o odgovornosti za nastale obveznosti in podražitve projektov. Župan se je odločil, da namesto odgovorov na mnoga vprašanja predstavi svetnikom finančno situacijo, s kakršno se je soočil ob prevzemu funkcije, predstavitvijo aktivnosti občinske uprave  za optimizacijo stroškov, kjer je ta mogoča, ter porabo,  ki jo občini nalagajo zakonske obveznosti, a je kratkoročno nepredvidljiva. Tu je (kot primer) posebej izpostavil socialne transferje in primer odločbe CSD, ki občini Borovnica nalaga subvencioniranje najemnin.

Posebej je komentiral vprašanje, ali Borovnica ima srednjeročni program. Po njegovem bodo še vedno največja in najbolj rastoča neznanka odhodki, povezani z zakonsko predpisanimi obveznostmi. Ti že zdaj predstavljajo več kot tri četrtine proračuna. Neznanka so tudi prilivi v proračun, saj se država še ni dokončno odločila, kje in kako bodo občine prispevale k zmanjšanju primanjkljaja. Preostanek sredstev bo šel naslednje leto predvsem v dokončanje kohezijskega projekta “Čista Ljubljanica”.  Po njegovem bo smiselno govoriti o izvedljivem in realnem srednjeročnem načrtu šele v letu 2016, ko bo kohezija zaključena in naj bi bil uveden nov nepremičninski davek.

Sledila je točka in razprava o podražitvi vrednosti točke nadomestila za stavbno zemljišče. Po ugotovitvah, da za povprečno borovniško gospodinjstvo to pomeni 30 centov več na leto, da se vrednost točke že nekaj let ni spremenila in bi glede na določbe padlega davka na nepremičnine in pričakovanje novega predloga nepremičninskega davka nesprejetje podražitve lahko dolgoročno bolj škodilo celotni občini kot kratkoročno koristilo občanom, so svetniki potrdili to podražitev.

Seja se je zaključila z novoletnim voščilom župana in povabilom na novoletni koncert, ki ga sofinancira tudi občina. (B. M. K.)

 

 

 

Ne spreglejte

Postojnska jama praznuje: 200 let vodniške službe

Z včerajšnjim dogodkom v Koncertni dvorani Postojnske jame smo svečano zaznamovali jubilejno leto: 200 let …

One comment

  1. Gospa Blanka Marković Kocen, ali ste res prepričani, da je vaše poročilo iz 2. seje občinskega sveta občine Borovnica korekten?

    Zakaj se vam ne zdi vredno poročati o točki imanovanj organov pobčinskega sveta, ki je bilo popolnoma soglasna, če že govorite o bistveno manj uglašeni seji?.

    Skrbi, pa me, da niste omenili komentarja občinskega svetnika Darka Mršiča, ki je opozoril, da borovniški župan predlaga sprejetje rebalansa v nasprotju s postopkom, ki je določen v poslovniku občinskega sveta, ampak, da bomo svetniki rebalans podprli, kljub županovem nepravilnem ravnanju, ker ne želimo škodovati občini.. Dejstvo, da tega dogodka niste omenili, mi poraja vprašanje o smislu vašega poročila. Ali je prazen županov PR ali poročanje iz seje?

    Odgovorite mi lahko na moj mail, ali pa osebno na naslednji seji iz katere boste poročali.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja