Obvestilo

Občina Bloke s skoraj petino višjim proračunom 2023

Občinski svet Občine Bloke je včeraj potrdil občinski proračun, ki je občutno višji od lanskega in znaša 3.235 000 eur, kar je za skoraj 18 odstotkov več kot lani. »Nekaj povečanja gre na račun večjih prihodkov od dohodnine, nekaj pa od višje povprečnine. Povišanje je tudi posledica priliva, ki ga bomo pridobili za že zgrajena stanovanja v naselju Velike Bloke, investicijo, ki je bila zaključena lani.  Iz tega naslova si obetamo 230 000 evrov. Nekoliko se povečuje tudi na drugih virih, od prodaje zemljišč do režijskega obrata, saj so cene zaradi  inflacije zrasle,« je povedal bloški župan Jože Doles.

Dom starejših občanov Bloke kot najpomembnejša letošnja investicija

Kot najpomembnejšo Doles izpostavlja začetek gradnje Doma starejših občanov Bloke. Občina mora za ta projekt izdelati projektno dokumentacijo, s katero dobi gradbeno dovoljenje, zagotoviti pa mora tudi ustrezno zemljišče za gradnjo. »Potem občina vse skupaj prenese na investitorja, to bo Javni zavod Dom starejših občanov Grosuplje. Razpisni pogoji so namreč tako naravnani, da mora to investicijo izpeljati javni zavod, ki je v lasti države in dogovorili smo se z Domom starejših Grosuplje,« pojasnjuje Doles. »Kot občina bomo morali investirati okoli 200 000 evrov. Gradnja je potem financirana iz evropskih virov, razpis je že v teku, nanj se bo prijavil DS Grosuplje.«

Na Blokah bo zrasel trgovski center

»Največja investicija za naš proračun je gradnja trgovskega centra in stanovanj. S Kmetijsko zadrugo Velike Lašče načrtujemo gradnjo nove trgovine za živila v tlorisni površini okoli 600 000 kvadratnih metrov, v mansardi pa bo 16 varovanih in neprofitnih stanovanj,« pravi bloški župan. »Projekt se izvaja v soinvestitorstvu, trgovino financira KZ Velike Lašče, stanovanja pa občina Bloke.« Investicija je v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zanjo pa so v letošnjem proračunu rezervirali 540 000 evrov. »Finančno gledano bo to največja investicija v občini Bloke,« poudarja Doles.

V objektu bivše NLB gostinsko-turistične vsebine

Kot dodaja, so nekaj čez 100 000 evrov rezervirali za obnovo objekta bivše NLB. »Lani smo od NLB kupili ta objekt, ki ga bomo namenili za gostinsko-turistične vsebine. Objekt smo dali v najem, za investicijsko vzdrževanje pa bo skrbela občina. Namenjen bo za trgovino, najem in vzdrževanja športne opreme poleti za kolesarjenje, pozimi za smučarske teke. Objekt bo treba sanirati, obnoviti streho, posodobiti sanitarije, morda zagotovimo še kak pisarniški prostor ali stanovanje. Načrtujemo generalno obnovo.«

Na področju širitve kanalizacijskega omrežja bodo  zgradili novo kanalizacijo v naselju Studeno in poskrbeli za priključitev na obstoječo čistilno napravo  Velike Bloke, za kar so po Dolesovih besedah  rezervirali 150 000 eur. Pomembne bodo še investicije na obnovi cestnega omrežja, predvsem pa gradnja okoljske in prometne infrastrukture v Novi vasi, ki bo potrebna zaradi umestitve novih objektov, kot sta dom starejših in trgovski center.

Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

Bliža se Furmanski praznik v Postojni!

V organizaciji Turističnega društva Postojna bo v nedeljo, 7. julija 2024, v Parku Postojnska jama …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja