Obvestilo

Občina Postojna razpisuje štipendije za dijake in študente

Razpis za štipendije je objavljen na občinski spletni strani, dodeljevali pa jih bodo za obdobje enega leta. Za dijake je začetni mesec izplačevanja štipendij september, za študente pa oktober. Pri študentih absolventih se upošteva redno absolventsko dobo, ki jo potrjuje šola.

V šolskem oz. študijskem letu 2016/17 bo Občina Postojna podelila po eno štipendijo za poklic ekonomskega, gozdarskega  in strojnega tehnika ter za poklic s področja turizma in zdravstvene nege. Občinsko štipendijo namenjajo tudi za študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, logopedije, medicine, turizma in socialnega dela. Štipendijo lahko pridobijo kandidati, ki so državljani RS in občani Postojne, imajo status dijaka in so pred 22. letom prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja ali status študenta in so pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višjega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.

Merila in kriteriji

Pri odločitvi o podelitvi štipendije se upošteva šolski uspeh kandidata in dosežki na tekmovanjih. Ob izpolnjevanju pogojev imajo prednost pri dodelitvi štipendije kandidati doseženim večjim številom točk. Upošteva se doseženo povprečje ocen v preteklem šolskem oz. študijskem letu. Študent mora imeti opravljenih 80% obveznosti za študijsko leto, za katero se upošteva povprečna ocena. Povprečna ocena se določi na decimalno številko natančno.

Postopek razpisa vodi komisija za štipendiranje, ki jo imenuje župan. V primeru  nepopolne vloge, se prijavitelja pozove k dopolnitvi vloge.  Kandidati bodo o odločitvi obveščeni pisno.

Višina štipendije znaša 80 evrov mesečno za dijake in 130 eur za študente, rok za oddajo vlog pa je 5. oktober 2016. Natančna pravila za oddajo vlog so objavljena na www.postojna.si.

Blanka Markovič Kocen

Foto: student.si

 

Ne spreglejte

Projekt Predjama Sustainable – uvod v trajnostno mobilnost na Postojnskem

Projekt, usmerjen v upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama, podpirajo Islandija, Lithenštajn in Norveška …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja