Obvestilo

Od turizma do orodjarstva – povezovanje za razvoj

Podjetniki s področja turizma in orodjarstva iz Primorsko-notranjske regije so konec novembra razmišljali o svojih naslednjih razvojnih korakih. Regionalna razvojna agencija Zeleni kras jih je namreč v okviru Centra za inovativnost in razvoj (www.cir.si) s pomočjo sredstev iz projekta SMART INNO povabila na niz delavnic.

Udeleženci, ki se ukvarjajo s turistično ponudbo, bodo razvijali povezano turistično ponudbo skozi zgodbe in posebna doživetja. Orodjarji pa nadaljujejo že začete korake k povezovanju s skupno platformo za izmenjavo informacij in novim Izobraževalnim centrom sodobnih tehnologij.

Nove zgodbe v turizmu

Dr. Tanja Lešnik Štuhec, strokovnjakinja s področja turizma na podeželju, je na delavnici v Pivki povedala, da priložnost za razvoj regije vidi predvsem v ljudeh samih in njihovem povezovanju. »Ljudje so nosilci, ki lahko iz infrastrukture naredijo doživetje, ji vnesejo čustva in iz majhnih stvari svojega vsakdanjika naredijo zgodbo. Če pride nekdo od drugod, mu pokažimo, kar je za nas značilno,« je svetovala udeležencem delavnice. Kot je predstavila, so tako storili v avstrijski regiji Vulkanland in ta je iz zadnje v nekaj letih napredovala kar v drugo avstrijsko regijo glede na kakovost življenja.

Njeno sporočilo je bilo podobno sporočilu strokovnjakov z niza delavnic v Postojni in Cerknici, ki so predstavili inovativne pristope v turizmu. Andrej Pompe iz mednarodne šole Brand Business School je denimo povedal, da ponudniki turističnih storitev z medsebojnim povezovanjem lahko turistom omogočijo boljšo izkušnjo, sebi več zaslužka, hkrati pa bo oglaševanje zanje lažje. Pomen zgodbe je eden zadnjih trendov v turizmu, zato so skupne zgodbe ustvarjali tudi udeleženci delavnic.

Izjave nekaterih udeležencev delavnice za ponudnike storitev v turizmu:

Ena od udeleženk delavnice v Pivki Martina Lah iz podjetja Hija se trudi turistom lokalno življenje čim bolj približati, tako da jih tudi vodi in jim kuha. Pogreša pa boljše povezovanje z drugimi ponudniki »Že 15 let se ukvarjam s turizmom na Blokah, pa se mi zdi, da delujemo vedno v enem krogu in da je povezovanja premalo.«

Matej Pakiž iz Turističnega društva Bloke je na delavnici v Cerknici skupaj s turističnim vodnikom s Pivškega Tomažem Penkom razvijal zgodbo o dveh Martinih Krpanih. Pakiž ima »trdne argumente«, da Martin Krpan prihaja z Blok, a zna simpatično tekmovati v besednem dvoboju s pivškim kolegom in slutiti je, da bo iz tega sodelovanja nastala zanimiva zgodba, ki bo turiste popeljala tako na Bloke kot tudi do Svete Trojice na Pivškem.

Miha Mlakar iz gostišča Mlakar v Markovcu se je delavnice udeležil predvsem zato, »da se kaj novega naučim. Trenutno oblikujem nov turistični produkt, ki je povezan z naravo okoli našega gostišča.« Mlakar je glede razvoja turizma na Notranjskem optimističen, saj je po njegovem mnenju čutiti napredek pri povezovanju turističnih ponudnikov.

Valerija Jevšnik z Gradu Prestranek se je delavnice udeležila tudi zato, ker meni, da ji bo v pomoč pri boljšem trženju turističnih storitev, saj nekaj idejnih produktov na Gradu Prestranek že imajo. Hkrati sta z Goranom Blaškom ustvarila novo zgodbo, povezano z jamami. »Gre za zgodovinsko učno pot, pot legend, speljano mimo jam, ki Grad Prestranek preko Orehka povezujejo s Sajevčami. Gre za jame, ki niso namenjene turističnemu ogledu,« je pojasnil Blaško.

»Hiša izročila že ima kakovostno turistično ponudbo, a vsekakor želimo biti zraven, ko se oblikujejo  integrirani turistični produkti. Tako danes v povezavi z drugimi turističnimi ponudniki pišemo novo zgodbo – zgodbo o dveh Martinih Krpanih,« je povedala Helena Vičič iz Hiše izročila.

Orodjarji na trgu

Zaključil se je tudi niz usposabljanj na področju trženja in prodaje, ki bo orodjarskim podjetjem v pomoč pri umestitvi njihovih izdelkov na domače in tuje trge. »Z delavnicami smo želeli udeležencem približati sodoben način prodaje in trženja, razširiti njihova znanja in veščine na tem področju in tako povečati prodajne možnosti njihovega podjetja,« je poudarila Marinka Petrc iz Centra za inovativnost in razvoj (CIR). Prav znanje na področju trženja in prodaje je ključno pri spodbujanju inovativnosti malih in srednjih podjetij, saj so le-ta običajno pri iskanju tehnoloških rešitev odlična, težave pa imajo pri prodaji svojih invencij. »Inovacija namreč nastane šele takrat, ko je podjetje sposobno prodati svojo invencijo določenem trgu in na ta način ustvariti svojo dodano vrednost na trgu,« poudarja Jana Nadoh Bergoč.

Pobuda CIR, da se orodjarji v regiji bolje povežejo, je spodbudila prve majhne korake v pravo smer. Pripravili so skupno platformo za izmenjavo informacij, ki vsebuje kontakte regijskih orodjarjev ter informacije o razpoložljivi strojni opremi in storitvah, ki jih orodjarji nudijo. V teku je tudi ustanovitev Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij v okviru Šolskega centra Postojna, s katerim bodo prispevali k dvigu kakovosti in ažurnosti znanja na področju orodjarstva.

Izjave nekaterih udeležencev – delavnice za orodjarska podjetja:

 Aleksander Gavrič iz podjetja CME Orodjarstvo, d.o.o. iz Velikega Otoka je poudaril, da se na trgu odvija »prava borba za kupce, v kateri zmaga, kdor ponudi bolj kakovostno storitev. Taka predavanja nam to gotovo pomagajo doseči.«

»S prodajo se sicer kar dolgo ukvarjam, a opažam, da nam manjka znanje, kako v kupcih zbuditi potrebo po naših izdelkih oziroma bi rad to svoje znanje čim bolje unovčil pri svojem delu. Taka predavanja nam prinesejo nova znanja, hkrati pa nas spodbudijo, da prekinemo rutino pri svojem delu in uporabljamo nova znanja,« je dejal Miran Volk iz podjetja Volk Toolplast, d.o.o. iz Narina.

»Danes sem osvojila nov vidik in nove možnosti, kako povečat prodajo v našem podjetju. Naša dejavnost pač ni maloprodaja in potrebuje konkretne prijeme za spodbujanje prodaje predvsem na tujih trgih, v Nemčiji in Avstriji,« je povedala Klara Klemen iz podjetja ORO 3 CNC iz Studenega.

»Naše podjetje je sicer edino, ki proizvaja stiskalnice v Sloveniji, a to je dejavnost, za katero ni značilno pogosto ponavljanje nakupa in število naših kupcev je zelo omejeno. Naloge, ki smo jih delali na teh delavnicah, mi bodo v veliko pomoč pri mojem delu, lahko jih bom prilagodila na naš primer,« je dejala Laura Posega iz pivškega podjetja Sitor, stiskalnice, d.d.

 Vabljeni k sodelovanju

V Centru za inovativnost in razvoj, ki deluje v okviru Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, imajo še več načrtov za spodbujanje inovativnosti v regiji. Med drugim pripravljajo natečaj, s katerim bodo spodbudili razmišljanje o inovativnosti tudi v drugih javnostih.

Že sedaj k sodelovanju vabijo vse posameznike, podjetja, zavode, nevladne organizacije in druge, ki imajo dobre in razvojno naravnane zamisli, a morda potrebujejo pri njihovem uresničevanju nekaj pomoči. Mednarodno povezovanje vseh inovativnih podjetniških pobud omogoča tudi inovativna platforma projekta SMARTINNO, dostopna na www.smartinno.eu.

Urša Blejc

Na vodilni fotografiji: Prepoznavnost vsakega ponudnika gradi odličnost destinacije, je bilo sporočilo dr. Tanje Lešnik Štuhec na delavnici v Pivki o komuniciranju malih ponudnikov destinacije Zeleni kras. Foto: Urša Blejc

delavnica RRA2

Ob Cerkniškem jezeru, v Jezerskem hramu, so novembra v evropskem tednu podjetništva snovali zgodbe, ki bodo na Cerkniško privabile tiste turiste, ki jih suhoparen ogled turističnih znamenitosti ne zanima. Foto: arhiv RRA Zeleni kras

delavnica RRA3

 Inovacija nastane šele, ko je podjetje sposobno prodati svojo invencijo določenem trgu, zato je CIR za orodjarje organiziral usposabljanje s področja trženja in prodaje. Foto: Marinka Petrc

 

Ne spreglejte

Pozabljeno Gosarjevo besedilo rešeno in restavrirano

Gosarjev večer, ki sta ga na zadnji novembrski dan pripravili Občina Logatec in Knjižnica Logatec, …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja