Obvestilo

Odobrenih 2,4 milijona evrov za kolesarsko pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je prejela odločitev o podpori projektu »Kolesarska pot Postojna – Hruševje – Grobišče – Zagon«. Gre za izjemen projekt, ki ga tako občani Postojne kot zaposleni na občini že več let nestrpno pričakujejo.

Da bi bil projekt izveden, je bilo do zdaj vloženega že precej truda. Potrebni so bili dogovori s 33 različnimi lastniki za več kot 60 parcel. Po več letih odkupovanja zemljišč, pridobivanja potrebnih soglasij, priprave terena ter potrebne dokumentacije, so v Postojni dočakali še potrjena finančna sredstva za izgradnjo. Celotna vrednost projekta, ki bo trajal predvidoma do julija 2023, je 3,9 milijona evrov, od tega je s strani EU sofinanciran v višini 2,4 milijona evrov.

Gradile se bodo štiri trase:

POSTOJNA-HRAŠČE, kjer se bo rekonstruiral tudi most čez reko Pivko

ZALOG-GROBIŠČE: trasa gre delno skozi naselje Zalog in se nadaljuje po obstoječi makadamski poti. To bodo asfaltirali do ceste proti vasi Grobišče.

HRAŠČE-ZAGON: zgrajena bo nova kolesarska steza po obstoječi makadamski poti, ki bo namenjena tudi kmetijski mehanizaciji.

HRAŠČE-HRUŠEVJE: trasa bo potekala čez Hrašče in naprej ob regionalni cesti, kjer bodo uredili tudi avtobusno postajališče. Nadaljevala se bo čez Dilce, po obstoječi makadamski poti, ki bo na novo asfaltirana, pod mostom v Hruševje in se zaključi pri Gostilni Milena.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Občina Postojna / Uredništvo NzN

 

Ne spreglejte

Pohod – izziv za gibalno ovirane osebe

V soboto, 25.05.2024, bo od 10h naprej potekal pohod za gibalno ovirane osebe. Izpred Ekomuzeja Pivških presihajočih …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja