Obvestilo

Odslej po Postojni vozita dve liniji brezplačnega mestnega avtobusa Furman

»Po štirinajstih letih izvajanja brezplačnega mestnega prometa v Postojni začenjamo novo leto z veliko spremembo – uvajamo novo, dodatno linijo priljubljenega Furmana, ki bo zadostila številčnosti uporabnikov, potrebam prevozov naših občanom, predvsem pa povezljivosti ključnih postaj v našem mestu. Javni prevoz stremi tudi k strategiji razvoja trajnostnih oblik mobilnosti v Občini Postojna in s tem tudi zmanjšanju ogljičnega odtisa,« je spremembo v brezplačnem mestnem avtobusnem prevozu v novem letu napovedal župan Občine Postojna Igor Marentič.

Pregled razvoja mestnega prometa v Postojni od leta 2010 do leta 2023

Mestni avtobusni promet Furman, katerega začetki segajo v leto 2010, je bil skozi leta večkrat prilagojen dejanski uporabi avtobusa s ciljem prepeljati čim več potnikov. Zasnova mestnega prometa Furman je bila izvedena tako, da je ves promet opravljalo le eno vozilo. Celotna proga je bila razdeljena na delavsko linijo, šolske linije in na redni liniji.  Slednji sta bili na začetku dve, in sicer Linija 1: Kazarje: Kremenca: Kazarje in Linija 2: Kazarje: Poljane-Kazarje, ki sta se izvajali izmenično z istim vozilom. Avtobus je vozil vsako linijo na 1 uro, torej izmenično na 30 min. Zaradi tega je bil nenehno v časovni stiski. Uporaba linij je bila izrazito neenakomerna, saj je večina potnikov želela na Kremenco. S strani uporabnikov so zato prihajale pobude, da bi se na liniji 1 povečalo frekvenco voženj. Ker je bila predvsem iz stroškovnega vidika tendenca, da je potrebno ohraniti izvajanje mestnega prometa le z enim vozilom, so v letu 2012 linijo 2 ukinili, linijo 1 pa podaljšali z nekaterimi dodatnimi postajami linije 2. V naslednjih letih se je predvsem prilagodilo izvajanje šolskih linij, v letu 2013 so dodali drugo jutranjo šolsko linijo, v letu 2014 pa še tretjo, ki se je izvajala z drugim vozilom iz pogodbe šolskih prevozov na liniji Planina-Postojna. V letu 2015 s0 dodali še peto šolsko linijo, in sicer drugo popoldansko, ki pa se je zaradi neuporabe nato ukinila. Leta 2016 se je izvedlo nov razpis za izvajanje mestnega prometa za obdobje 8-ih let, vozni red pa se od takrat ni bistveno spreminjal. Leta 2022 je bil izveden razpis za izvajanje šolskih prevozov, ki je obsegal tudi poseben sklop 10 – prevoz šolskih otrok 3, saj zaradi števila otrok ni bilo več mogoče zagotoviti kombinacije prevoza z vozilom iz prevoza šolskih otrok na relaciji Planina-Postojna. Iz tega razloga se je strošek izvedbe te jutranje linije izredno povečal.

Usmeritve za uvedbo sprememb v mestnem prometu Furman

Glede na izkazano prakso in potrebe, smo se z letom 2024 odločili za uvedbo sprememb, ki bodo izboljšale kakovost mestnega prometa Furman.

Ključne usmeritve in razlogi za uvedbo sprememb so:

  1. Kapaciteta za prevoz potnikov

Količina potnikov v konicah, kar predvsem predstavljajo šolske linije, je bila večja od razpoložljive kapacitete enega vozila mestnega prometa, število uporabnikov se še povečuje. Z odraščanjem se je uporaba mestnega avtobusa prenesla še na srednješolce, osnovnošolci pa ga uporabljajo praktično že od drugega razreda dalje. Za zagotovitev primerne kapacitete, predvsem pri izvajanju šolskih linij, je tako nujno potrebno zagotoviti izvajanje prevozov z dvema voziloma.

  1. Urnik odhodov

Zaradi kombinacije izvedbe rednih in šolskih linij prevozov je bilo potrebno v urniku predvideti določene prekinitve, ki služijo tako premorom za voznika kot tudi za prehod vozila iz redne linije na začetek šolske linije. Zaradi tega ni bilo rednih odhodov ob 10. uri ter od 11:30 do 14:30 ure. Predvsem slednje je bilo za uporabnike moteče in so večkrat podali pobude za spremembo. Ker je določene premore neizogibno omogočiti in so tudi neizogibno potrebno zaradi manipulacije z vozilom, je bila edina možnost za izboljšanje frekvence odvoz z uvedbo drugega vozila tudi na rednih linijah.

  1. Pokritost mestnega prometa

Z racionalizacijo leta 2012 se je opustilo izvajanje mestnega prometa na območju severnega dela mesta (Poljane in Ljubljanska cesta). Analize iz tistega leta so pokazale, da z enim vozilom ni mogoče pokrivati mestnega prometa tudi v tem delu mesta, to bi omogočala zgolj uvedba dodatnega vozila. V zadnjem obdobju se izvaja tudi intenzivna zazidava območja Pod Jelovico, kjer se hitro povečuje število občanov, zato je potrebno ta del mesta vključiti v območje izvajanja mestnega prometa.

  1. Vključenost turističnih ciljev

Razvoj turistične ponudbe v mestu zajema tudi urejenost javnega potniškega prometa. Ta v mestu Postojna ni na zavidljivem nivoju, saj v mestu ni zagotovljenih javnih prevozov med štirimi najpomembnejšimi turističnimi točkami, in sicer železniško postajo, avtobusno postajo, turistično informacijskim centrom in turistično destinacijo Postojnska jama. Za povezavo le-teh je bilo izvedenih več študij in tudi pilotnih linij, ki pa se niso obnesle. Problematika turizma v Postojni je, da skozi vse leto v večini poteka organiziran turizem, ki si sam zagotavlja prevoze, medtem ko se individualni turizem pojavi le v treh poletnih mesecih in še to izrazito neenakomerno. Izkazalo se je, da zagotavljanje pavšalne povezave med turističnimi cilji nima učinka. Ustrezno rešitev smo zaznali v kombiniranem zagotavljanju mestnega prevoza za občane z dodajanjem turističnih cilje za naključne potnike, in sicer na način da to ne bo moteče za redne uporabnike.

  1. Povezava do naselja Veliki Otok, industrijske cone in inkubatorja

Veliki Otok je naselje, kjer se razvija več gospodarskih dejavnosti. V Velikem Otoku se namreč nahaja Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, Bistro Perspektiva ter industrijska cona, kjer deluje vse več podjetij. Območje, ki je dnevno deležno večje frekvence obiskovalcev in zaposlenih je smiselno povezati z javnim prevozom, nenazadnje pa je linija uporabna tudi za turiste, ki v Postojno pridejo z vlakom in avtobusom, namenjeni so pa v kamp Pivka jama, ki se nahaja v bližini.

Uraden začetek spremenjenih voženj pomeni podpis pogodb

Predstavnika podjetja Nomago, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o., glavni izvršni direktor Miha Tavčar in izvršni direktor za operativo in komercialo Aleš Mesec, in župan Občine Postojna Igor Marentič so včeraj v Postojni na priložnostnem medijskem dogodku podpisali enoletno pogodbo za izvajanje mestnega potniškega prometa v letu 2024 v vrednosti 229.293,00 EUR z vključenim DDV.

Brezplačen mestni avtobusni prevoz Furman v letu 2024 torej uvaja novo, dodatno linijo, izvajal se bo z dvema voziloma kapacitete okvirno za 35 potnikov, od tega vsaj 15 sedišč. Vozili sta vsaj delno nizkopodni. Dnevno je predvideno, da opravi vozilo 1 približno 162 km, vozilo 2 pa 159 km. Do sedaj je Furman izvedel dnevno približno 150 km, kar pomeni v letošnjem letu podvojeno izvajanje mestnih avtobusnih prevozov. Vozilo 1  je do sedaj opravilo dnevno 15 obvozov, po novem voznem redu jih opravi 17. Vozilo 2 bo opravilo dnevno še 14 obvozov, skupaj obe vozili torej 31 obvozov.

Nove vožnje obsegajo naslednje proge (več o voznem redu in postajah se nahaja v priloženem zemljevidu):

  • LINIJA 1: delavska, šolska jutranja 1, šolska jutranja 3, šolska popoldanska 1, Kremenca – Kulturni dom – Kremenca – Stara vas

 

  • LINIJA 2: šolska jutranja 2, šolska jutranja 4, šolska popoldanska 2, Veliki Otok – Postojnska jama – Poljane – železniška postaja

Podjetje Nomago, izbrano na podlagi javnega naročila, je bilo že v preteklih letih izvajalec brezplačnega mestnega prevoza Furman, ki je med občani priljubljen način prevoza, saj gre za celovito povezljivost vseh ključnih delov mesta.

»Z današnjo vključitvijo nove linije se je mestni potniški promet v Postojni praktično podvojil in postal veliko bolj prijazen uporabnikom. Z novimi postajališči, povečano frekvenco prevozov in boljšo dostopnostjo smo mesto še bolj povezali, številnim občanom, občankam ter turistom pa odprli nove poti mobilnosti. Dodatna linija, ki smo jo v zadnjih dneh testirali, danes pa je tudi uradno zaživela, bo zagotovila dodatne povezave s Postojnsko jamo, podjetniškim inkubatorjem, športnim parkom, nakupovalnimi centri na obrobju mesta, knjižnico, zdravstvenim domom in železniško postajo, kar bo Postojni omogočilo še lažje izkoriščanje vseh svojih potencialov,« je ob odprtju nove linije mestnega potniškega prometa povedal Tadej Luznik, regijski direktor prodaje v družbi Nomago.

Foto atelje Postojna

Občina Postojna

 

 

Ne spreglejte

Pivška vaga na placu pri balincu zaživela v prenovljeni podobi

Konec junija je Trška skupnost Pivka odprla obnovljeno vago na placu pri balincu. V sklopu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja