Obvestilo

Pivka: Najzajetnejši kos proračuna vodovod, nastajata tudi »Zverinjak« in »Hiša tradicionalnih znanj«

Pivški proračun bo tudi letos izrazito investicijsko naravnan, največji delež bo pripadel gradnji vodovodnega sistema, uredili bodo tudi nekatere cestne odseke. V Krpanovem domu bodo uredili Središče za usmerjanje in ozaveščanje obiskovalcev o velikih zvereh, v stari šoli v Zagorju pa »Hišo tradicionalnih znanj«. Svetniki so predlog proračuna včeraj potrdili, do sredine decembra, ko bo v javni razpravi, pa je še možno vlagati predloge.

Pivka – »Največji projekt, s katerim se ukvarjamo v Pivki, je gradnja vodovoda, ki se bo nadaljevala še naslednji dve leti. To je tudi na terenu najbolj opazno, saj je razkopanih precej poti, središč vasi, marsikje so zapore s semaforji. Gre za ogromno, doslej največjo investicijo, ki ji je vse drugo bolj ali manj podrejeno. Tudi občinske finance so na nek način stisnjene v okvirje izvajanja tega velikega projekta. Lastni delež sredstev je sicer samo dobrih deset odstotkov, vendar je to za nas zajeten znesek,« je pred začetkom seje občinskega sveta pojasnil pivški župan Robert Smrdelj.  »Poleg vodovoda je tu še kup drugih manjših investicij, ki so prav tako nujno potrebne.«

2017: Investicijsko zaznamovana zgodba

Skupna vrednost projekta gradnje vodovodnega sistema je skupaj z Občino  Postojna blizu 30 mio evrov, brez davka na dodano vrednost. »Na samem javnem razpisu, ki je vseboval tri sklope, je bila vrednost sicer nekoliko nižja, a sam zaključek investicije se bo zelo verjetno gibal v omenjenem okviru. Del vodovoda smo v Pivki zgradili že skupaj s kanalizacijo,« pravi Smrdelj. »V proračunu za leto 2017 postavka za gradnjo vodovoda znaša okoli štiri milijone evrov, torej nas tudi prihodnje leto čaka investicijsko zaznamovana zgodba.«

Pivški proračun bo težak dobrih 11  milijonov evrov, od tega bo dobra polovica namenjena investicijam. Daleč največji del je vodovod, precej pa bodo investirali tudi v cestno mrežo, med drugim gre za skupne projekte z direkcijo za ceste. »Upam, da se bo prihodnje leto zaključila tudi prenova ceste skozi naselje Kal,  skupaj s križiščem na glavno cesto G1. Gre za dober milijon evrov vredno investicijo, od tega je občinski delež blizu 160 000 evrov. Obenem na tem odseku gradimo tudi vodovod in del kanalizacije, torej imamo neko mešano investicijo, ki bo zahtevala precej angažiranja tako z vidika izvajanja ceste kot z vidika financiranja,« pravi pivški župan.

Predvidena je tudi prenova ceste na koncu Pivke, na Snežniški cesti proti Zagorju, ki  jo načrtujejo v sklopu gradnje vodovoda. Tudi ta investicija znaša slab milijon evrov,  k čemur naj bi občina prispevala blizu dvesto tisočakov. »Javni razpis še ni bil objavljen, zato strošek še ni natančno določen. Ob gradnji vodovoda bo namreč treba narediti še pločnike, javno razsvetljavo,  električno in drugo  instalacijo,« dodaja župan, ki upa, da bodo projekt izpeljali v l. 2017, in dodaja, da bodo poleg prenov cest uredili še npr. odstavni pasovi za vas Selce, kjer približno 30 odstotkov stroška prevzema občina . »Vprašanje je le še, ali bo to izvedeno v l. 2017 ali pozneje. To je črna točka, bilo je nekaj smrtnih žrtev,  zato je izvedba še toliko nujnejša.« Med načrti župan našteje tudi obvoznico Pivka:  »Precej stroškov nam nastaja z dokumentacijo, v l. 2017 naj bi izdelali dokumentacijo za gradbeno dovoljenje za ta zahteven objekt, kar bo podlaga, da se lahko obvoznica izvede.«

Park vojaške zgodovine dobiva nove vsebine

»Po vseh investicijah v Park vojaške zgodovine smo v letošnjem letu uspeli nekoliko zadihati. Zdaj objekt vsebinsko popolnjujemo z raznimi razstavami, tako stalnimi kot tudi občasnimi.

Središče za usmerjanje in ozaveščanje obiskovalcev o velikih zvereh

Na področju  razvojnih projektov so v Pivki pravkar oddali dva nova.  Načrtujejo postavitev »zverinjaka«, po županovih besedah je to delovno ime  za interpretacijski center za velike zveri, volka, risa in medveda. Osnovni namen je, dati ljudem možnost, da kar najbolje  spoznajo logiko in sistem funkcioniranja teh zveri,  ker na našem prostoru prihaja do številnih konfliktov  med zvermi in ljudmi, predvsem pri kmetovanju. Zverinjak naj bi stal v Krpanovem domu,  na okoli 500 kvadratnih  metrih neizrabljenih prostorov s pripadajočo infrastrukturo. »Vzpostavili smo  partnerstvo z biotehniško fakulteto, s hrvaške strani pa z njihovo fakulteto za veterino, Nacionalnim parkom Risnjak,  z naše strani pa tudi z Zavodom za gozdove. Gre torej za zanimivo partnerstvo, ki naj bi dolgoročno skrbelo za reševanje teh težav,« pojasnjuje Smrdelj.

Hiša tradicionalnih znanj  kot izobraževalno središče širše regije

Tudi drugi projekt je vezan na občutljiv pivški podeželski prostor. »Želimo si ta prostor kultivirano obdelan ohraniti tudi, če se bodo subvencije skozi finančne perspektive spreminjale, zmanjšale … V  tem prostoru naj se predvsem s kmetovanjem  omogočijo in izvedejo pomembne dejavnosti, ki bodo imele višjo dodano vrednost. V okviru tega projekta je torej predvidena ureditev Hiše tradicionalnih znanj, kot smo jo poimenovali.  Gre po eni strani za obnovo stare šole v Zagorju,  v kateri naj bi bila učna sirarna, učna kuhinja, kjer bo možno izvajati izobraževanje, ne samo za pivški, temveč za širši prostor, tudi za prostor hrvaške Istre,  kjer imamo partnerje pri projektu, to so Istarska županija, Agencija za ruralni razvoj Istre Pazin in nekateri drugi , pri  nas pa sta partnerja še  Regionalna razvojna agencija in Kmetijsko-gozdarski zavod iz Nove Gorice.  Tudi na tem segmentu torej skušamo narediti korake naprej v smeri razvoja,« še pove pivški župan Robert Smrdelj.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja