Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Pivka: soglasje h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine


Občinski svet Občine Pivka se je na svoji septembrski seji seznanil z nominacijskim dosjejem ter podal soglasje h kandidaturi za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine. Enako so ali bodo storile tudi druge občine z območja klasičnega krasa.

Slovenija pripravlja kandidaturo za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri Unescu. Klasični kras obsega območje kraških polj (Cerkniško in Planinsko polje ter Pivška presihajoča jezera), sistem jam, ki se neposredno navezujejo na ta kraška polja, ter kraško površje v okolici. Kot izjemna univerzalna vrednost je prepoznan sistem kraških polj in na njih navezujoča se hidrološka in speleološka mreža, bogato jamsko živalstvo ter razvoj krasoslovja kot znanosti.

Območje leži v občinah Bloke, Cerknica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in Postojna.

Nominacijski dosje mora natančno slediti poglavjem, ki jih določajo Operativne smernice za izvajanje Konvencije o svetovni dediščini. Med temi poglavji so najpomembnejše strokovne utemeljitve izjemne univerzalne vrednosti ter upravljanje območja. Upravljanje območja pomeni, da mora biti zagotovljeno upravljanje na tak način, da se ne poslabšajo izjemne univerzalne vrednosti območja, zaradi katerih je lokacija vpisana na Seznam svetovne dediščine. Kandidatura v celoti temelji na že obstoječih sistemih varstva narave in ne prinaša dodatnih varstvenih režimov.

Ministrstvo za okolje in prostor, lokalne skupnosti in upravljavci območja so v kandidaturi predvideli, da se za upravljanje območja podpiše Sporazum o upravljanju Klasičnega krasa kot območja svetovne dediščine, katerega namen je odgovorno, učinkovito in trajno upravljanje tega območja. Sporazum bo podpisan ob uradni oddaji nominacijskega dosjeja (predvidoma januarja 2019) in ga bodo v imenu lokalnih skupnosti podpisali župani.

Občinska uprava

Ne spreglejte

Zmaga življenja – likovna razstava Ande in Janeza Ovsca

Toliko sinergije kot je je bilo minuli petek zvečer na odprtju razstave, toliko vzajemnega spoštovanja …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja