Obvestilo

Pivški svetniki o aktualnih temah tokrat v Parku vojaške zgodovine

  1. redna seja pivškega občinskega sveta se je začela s krajšo predstavitvijo in ogledom novega razstavnega paviljona v Parku vojaške zgodovine – projekt Celovita ureditev PVZ I. faza, ki jo je vodil Janko Boštjančič.

Park vojaške zgodovine je z novim paviljonom pridobil  skupno 2.000 kvadratnih metrov prostora v dveh nadstropjih. Direktor parka Janko Boštjančič je za spletni portal Novice z Notranjske povedal:

Po Boštjančičevih besedah dela potekajo v skladu z načrti, trenutno končujejo instalacijska dela, do 1. junija pa naj bi bil objekt končan. »Park vojaške zgodovine postaja prepoznavno, vse pomembnejše turistično središče in največji muzejski kompleks v Sloveniji,« je dejal Boštjančič in povedal, da obisk kljub krizi nenehno raste.

PVZ zunanjost  PVZ-paviljon-prezentacija

Zaključni račun 2014 potrjen

Svetniki, ki so sejo nadaljevali v objektu Komande PVZ, so potrdili Zaključni račun Občine Pivka za leto 2014Realizacija proračuna lani je znašala 12.044.000 evrov, od tega je kar 5.420.000 evrov transfernih prihodkov iz državnega in proračuna Evropske unije.

 Svet je obravnaval in potrdil še Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka, Odlok o ustanovitvi Skupnega organa  Občine Postojna in Občine Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju  Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna in Odlok o spremembah  in dopolnitvah  Odloka o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna.

Občinski svet z nadomestno svetnico

.Župan Robert Smrdelj je člane Občinskega sveta seznanil, da je Stanko Kapelj aprila odstopil z mesta svetnika Občinskega sveta Občine Pivka ter vseh njegovih delovnih teles, zatem pa je svet na podlagi zakona sprejel ugotovitveni sklep, da mu zaradi odstopa preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Pivka z dnem 24. aprila 2015.

Občinska volilna komisija je po preučitvi njegove  izjave izvedla postopek za potrditev mandata nadomestnemu članu v skladu z zakonom. To je postala naslednjega kandidatka z liste Stranke upokojencev Katarina Kržišnik  iz Pivke.

Občinski svet je na podlagi poziva Sveta javnega sveta Knjižnice Bena Župančiča Postojna  izrekel pozitivno mnenje k imenovanju Uroša Mlinarja za direktorja javnega zavoda Knjižnica Bena Zupančiča Postojna.

Energetska sanacija Vrtca Pivka – Enota Mavrica

Občina Pivka bo v letošnjem letu izvajala projekt energetske sanacije Vrtca Pivka – Enota Mavrica. V času izvajanja projekta bo obratovanje enote onemogočeno. Otrokom bodo ponudili varstvo v enoti Vetrnica, kjer obratujejo štirje oddelki. Zaradi lažje organizacije dela in  oblikovanja oddelkov je občinski svet soglasno potrdil predlog  za sprejem sklepa o začasnem izpisu v vrtcu Pivka, ki omogoča začasni izpis za čas do 1.7.2015 do 31.08.2015. S tem se začasni izpis iz enega meseca podaljša na dva meseca in omogoči koriščenje rezervacij v večjem obsegu. Posledično bo poletni izpis večji, organizacija dela vrtca na eni lokaciji pa bolj racionalna in ekonomsko učinkovita.

Postojna in Pivka z medobčinsko lokalno akcijsko skupino za preprečevanje zasvojenosti

Občinski svet je sprejel tudi sklep o ustanovitvi Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti za občini Postojna in Pivkakatere naloge so usklajevanje (koordinacija) dela organov lokalnih skupnosti, javnih ustanov in služb, nevladnih organizacij, strokovnjakov z različnih področij, posameznikov ter interesnih skupin pri preprečevanju zasvojenosti v občini, priprava akcijskih načrtov ter izvajanje programov s področja preventive in zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, zdravljenja in socialne obravnave v občinah Postojna in Pivka.

Cilj je zmanjšati uporabo oz. zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj, zlasti med mladimi, razviti kakovostne programe preventive na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja, povezati deležnike s področja preprečevanja zasvojenosti z namenom skupnega delovanja.

Predlagani sklep je temelj za delovanje lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v občinah Postojna in Pivka.

 

  1. S., B. M. K.

Foto: B. M. K.

Ne spreglejte

Jakovica: poklon koncertnemu in opernemu pevcu Samu Smerkolju

Na belo nedeljo so se v Jakovici zbrali, da bi odkrili spominsko ploščo koncertnemu in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja