Obvestilo
Občina Pivka
Občina Pivka, Grb

Pivški svetniki potrdili dobrih 15,5 mio težak proračun

Na decembrski seji Občinskega sveta Občine Pivka, ki je zaradi trenutnih epidemioloških razmer potekala preko videokonference, so svetniki osrednjo pozornost namenili proračunu za leto 2021 in ga v drugem branju sprejeli.

Prihodki proračuna so planirani v višini 15.535.179, odhodki pa v višini 15.599.242 €. Za prihodnje leto je načrtovana tudi dolgoročna zadolžitev v višini 450.000 € za izgradnjo vodovoda, za odplačilo kreditov bo namenjeno 385.937 €.

Med največjimi naložbami prihodnjega leta bo nadaljevanje izgradnje vodovoda v Radohovi vasi in Slovenski vasi, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada. S sredstvi iz Dogovora za Razvoj regij  bodo v IOC Neverke gradili komunalno in poslovno infrastrukturo ter podjetniški inkubator, ki bo namenjen za proizvodne dejavnosti v coni. S sredstvi po razpisu Interreg SI-IT bodo energetsko sanirali Krpanov dom, načrtujejo tudi prenovo ceste Parje Juršče v letih 2021 in 2022, kar bo sofinanciralo Ministrstvo RS za obrambo. Za prihodnje leto je predvidena preplastitev ceste od regionalne ceste Kal-Goriče do naselja Neverke, ureditev območja pokopališča v Šmihelu ter zamenjava oken v stari šoli v Košani. Predvideno je financiranje nakupa novega gasilskega vozila za potrebe PGD Pivka ter sredstva z zaščitno opremo PGD in nakup novega vozila za izvajanja pomoči na domu. V proračunu so planirali tudi sredstva po javnih razpisih za področje športa, za kulturno dediščino in ljubiteljske kulturne dejavnosti, sredstva za podporne aktivnosti podjetništvu, sofinanciranje programov turističnih društev ter subvencije v kmetijstvo.

Pivka.si/ NzN

Ne spreglejte

Pivški svetniki na seji o poenotenju turističnega vodenja, predšolskem varstvau in ceni komunalnih storitev

Pivški občinski svetniki so na 9. redni seji občinskega sveta uvodoma obravnavali kadrovske zadeve z …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja