Obvestilo

Pivški svetniki soglašali s povečanjem sredstev za čistilno napravo

Občinski svet Občine Pivka je na korespondenčni seji, ki je potekala v sredo in četrtek, dal soglasje k povečanju obsega oziroma vrednosti prvotne pogodbe za izvedbo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. Sklop) – Čistilna naprava v občini Pivka«, župana Roberta Smrdelja pa so svetniki pooblastili za podpis aneksa k prvotni pogodbi. Gre za  povečanje vrednosti v višini 267.535  evrov.

Povišanje prvotnega naročila je posledica spremenjene zakonodaje med postopkom izbire izvajalca del, zaradi česar je nastal upravičen strošek v višini 267.535  evrov oziroma 11,22-odstotnega   povišanja prvotnega zneska pogodbe.

ČN Pivka3

Strošek bo v skoraj 86 odstotkih  sofinanciran s strani Kohezijskega sklada, iz občinskega proračuna pa  je predvideno financiranje v višini  dobrih 14 odstotkov  oziroma 37.535 evrov.

Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Pivka je del Kohezijskega projekta »Čista Ljubljanica«, za katero je Občina Pivka konec leta 2011 skupaj s še sedmimi občinami ob porečju reke Ljubljanice prejela odločbo o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada. Višina stroškov celotnega projekta znaša 56 milijonov evrov, od tega je upravičenih stroškov 45,5 milijona evrov. Višina financiranja za Občino Pivka je znašala 5,9 milijona evrov.

ČN Pivka2 ČN Pivka1

 

Namen investicije je bil ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v naseljih Pivka s Hrastjem in Petelinje. V sklopu urejanja odvajanja in čiščenja odpadne vode sta tu potekala dva projekta, in sicer Izgradnja kanalizacije in Čistilna naprava Pivka.  Zaključek poskusne dobe obratovanja čistilne naprave  ter pridobitev dokončnega uporabnega dovoljenja je predviden konec leta 2015. Z dokončanjem projekta je omogočeno odvajanje in čiščenje za 2.400 prebivalcev ter gospodarstvu.

Blanka Markovič Kocen

Foto: Simon Avsec

 

Ne spreglejte

Pivka je doma v Sloveniji in Evropi

Ob prazniku Občine Pivka je osrednji dogodek, slovesna prireditev v Krpanovem domu, izzvenel kot svojevrsten …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja