Obvestilo

Pivški župan pred občinskim praznikom razgrnil tudi nov investicijski cikel

Občina Pivka bo na  jutrišnji osrednji občinski prireditvi na dan občinskega praznika proslavila tudi 150. obletnico vseslovenskega tabora na Kalcu. Poleg drugih prireditev, ki spremljajo občinski praznik, je župan Robert Smrdelj na današnji novinarski konferenci predstavil letošnje in načrtovane občinske projekte.

Kot najpomembnejše projekte je župan Smrdelj izpostavil gradnjo doma za starejše, mosta za Suhorje ter širitev industrijske cone v Neverkah.

Občina Pivka in investitor  intenzivno dopolnjujeta prostorsko dokumentacijo za zgradnjo doma starejših  predvsem v povezavi z graditvijo komunalne infrastrukture, to je dostopne ceste in druge komunalne opreme. Ta bo javna in bo služila graditvi območja za individualno zidavo in centralne dejavnosti, načrtovani  v prihodnosti. Gradnja te infrastrukture je vložek občine, ki pa bo pokrit s komunalnim prispevkom investitorja in nosilca državne koncesije za graditev. Višina naložbe znaša okrog štiri milijone evrov. Dom naj bi bil zgrajen po sodobnih standardih in naj bi imel 68 postelj, večino enoposteljnih in nekaj dvoposteljnih sob ter nekaj apartmajev. Kot je poudaril župan, gre za zgodbo malih podeželskih domov.

Začetek gradnje mostu čez Reko na cesti za Suhorje (na fotografiji) je predviden še pred letošnjim poletjem, gre za gradbeno in finančno zahteven projekt, vreden 400.000 evrov, ki ga bo morala občina financirati v celoti iz občinskega proračuna.

Občina Pivka je lani odkupila tri hektarje zemljišč za širitev industrijske cone Neverke, tudi v interesu Slovenskih železnic pa je ureditev nakladalno-razkladalne rampe (tir) pri tim. Silosu. V teku je projektiranje infrastrukture, vzporedno pa teče priprava dokumentacije za ureditev podjetniškega inkubatorja v tej coni. Predvidena je izgradnja skupnih prostorov ter osem proizvodnih enot po nekaj več kot sto kvadratnih metrov površine.

Občina Pivka je lani končala velik zalogaj, za več desetletij je z zgraditvijo in posodobitvijo vodovodnega sistema prebivalcem zagotovila varno oskrbo s pitno vodo. V sklepni fazi je pridobila še dodaten denar za rekonstrukcijo vodovodov Selce in Radohova vas (vzporedno bosta vgrajena še voda za fekalno in meteorno vodo) ter za ureditev dela vodovoda proti Slovenski  vasi. V teku je javno naročilo za pripravo dokumentacije za obnovitev vodovoda ter zgraditev fekalne kanalizacije v Kleniku in Trnju, za kar si bo občina prizadevala pridobiti sofinancerja.

Del letošnjih načrtov je začetek obnove oziroma posodobitve ceste od Zagorje proti Kalcu in Baču, za kar naj bi letos pridobili 350.000 evrov od ministrstva za obrambo, enak znesek pa še prihodnje leto. Predvidena je širitev ceste znotraj vasi, ureditev pločnika in javne razsvetljave, ter preplastitev makadamskega odseka ceste z asfaltom. Financiranje ministrstva bo znašalo 85 odstotkov, občina pa bo poskušala zagotoviti tudi denar za obnovo mostu. Pogodba z ministrstvom o ureditvi te ceste je stara že dobrih deset let, poleg tega pa je Pivka po dogovoru z ministrstvom o usklajevanju interesov, povezanih z vojaškim vadiščem Poček, upravičena še do 600.000 evrov. V zvezi z osrednjim slovenskim vadiščem Poček je župan Robert Smrdelj poudaril svoj dvom, da bo druga lokacija za vojaško dejavnost določena v kratkem, zato je zahteva Občine Pivka, da ministrstvo v okviru sprememb državnega prostorskega načrta zadosti vsem naravovarstvenim pogojem ter zahtevam lastnikov zemljišč in drugim prebivalcem.

V teku je urejanje dostopne poti do kampa v Drskovčah, skupaj z Občino Postojna nabava novega reševalnega vozila, še ta teden bo podpisana letna pogodba s pivškimi prostovoljnimi gasilskimi društvi (PGD), v okviru katere bo PGD Pivka dobilo novo gasilsko vozilo v vrednosti približno 200.000 evrov.

V okviru dogovora za razvoj regij je v pripravi mreža kolesarskih poti za povezavo zgornje Pivške doline s Košano in Šmihelsko dolino, gradi pa se tudi kolesarska steza med Petelinjami in Selcami ob glavni cesti proti Postojni in je del občinsko-državne investicije, zgraditvijo zavijalnega in odstavnega pasu za Selce.

Občina bo letos odkupila hišo v središču Pivke, imenovano »merkurjeva hiša«, in jo predvidoma s pomočjo sofinancerja namenila mladinski dejavnosti, išče pa tudi tudi vir sofinanciranja za večnamensko športno dvorano v Šmihelu, ki bo letos v fazi projektiranja.

Podlage za odkup zemljišč za zgraditev dela pivške obvoznice od Kavarne po Snežniški čez načrtovano krožišče pri Enerlesu skozi (predor) Kerinov hrib so tako rekoč že pripravljene,  država pa še išče ustrezno varianto za cestni podhod pod železnico, s katero bi čim manj vplivali na Hrastje. Prejšnjo načrtovano so prebivalci Hrastja namreč zavrnili. V letošnjem državnem proračunu je zagotovljen denar za izdelavo projektne dokumentacije, približno 200.000 evrov.

Občina Pivka kot partner sodeluje še v evropskih Interreg projektih Culturecovery, Nature&Wildlife, Carnivora Dinarica in Merlin, v sodelovalnem LAS projektu Interaktivni turizem za vse, za neposredno potrditev projekta, financiranega iz kohezijskega sklada, pa pripravlja projekt za izboljšanje stanja vrst in habitatov v območju Natura 2000.

Župan Občina Pivka je vse predstavnike medijskih hiš povabil na jutrišnjo predstavitev knjige Draga Kolenca Grajska gospoda iz raja na krasu, Pivški graščini Ravne in Šilentabor in na osrednjo občinsko slovesnost s podelitvijo naziva častnega občana in plaket najzaslužnejšim posameznikom in društvom za leto 2019.

Foto: arhiv občine

Ne spreglejte

Poletni glasbeni festival Cantabile: v soju luči in čudovite glasbe

V četrtek, 27. junija 2024, ob 20.30, se bo v Logatcu začel že 11. poletni …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja