Obvestilo

Po treh letih izvajanja projekta Carnivora Dinarica je bila izvedena zaključna mednarodna konferenca

Zaključna mednarodna konferenca projekta Carnivora Dinarica je danes v Pivki in je združila številne strokovnjake in projektne partnerje, ki so predstavili svoje rezultate po treh letih uspešnega dela.

Projekt Carnivora Dinarica se ukvarja z izboljšanjem varstvenega stanja velikih zveri – volkov, medvedov in risov – na območjih Natura 2000 v Sloveniji in na Hrvaškem. Glavni cilji projekta so odpraviti pomanjkljivosti pri čezmejnem upravljanju velikih zveri, zmanjšati tveganje za velike zveri in nerazumevanje vloge velikih zveri v ekosistemu.

Vodja projekta Meta Mavec je predstavila dosežene rezultate projekta: „Slovensko-hrvaški Interreg projekt Carnivora Dinarica je prispeval k izboljšanju varstvenega stanja velikih zveri na območjih Natura 2000 Javorniki-Snežnik, Notranjski trikotnik v Sloveniji ter Gorski kotar in Severna Lika na Hrvaškem. V projektu smo tematiko velikih zveri obravnavali sistematično in celovito. S številnimi skupnimi aktivnostmi in bilateralnimi srečanji projektnih partnerjev in deležnikov smo poskušali izboljšati  čezmejno sodelovanje pri upravljanju s populacijami velikih zveri. ”

Različne projektne demonstracijske aktivnosti so pripomogle k zmanjšanju števila konfliktov z velikimi zvermi:  z donacijo električnih ograj in pastirskih psov smo naslavljali konflikte na področju kmetijstva, za zmanjšanje povozov pa smo na nekaterih cestnih odsekih postavili dinamično prometno signalizacijo.

Poleg preventivnih ukrepov je za boljše odnose med ljudmi in velikimi zveri pomembno tudi ozaveščanje, ki ljudi seznanja z ustreznimi orodji in tehniko ter njihovo vedenje usmerja k boljšemu sobivanju. Zato smo veliko časa namenili izobraževanju, pri čemer smo upoštevali želje in pričakovanja lokalnih prebivalcev” – je dodala.

Ukrepi, ki so bili vzpostavljeni v času trajanja projekta, se bodo nadaljevali tudi po njem ter tako poskrbeli za prenos znanj in dobrih praks od raziskovalcev v lokalno prakso. Veliko vlogo pri tem pa bosta imela tudi Občina Pivka ter Center Dina.

Projekt je vključeval številne jasno zasnovane komunikacijske dejavnosti, ki so se izvajale v treh letih. “Učinkovita komunikacija je eden najpomembnejših vidikov zaščite in upravljanja velikih zveri. Zato smo v zadnjih treh letih uporabili različna sredstva izobraževanja in komuniciranja, da bi povečali raven ozaveščenosti javnosti o pomenu in vlogi velikih zveri,” je poudarila Snježana Malić-Limari iz WWF Adrije.

Dejavnosti so vključevale srečanja z lokalnimi deležniki, razvoj učnih poti o velikih zvereh, izobraževalne filme, dvojezično projektno revijo, smernice[MM1]  za profesorje biologije in didaktični kotiček v osnovnih šolah. Ena od najbolj kompleksnih dejavnosti je ustanovitev centra za obiskovalce Dina o velikih zvereh v Pivki.

Eno glavnih načel, ki smo jih upoštevali pri pripovedovanju zgodb o velikih zvereh, je prevajanje znanstvenih in strokovnih dejstev v vsakdanji jezik, tako da so naše zgodbe dostopne vsem. Šli smo še korak dlje in zagotovili, da je bila tema velikih zveri in njihovega sobivanja z ljudmi dostopna najbolj ranljivim v družbi, ljudem z motnjami v duševnem razvoju, z uporabo t. i. ‘lahkega branja’“ – je dodala Snježana Malić-Limari.

Dragica Jaksetič, vodja centra DINA, centra o velikih zvereh, je povedala:

Medvedi, risi in volkovi potrebujejo veliko prostora, da lahko živijo, ljudje pa veliko znanja o njih, da lahko razumemo, zakaj jih je pomembno ohranjati. V gozdu velikih zveri ne moremo spoznati, v našem urbanem »čarobnem gozdu« pa jih lahko. Prav partnerstvo v projektu nam je omogočilo, da bomo ta cilj v centru Dina skušali dosegati z veliko strokovnimi vsebinami, ki so jih prispevali raziskovalci velikih zveri. Tematika je obširna in aktualna, zato je bil resnični izziv, kako jo otroku in odraslemu približati na zanimiv in privlačen način. Izbrali smo interpretatorje, ki so se odločili za uporabo sodobnih tehnologij in za odmik od klasičnega posredovanja informacij, obenem pa so z ambientom poskrbeli še za naše čute.

 Česar kljub vsemu nismo mogli povedati ali pokazati – tudi z ozirom na finančne okvire – bodo obiskovalcem posredovali naši vodniki z interpretacijo v živo. Dino pa bomo Občina Pivka oziroma njen zavod za turizem – upamo – skupaj s partnerji iz Carnivore Dinarice nadgrajevali v novih projektih.

Meje med državami ne bi smele ovirati medvedov, volkov in risov. Če želimo prispevati k njihovi ohranitvi, meje ne bi smele ovirati niti sodelovanja med vsemi centri za obiskovalce na slovenski in na hrvaški strani, ki predstavljajo velike zveri brezmejnih gozdov Notranjske, Kočevskega in Gorskega kotarja. Za takšno sodelovanje si bomo v Pivki prizadevali!

Ne spreglejte

Jakovica: poklon koncertnemu in opernemu pevcu Samu Smerkolju

Na belo nedeljo so se v Jakovici zbrali, da bi odkrili spominsko ploščo koncertnemu in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja