Obvestilo

Poostren nadzor občinske inšpekcijske službe na počivališčih nad Planinskim poljem

 

Občinska inšpekcijska služba je poostrila nadzor nad nezakonitim odlaganjem komunalnih odpadkov na območju počivališč na cesti Grčarevec – Planina. Preži tako na tranzitne obiskovalce počivališč kakor na domačine.

Nad naravni biser Planinsko polje z azbestnimi ploščami, izolacijo in straniščno školjko
Navkljub smetnjakom za različne vrste komunalnih odpadkov, obiskovalci obcestnih počivališč med Grčarevcem in Planino pogosto svoje odpadke odvržejo v neposredno bližino smetnjakov, še raje pa po brežini proti Planinskemu polju. Odpadki so različnih dimenzij, vrst in oblik. Največ je plastenk in embalaže prehranskih izdelkov, damskih vložkov, plenic in škatlic tobačnih izdelkov. Izstopajo nekomunalni odpadki: straniščna školjka, umivalnik ter azbestne plošče, različne vrste izolacij in gradbenih odpadkov, česar pa najverjetneje ni na tem mestu odvrgel kakšen evropski turist, ki se vrača z morja.

Ignoranca brezplačnih možnosti oddaje gradbenih odpadkov in azbestnih plošč
Na področju občine Logatec je ravnanje z odpadki zelo dobro organizirano. Vsako gospodinjstvo lahko ves čas brezplačno oddaja kosovne odpadke v zbirnem centru Ostri vrh, enkrat letno pa lahko naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov z domačega dvorišča. Gospodinjstva lahko v zbirnem centru Ostri vrh brezplačno oddajajo tudi gradbene odpadke, in sicer do 500 kg na mesec. V kolikor bi bilo teh gradbenih odpadkov ob eni oddaji več, je cena za odlog 22 EUR/tono. V dotičnem zbirnem centru bodo od gospodinjstva enkrat na pol leta brezplačno prevzeli tudi azbestne plošče, katerih ne sme biti več kot 250 kg. Za večjo količino se zaračuna 262,30 EUR/tono.
Vsako logaško gospodinjstvo se lahko ne samo izogne nezakonitemu odlaganju odpadkov, ampak lahko svoje odpadke odloži celo brezplačno. Zbirni center je odprt od ponedeljka do petka med 6.30 in 14.30 uro, ob torkih od 6.30 do 17. ure ter tudi ob sobotah od 7. do 12. ure, zato izgovorov za nezakonito odlaganje različnih vrst odpadkov kamorkoli drugam, razen na za to namenjeno lokacijo – zbirni center Ostri vrh, res ni.

Onesnaževanje ubija zaščitene živalske in rastlinske vrste, negativno vpliva na naše zdravje ter ohranja predsodek tujcev, da smo zaostala in neurejena država
Ker je Planinsko polje varovana naravna vrednota zaradi svojih izrednih in redkih danosti, je še toliko pomembneje, da se ga ohranja in ščiti z vsemi njegovimi posebnostmi vred. Gre za najnižje ležeče polje v Notranjskem podolju. Reka Unica, ki ga v veliki meri napaja, je ena izmed sedmih imen reke Ljubljanice. Zaradi ugodnih razmer je Planinsko polje najbolj severozahodno rastišče travniške modre čebulice (Scilla litardierei), ki je endemit dinarskih kraških polj. Tu gnezdijo zaščitene ptice kosec (Crex crex), pisana penica (Sylvia nisoria), rjavi srakoper (Lanius collurio) in vodomec (Alcedo atthis).
Onesnaževanje okolja ne samo, da ogroža obstoj zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst in preko vode posledično tudi vseh nas, ampak kaže tudi jasno sliko kakšne prebivalce in obiskovalce imajo ti kraji. V kolikor je področje prepredeno z odpadki, ki jih na teh lokacija nezakonito odlagajo domačini, je to idealen zgled tudi za obiskovalce in turiste, da ravnajo enako in odvržejo svoje odpadke vse povprek, mimo košev seveda. V kolikor sami ne bomo spoštovali okolja v katerem živimo, ga seveda tudi tujci ne bodo.

Kazni niso zanemarljive
Zemljišča ob cesti, kjer je največji pojav nezakonitega odlaganja odpadkov, so v večini v lasti države in občine. Zakon o varstvu okolja določa, da občinska inšpekcija izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki odredi njihovo odstranitev, povzročitelju nezakonito odloženih odpadkov pa naloži vračilo stroškov ter ga povrhu še kaznuje.
Strošek nakladanja in odvoza desetih kubičnih metrov mešanih komunalnih odpadkov z omenjene lokacije je 2300 EUR. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/09) pa določa še višino kazni za tistega, ki povzroči tovrstno onesnaževanje. Višina kazni je lahko tudi 800 EUR za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter še dodatnih 150 EUR za odgovorno osebo pravne osebe. 150 EUR je tudi kazen za fizične osebe.

Za KRAS.RE.VITA
Renata Gutnik, Višji svetovalec II, Občina Logatec
Darja Kavčič, Inšpektor – svetnik, Občina Logatec in
Matjaž Kurent, pomočnik direktorja, Komunalno podjetje Logatec

Foto: Renata Gutnik

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja