Obvestilo

Postojna: manj občinskih priznanj in nazivov

Postojnski svetniki so na aprilski seji med drugim sprejeli odlok o zaključnem računu občine za leto 2020, potrdili nove cene storitev javnih gospodarskih služb ter izrazili strinjanje s spremembami odloka o priznanjih in nazivih Občine Postojna.

Kot je poročala Vanja Uljan Vičič, višja svetovalka za računovodstvo, je bilo v preteklem letu realiziranih 93% načrtovanih prihodkov in 86% načrtovanih odhodkov. Med slednjimi je izpostavila investicije, kot sta prizidek k OŠ Antona Globočnika in gradnja komunalne infrastrukture v Hraščah. Po njenih besedah je občina zadolžena za nekaj manj kot 11 milijonov evrov, koronavirus pa je vplival tudi na izvrševanje proračuna, in sicer v smislu različnih gibanj med realizacijo prihodkov in odhodkov.

Svetniki so potrdili tudi predlog sprememb cen oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih voda. Po elaboratu, ki so ga pripravili v podjetju Kovod Postojna, se bo cena oskrbe z vodo in odvajanje komunalnih voda nekoliko znižala, čiščenje komunalnih voda pa bo, tudi zaradi  višjih cen odvoza blata, nekoliko višja. Položnice se bodo tako za gospodinjstva, ki niso priključena na greznice, zvišala za 3, za tista, ki so priključena na čistilno napravo, pa za 7 evrov.

Po odločitvi svetnikov se bo zmanjšalo število priznanj in nazivov, kar bo pripomoglo k večji preglednosti pri podeljevanju. Priznanja Častni meščan tako v občini ne bodo več podeljevali, obdržal pa se bo ta naziv kot najvišje priznanje zaslužnim posameznikom. Namesto Zlatega in Srebrnega priznanja pa se uvaja Priznanje župana Občine Postojna.

Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja