Obvestilo
Tomi Meglič (Siddharta) obiskal šolarje v Prestranku. Projekt Postoj na živi ulici z mladimi. Foto: Klavdija Hiti.
Tomi Meglič (Siddharta) obiskal šolarje v Prestranku. Projekt Postoj na živi ulici z mladimi. Foto: Klavdija Hiti.

Postojna danes postane Unicefovo otrokom prijazno mesto (obširneje)

Postojna – Pred današnjo prireditvijo, kjer bo postojnski župan – Igor Marentič – podal častno izjavo, s katero bo Postojna postala nosilec projekta otrokom prijazno Unicefovo mesto, župan pa obenem tudi zagovornik otrok v mestu, se je ekipa spletnega portala Lokalni utrip pogovarjala tudi s Tatjano Hvala in Ano Širca, predstavnicama BOREA – Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije, ki je uradni pobudnik pridobitve naziva. Postojna se bo mreži Unicefovih otrokom prijaznih mest priključila na slovesni razglasitvi, ki nosi naslov “Gledam svet z očmi otroka,” častni gost prireditve bo predsednik republike, Borut Pahor. V sklopu prireditve bo podeljeno tudi priznanje mladim prostovoljcem.

Postojna, otrokom prijazno mesto. Foto: Klavdija Hiti.
Postojna, otrokom prijazno mesto. Foto: Klavdija Hiti.

Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta so mesta, v katerih župani sprejmejo obveznost, da bodo pospešeno razvijala programe za otroke. Spodbuja se razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu ter možnostjo za participacijo najmlajših občanov.

Postojna je 13. mesto v Sloveniji, ki je dobilo ta naziv. Kako ponosni ste nanj?
“Že kar nekaj let si prizadevamo, da bi Postojna postala Unicefovo otrokom prijazno mesto.  Letos je ideja dozorela in naletela na prave ljudi, ki so pobudo tudi podprli. Sodelovanje z Unicefom odgovarja na lokalna vprašanja, za nas pa to pomeni sodelovanje z organizacijo, ki  ponuja partnerstva za nadaljnje projekte. Zato lahko rečemo, da gre za  projekt z lokalnim pečatom, ki odgovarja na nenaslovljene potrebe lokalne skupnosti.”

Pobudnik naziva je Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije BOREO, ki deluje znotraj Mladinskega centra Postojna.

Kot pobudniki ste morali prepričati župana, da dela v dobrobit otrok in mladih. Ali je imel takoj posluh za ta projekt, ali ste potrebovali veliko konkretnih predlogov?
“Moramo priznati, da prepričevanje ni bilo potrebno, saj ima postojnski župan Igor Marentič veliko posluha za pobude, ko gre za otroke in mlade. Tako smo v letu 2015 vzpostavili Unicefove varne točke po Postojni, ki so v začetku tega leta tudi zaživele. Postojna Unicefovo otrokom prijazno mesto, je očitna nadgradnja.”

Kakšen posluh glede podobnih projektov imajo župani v preostalih občinah, ki jih pokrivate, saj je v tej regiji še nekaj večjih in manjših mest oz. občin?
“Kar se pa ostalih občin v regiji tiče, pobude so, ostalo je na ramenih občine, naše stičišče je vedno pripravljeno na sodelovanje.”

Kako ste prišli do ideje, da bi predlagali, da bi Postojna postala otrokom prijazno mesto?
“Ideja je dozorela, pravi čas, pravi ljudje, ki so pobudo podprli.”

Kateri projekti za mlade so bili v Postojni že narejeni, kateri so v delu in kateri v načrtih (pripravlja se akcijski načrt za obdobje do leta 2020)?
“S strani občine Postojna je bilo za otroke kar se infrastrukture tiče kar dobro poskrbljeno, saj ima mesto veliko otroških igrišč in športnih površin, ki so dostopne vsem. Zdaj pa je na čas, da za njih poskrbimo še vsebinsko.  V aprilu bo prvi sklic delovne skupine, ki bo pripravila smernice akcijskega načrta in osnutek strategije za mlade v občini Postojna. Vse kar počnemo, počnemo za otroke in mlade.  Z obiskom Marka Soršaka – Sokija na OŠ Antona Globočnika pa lahko z zagotovostjo trdimo, da bo v prihodnosti prišlo do uresničitve projekta »20 za 20,« kar pomeni, da bodo otroci sami predlagali načrt kako zbrati sredstva za nakup glasbenih inštrumentov za vse tri osnovne šole na Postojnskem.”

Postojna je otrokom prijazno mesto, vendar so znane osebnosti obiskale tudi osnovno šolo v Prestranku, ali ta naziv torej pokriva širše območje?
“Postojna je res mesto, a je hkrati tudi občina, tako da ta naziv pokriva vse otroke v občini. Tudi izven samega mesta Postojna, ni nihče izvzet.”

Poleg župana ste morali prepričati tudi druge ustanove, ki delajo z otroki, da se vam pridružijo pri ustvarjanju otrokom prijaznega mesta. Ali so ustanove zainteresirane za sodelovanje? Ali mislite, da ko bo naziv uraden, da bo še več ustanov lažje podprlo projekt in aktivnosti?
“Moramo priznati, da nam je v veliko veselje kar se tiče odziva za sodelovanje. Vse šole v občini so bile takoj pripravljene za sodelovanje, kakor tudi vrtec in ostale povabljene inštitucije. Za kar se jim iskreno zahvaljujemo.”

V sklopu dogodkov bo med 11. in 21. aprilom Postojno obiskalo tudi nekaj znanih ustvarjalcev. Ali so takoj podprli vašo idejo in potrdili udeležbo in kako to, da ste izbrali ravno te umetnike?
“Na podlagi želja otrok smo povprašali slovenske zvezdnike. Je pa res, da so v tem času vsi precej zasedeni, zato smo veseli, da so si vzeli čas in v goste prišli prav Tomi Meglič, Tinkara Kovač in Marko Soršak-Soki. Bistvo teh obiskov znanih osebnosti je bil, da se z otroci, katerim so vzor, družijo, pogovarjajo in jim skozi svoje izkušnje posredujejo sporočila, ki naj bi jih spremljala skozi življenje. Poštenost, delavnost in veselje.”

V nadaljevanju predstavljamo še program.
 PROGRAM:
V prvem tednu smo gostili znane osebnosti v šolah, v soboto sledi glavna prireditev,  v drugem tednu pa so na vrsti bolj resne teme, ki se dotikajo mladih.

Bistvo vseh dogodkov pa je sobotna prireditev:
“Gledam svet z očmi otroka” slovesna razglasitev Postojne – otrokom prijaznega Unicefovega mesta
Kulturni dom Postojna, 16.4.2016 ob 16.00

Postojna se bo aprila priključila mreži Unicefovih otrokom prijaznih mest. Častni gost prireditve, na kateri bo postojnski župan uradno sprejel ta naziv, bo predsednik republike Borut Pahor.
V sklopu te prireditve bo podeljeno tudi priznanje mladim prostovoljcem, ki so se prijavili na natečaj za Naj mladi prostovoljec/ka. Najboljši prostovoljec prostovoljka dobi plaketo Naj mladi prostovoljec/ka, ostali, ki so se prijavili na natečaj pa priznanje za prostovoljna dela.

Izzivalec ulice 20.4.2016 ob 18.00 Kulturni dom Postojna
Gre za dokumentarni pristop, ki s pomočjo številnih video prispevkov ustvari celosten pregled nad stvarnimi pastmi zasvojenosti, ki so načrtno ali nenačrtno v slovenskem prostoru.
Vsebina obravnava resne in pereče teme, ki bi jih moral poznati vsak odrasel. Prav zato je namenjena samo polnoletnim osebam.
Tudi pri nas delujejo različni lobiji, organizirane kriminalne združbe in »ulica«. Samo ob poznavanju in rednem tovrstnem izobraževanju postanemo dober poznavalec novega sveta, tako v dobrem kot v slabem.

EU si TI, okrogla miza o mladih v EU, Dvorana SAZU, Postojna, 21.4.2016 ob 17.00
Namen dogodka je bil predstaviti možnosti, ki jih imajo mladi v EU v primeru želje po mednarodnih izkušnjah na področju študija ali dela. Okrogla miza je potekala v sklopu projekta EU SI TI, ki poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo.

Ne spreglejte

Mednarodni muzejski dan – Rock Off

Tradicionalni Mednarodni dan muzejev, ki ga prireja ICOM (Mednarodni muzejski svet) in katerega temi sta …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja