Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Postojna: s podžupanom Andrejem Bergincem in stalnimi delovnimi telesi v novi mandat

Svetnice in svetniki Občine Postojna so se teden dni po ustanovni seji sešli že na drugi redni seji in  med drugim imenovali stalna delovna telesa občinskega sveta. Že prihodnji teden naj bi se začela proračunska seja.

Kot je uvodoma sporočil župan Igor Marentič, bo funkcijo opravljal poklicno, za podžupana pa je imenoval Andreja Berginca, ki bo prav tako poklicni podžupan. Svetnice in svetniki so potrdili mandat Heleni Ani Drewry kot naslednji kandidatki z liste Mi znamo, na katero je prešel mandat Igorja Marentiča.

»Stalni odbori in komisije, ki delujejo ves mandat, so pristojni za obravnavo in pripravo gradiv za seje občinskega sveta. Sestavljeni so iz sedmih članov, med njimi najmanj štirih svetnikov, preostali člani pa so zunanji,« je pojasnil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Goran Blaško in dodal, da je sestava stalnih delovnih teles proporcionalna glede na zastopanost strank v občinskem svetu. Svetniki so sprejeli njegov predlog, da se o stalnih delovnih telesih glasuje v paketu, saj so predlogi, tako Blaško, uravnoteženi in usklajeni.

Marjan Nagode je v razpravi predlagal pripravo šestmesečnih poročil o prisotnosti članov odborov, saj so se le-ti v preteklem mandatu mnogokrat srečevali z nesklepčnostjo in tako niso mogli opravljati funkcije. Tina Klajnšek pa je v okviru pobud in vprašanj svetnikov opomnila na neurejene prevoze dijakov Srednje lesarske in gozdarske šole, ki v Postojno prihajajo z vseh koncev Slovenije. »Srednjo šolo bomo pozvali k posredovanju podatkov o dijakih-vozačih in na podlagi teh ukrepali,« je obljubil župan, ki za danes teden napoveduje proračunsko sejo.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Zmaga življenja – likovna razstava Ande in Janeza Ovsca

Toliko sinergije kot je je bilo minuli petek zvečer na odprtju razstave, toliko vzajemnega spoštovanja …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja