Obvestilo

Postojna z rekordnim 40-milijonskim proračunom

Župan Igor Marentič in direktorica občinske uprave Marina Rebec sta na tradicionalnem prednovoletnem srečanju novinarkam predstavila aktualne projekte ter načrtovane aktivnosti, ki jih predvideva tudi proračun naslednjega leta. Ta bo težak rekordnih 40 milijonov evrov, občina pa bo morala najeti tudi nekaj kredita.

»Gre za ogromno investicij,« je dejal župan, ki njihovo višino označuje z realnih 13 milijonov evrov. Največja med njimi bo kanalizacijski sistem in optika v Planini. »Planina bo dobila novo podobo, investicija pa bo trajala tri leta,« je pojasnil Marentič.

Proračun Občine Postojna za leto 2024 predvideva prihodke v višini 32.947,074 € in odhodke v višini 39.588.857 €. Odhodki presegajo prihodke za 6.641.778 €.  V računu financiranja je načrtovano domače zadolževanje v višini 7.500.000 € in odplačilo dolga v višini 1.898.189 €. Večje investicije v letu 2024 bodo poleg izgradnje kanalizacijskega omrežja in ČN Planina sanacija plazu Strane, izvedba 3. faze obnove garnizije Postojna v Notranjskem muzeju  ter novogradnja športne dvorane SGLZŠ Postojna. Krajevnim skupnostim bo v letu 2024 namenjenih 1.036.354,34 evrov.

Aktualni projekti v teku

 V novembru je izbrani izvajalec pričel z izvedbo del v okviru projekta komunalne ureditve Planina – I. faza.  V sklopu prve faze bo zgrajena komunalna infrastruktura v »spodnji« Planini, kar pomeni izgradnjo 2,5 km gravitacijske kanalizacije, 1,5 km tlačnega voda s petimi črpališči ter 1,6km vodovodnega omrežja.  Predviden zaključek del I. faze je v novembru 2024. Po izvedbi I. faze sledi II. izvedbena faza projekta, ki bo zajemala izgradnjo komunalne infrastrukture v »zgornji« Planini, začetek teh del je predviden v prvi polovici leta 2025. Zgrajena pa bo tudi čistilna naprava, ki bo z obratovanjem pričela najpozneje v juniju 2026.

 V okviru prenove Kulturnega doma Postojna bodo v prenovljenih prostorih nekdanje Primorske hranilnice uredili malo dvorano, namenjeno manjšim dogodkom, delavnicam, predavanjem, razstavam, pogostitvam ob večjih prireditvah. Dodaten prostor – dvorana pa bo povezan z  obstoječo avlo kulturnega doma.

 Z obnovo Ravbarjevega stolpa so pričeli v letu 2015 s projektom HERA, ko se je v letu 2016 obnovila streha, v  3. fazi v letih 2024 in 2025 pa bodo nadaljevali obnovitvena dela in projekt Celovito kulturno in naravno doživetje Malega gradu-Ravbarjevega stolpa.

 V okviru projekta Predjama sustainable smo v oktobru začeli gradnjo dveh novih parkirišč za avtodome in sicer na dveh lokacijah – v Postojni, v neposredni bližini Supernove, ter na Prepihu. V Postojni bo šest novih parkirnih mest za avtodome, na Prepihu pa bodo štiri mesta namenjena avtodomom, dvanajst parkirišč pa bo za avtomobile. Dela na obeh parkiriščih se bodo zaključila do konca leta.

Projekt gradnje kolesarskih poti v občini Postojna in sicer na trasah Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon, ki se je začela junija 2022, se počasi bliža koncu, izvajalec del opravlja zaključna dela. Kolesarske poti, štirje odseki v skupni dolžini 10.446 metrov, bodo odslej povezovale Postojno z okoliškimi naselji, to je tudi prvi korak k povezovanju kolesarskih poti s sosednjimi občinami ter uresničevanje sprejete Celostne prometne strategije z naslova dnevne mobilnosti s kolesom.  Občina Postojna bo dokončan projekt kolesarskih poti prevzela predvidoma v drugi polovici decembra.

Občina Postojna je z medsebojnim dogovorom z Ministrstvom za infrastrukturo dosegla uresničitev izvedbe tega nujno potrebnega urejenega železniškega prehoda južno od železniške postaje Postojna, tudi nekoliko nižje od lokacije nekdanjega nivojske prehoda, ki je bil odstranjen že pred davnimi leti, občani pa so še vedno na tem mestu prehajali železniške tire, kljub temu da je bilo to prepovedano in smrtno nevarno. Na občini so veseli, da je končno prišlo do realizacije del, ki se izvajajo že od konca oktobra, zaključila pa naj bi se konec julija 2024.

 Dveletni projekt »Kul(turizem) kot generator razvoja destinacije«, ki so ga začeli letos septembra, bo posodobil infrastrukturo ter nadgradil vsebino Notranjskega muzeja Postojna, predvsem pa jo celovito povezal z lokalnim in tudi širšim okoljem. Gre za projekt Občine Postojna in Zavoda Znanje Postojna, v skupni vrednosti 2,1 milijona evrov, ki vključuje tretjo fazo obnove garnizije v Notranjskem muzeju Postojna ter inovativni program, ki povezuje več deležnikov in področij. Ta projekt je priložnost, s katero bo Občina Postojna poudarila pomen kulturne dediščine ter jo povezala z turizmom, podjetništvom in kulturo. Ambicioznost in inovativnost projekta Občine Postojna je prepoznalo tudi Ministrstvo za kulturo, ki je izvedbi projekta namenilo 1.660.000 EUR sofinancerskih sredstev.

Občina Postojna si več let aktivno in resno prizadeva za vzpostavitev bazenskega kompleksa v Postojni. Gre za izjemno zahteven projekt z visokimi finančnimi vložki, zatorej je pomembno tudi njegovo strateško načrtovanje. Zasebni investitor je v tem obdobju na Občino posredoval predlagan finančni model, po usklajenem finančnem modelu bodo izpolnjeni pogoji za oddajo končne ponudbe zasebnega partnerja, ki bo podlaga za nadaljnje odločitve in aktivnosti v okviru želenega projekta.

 Med investicijami na področju športne infrastrukture je župan izpostavil gradnjo športne dvorane SGLZŠ po standardih za ligo košarke in še ene manjše dvorane. Gradnja se bo začela v prvih mesecih leta 2024, vseljiva pa bo z naslednjim šolskim letom.

 Občina Postojna je v fazi izbire izvajalca mestnega potniškega prometa, ki ga bo nadgradila z dodatno linijo ter s tem občanom omogočila še kakovostnejši javni prevoz in s tem zmanjšanje ogljičnega odtisa. »Prihodnje leto bosta dva  furmana krožila po občini, pristopiti pa nameravajo tudi k razpisu države za električne avtobuse.

Občina Postojna si aktivno prizadeva in ureja več OPPNjev, ki so pomembni prostorski dokumenti za urejanje infrastrukture v našem okolju.  Urejajo se OPPN Stara vojašnica, Petrol, Prestranek 33 (Tajfun), Dom upokojencev, Stara vas zraven Goričice – OPPN »Na trati«, Ovčje staje – severni del, Prometna študija, OPPN Prestranek 35 – Regijsko obrtno središče Prestranek – jug.

Poleg navedenih infrastrukturnih projektov je s strani Občine veliko aktivnosti usmerjenih tudi v druge projekte, ki se nanašajo na trajnostno mobilnost, družbeno dogajanje, urejanje področja ravnanja z odpadki … Z novim letom se pričneta z izvedbo tudi dva nova projekta in sicer Green-tex (uokvirjanje načel krožnega gospodarstva, zbiranje in ponovna uporaba zavrženega tekstila) in SREST (nesnovna kulturna dediščina v povezavi s turizmom).

 Občina Postojna je v letu 2020 prvič vzpostavila projekt MOJA OBČINA, participativni proračun, v okviru katerega občani s svojimi predlogi sodelujejo pri naboru in izboru projektov, ki jih v lokalni skupnosti zaznavajo kot smiselne, potrebne ali zaželene.  Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Marina Rebec, so v okviru participativnega proračuna letos prejeli 72 predlogov in jih 22 izglasovali. 12 izmed njih jih bodo letos tudi izvedli.

Blanka Markovič Kocen

 

 

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja