Obvestilo

Postojnski svetniki o poslovanju javnih zavodov, inšpekciji in redarstvu

Postojna – Postojnski svetniki so včerajšnjo redno sejo namenili  predstavitvam in sprejemu poročil o poslovanju  Javnega zavoda Kraška lekarna Ilirska Bistrica, Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter poročilu o izvrševanju proračuna v prvem letošnjem polletju. Ravnateljice osnovnih šol Antona Globočnika, Miroslava Vilharja in šole ter vrtca v Prestranku so poročale o racionalizaciji poslovanja  in zmanjševanju stroškov v teh javnih zavodih, živahna razprava pa se je vnela tudi o strategiji  upravljanja kapitalskih naložb v občini.

Uvodoma so svetniki sprejeli sklep o razrešitvi Anice Križaj, ki je julija podala pisno izjavo, da iz osebnih razlogov izstopa iz nadzornega odbora, in sprejeli predlog komisija za volitve in imenovanja, da namesto nje v nadzorni odbor mag. Aleksandro Černjač Žvanut z liste Mi znamo.

Za Javnim zavodom Kraške lekarne uspešno leto

Kot je povedala Ana Kobal, direktorica Kraških lekarn Ilirska Bistrica, sta bili leti 2014 in 15 poslovno zelo zahtevni, vendar so cilje v javnem zavodu kljub temu dosegli in celo presegli in obe leti zaključili s presežkom prihodkov na odhodki, ki ga bodo razdelili med občine ustanoviteljice.  Na vprašanje svetnikov, kako daleč so načrti z enoto v Prestranku, je Kobalova pojasnila, da bo vrednost investicije praviloma pod mejo javnega naročila, zato verjame, da bodo enoto odprli že do konca leta. »Kraške lekarne smo cenovno konkurenčen zavod, konkurenčni pa smo tudi na nivoju dostopnosti in kakovosti storitev,« je poudarila Kobalova.

Veliko dela za peščico inšpektorjev

Ob poročilu o poslovanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letih 2014 in 2015 so je v razpravi porajali  številni predlogi, kako še izboljšati delo inšpektorjev na tem področju, čeprav jih je – kot v mnogih drugih občinah – daleč premalo, da bi lahko dosledneje nadzirali in kaznovali prekrškarje. Po mnenju Stanka Markovčiča bi morali na eni od naslednjih sej pregledati odloke o parkiranju, Andrej Berginc pa je menil, da hitrost v središču mesta ni kritična, da pa bi bilo treba kaznovati storilce povratnike – tako pri umirjanju prometa kot tudi pri parkiranju.  Po njegovem mnenju bi to lahko bil začetek prometne strategije v Postojni.

Šole ne morejo še bolj varčevati

Ravnateljice osnovnih šol, ki so občinskemu svetu poročale o racionalizaciji poslovanja, so praktično v en glas pojasnjevale, da varčujejo do te mere, da bolj skorajda ne bi mogle, načeloma pa zaradi varčevanja ne želijo okrniti programov. Med drugim smo slišali, da nekateri starši, zlasti v manjših krajih zelo neradi zaprosijo za pomoč in  otroka raje odjavijo od, denimo, šole v naravi  ali podobnih plačljivih dejavnosti. Največji strošek po besedah vseh treh poročevalk pomenijo prevozi, starši otrok z osnovne šole Antona Globočnika, ki ima tri podružnice, pa bodo na župana in občinski svet naslovili predlog po gradnji prizidka, saj se v tej šoli, tudi zaradi vse večjega števila otrok, srečujejo s hudo prostorsko stisko.

Občinski svet Občine Postojna je sprejel strategijo upravljanja  kapitalskih naložb z dopolnitvami, da se pri delničarskem sporazumu Postojnska jama d.d. doda minimalni odstotek delitve bilančnega dobička vsaj v višini 20%, med dolgoročne cilje pa naj se doda doseganje vsaj 8% donosa na investirani kapital.

Težav pri izvrševanju proračuna tudi glede na polletno poročilo do konca leta v Postojni ni pričakovati, porabili bodo tudi iz prejšnjih let prenesena denarna sredstva,  glavnino prihodkov pa pričakujejo v drugi polovici leta.

V Postojni kip matere Tereze?

Tik pred koncem seje se je vnela polemika o pobudi občana, ki jo je  svetnikom posredoval Marjan Nagode, da bi v Postojni postavili kip Matere Tereze, Nobelove nagrajenke, kar bi bil dodaten razlog za obisk turistov. Podrobneje bodo o tem govorili na naslednji seji, slišati pa je že bilo mnenja, da bi si kdo od velikih Postojnčanov spomenik prej zaslužil.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

Miklavžev sejem v Pivki

Turistično društvo Pivka vabi na Miklavžev sejem, ki bo v nedeljo, 3. decembra 2023, od 14. do 19. …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja