Obvestilo

Prenova državne ceste v Selcah in regionalne skozi Kal – korak k večji prometni varnosti v Pivki

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in župan Občine Pivka Robert Smrdelj sta danes na sedežu Občine Pivka podpisala sporazum o sofinanciranju rekonstrukcije državne ceste G1-6/0338 Postojna – Pivka pri Selcah. Predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Pivka pa so zatem namenu uradno predali prenovljeni odsek regionalne ceste Goriče – Kal skozi naselje Kal.

»Takorekoč hkrati, ko uradno namenu predajamo rekonstruirani odsek državne ceste skozi Kal in končujemo rekonstrukcijo dela državne ceste v Radohovi vasi, že sklepamo sporazum o sofinanciranju odseka državne ceste Postojna – Pivka pri Selcah,« je uvodoma povedal pivški župan Robert Smrdelj. Predvidoma letošnjo jesen naj bi namreč Direkcija Republike Slovenije za ceste začela z rekonstrukcijo dela državne ceste pri Selcah v dolžini 340 metrov. Načrtovana rekonstrukcija ceste obsega zgraditev zavijalnega pasu, površin za pešce, ureditev avtobusnih postajališč in cestne razsvetljave.  Kot je povedal pivški župan Robert Smrdelj, gre za prometno črno točko, kjer so se dogajale številne prometne nesreče, zato bosta s to investicijo bistveno povečana varnost in pretočnost prometa. »Tudi vstop v občino bo prijetnejši,« je še dodal župan. Zemljišče je bilo po njegovih besedah sprva namenjeno za gradnjo Petrolovega servisa, vendar se je zgodba spremenila, servis pa je zrasel v sami Pivki.

Ocenjena vrednost naložbe znaša 395.000 evrov, od tega je Občina Pivka že prispevala svoj delež, in sicer 28.000 evrov oziroma sedem odstotkov celotne investicije. Občina je financirala izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter z lastniki zemljišč sklenila dogovor o odkupu zemljišč.

»Veseli me, da smo v tem mandatu povečali sredstva za infrastrukturo in upam, da se bo trend investicij ohranjal in nadaljeval tudi v prihodnje,« je dejal infrastrukturni minister Peter Gašperšič.

Predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Pivka so  po podpisu pogodbe namenu uradno predali prenovljeni odsek regionalne ceste Goriče – Kal skozi naselje Kal, dolg 1,5 kilometra. Vrednost celotne naložbe je 1.525.000 evrov od tega Občina Pivka prispeva 425.000 evrov.

Z ureditvijo ceste skozi Kal, obojestranskih pločnikov, javno razsvetljavo, kamnitimi podpornimi zidovi in druge opreme je urejen tudi del vasi Kal, zlasti pa je pomembna večja varnost njenih prebivalcev in pešcev.

Investitor del je Direkcija RS za Infrastrukturo, Občina Pivka pa pri tej naložbi nastopa kot sofinancer. Gre za takoimenovano drugo fazo prenove te ceste oziroma 2. a in 2. b fazo. Pogodba za 2. a fazo je bila z izvajalcem Ginexom International d. o. o. Nova Gorica sklenjena januarja 2013, dela pa so bila končana konec leta 2015. Naložba je znašala 1,2 milijone evrov (z DDV). Pogodba za 2. b fazo pa je bila med občino in izvajalcem del CPK sklenjena avgusta 2016. Vrednost te naložbe znašala  450.000 evrov (z DDV), od tega bo Občina Pivka prispevala 100.000 evrov.

Po pogodbi za 2. b fazo je bila izvedena rekonstrukcija odseka ceste od uvoza v kompleks Pivka d.d. z državne ceste G1-6/339 Pivka – Ribnica do sredine vasi Kal.

Na novo je urejena javna razsvetljava, zgrajena sta so pločnika in avtobusni postajališči. Obenem je bilo zgrajeno optično omrežje in fekalna kanalizacija.

DRSI pa je istočasno izvajala dela na glavni cesti G1-6/339 Pivka – Ribnica. V sklopu teh del jeCPK d. d. zgradil  novo križišče državnih cest z  zavijalnimi pasovi ter rekonstruiral in obnovil del  glavne ceste proti Šmihelu. Ta dela še potekajo in bodo po pogodbi zaključena konec letošnjega leta.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja