Obvestilo

Projekt Čista Ljubljanica se uspešno zaključuje

Osem občin širšega območja Notranjske v porečju Ljubljanice – Logatec, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Pivka, Postojna, Škofljica in Vrhnika – je uspešno končalo enega največjih medobčinskih projektov, projekt Čista Ljubljanica. V manj kot desetletju so občine skupaj izpeljale več kot 70 milijonov evrov vreden projekt, za katerega so večino denarja dobile iz evropskih kohezijskih skladov. Zgrajenih je bilo sedem centralnih čistilnih naprav, 89 km novih kanalizacijskih vodov in 22 črpališč.

»Ta projekt bi lahko vzeli za primer dobrega sodelovanja med občinami, razdeljenimi v dve regiji, in tudi ministrstva, ki je z njimi sodelovalo,« je dejal Matjaž Kurent, skupni koordinator projekta (na sliki). V občinah so s pomočjo projekta odpravili vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi.

cista ljubljanica-Kurent

Na današnji skupni novinarski konferenci, ki je potekala na Občini Brezovica, so župani vseh osmih občin na kratko predstavili rezultate projekta in poudarili, da so izjemno ponosni na tvorno in uspešno medsebojno sodelovanje tako vseh osmih občin kot občin in posameznih izvajalcev del. Župani so se še posebej zahvalili občankam in občanom za strpnost in razumevanje ter sodelovanje pri izvedbi tega pomembnega infrastrukturnega projekta.

V posameznih občinah je vrednost izvajalskih pogodb presegala vrednosti sofinancerskih pogodb, kar bi sicer pomenilo dodatne obremenitve za posamezne občinske proračune. V zadovoljstvo vseh deležnikov, ki v projektu sodelujejo, pa je bila julija 2015 izdana nova odločba, ki vrednost upravičenih stroškov iz 45.454.986,00 povečuje na 54.160.302,11 evrov, kar pomeni dodatna sredstva za večino občin.

Z izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda so zadostili evropskemu merilu za območja, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo in ciljem zmanjšanja vplivov na okolje. Vse infrastrukturne posodobitve znatno vplivajo na kakovost pitne vode in zdravje ljudi, razvoj in prihodke iz turizma, vrednost nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost in rekreacijske možnosti. Skupina projektov prispeva k ciljem regionalne politike, to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem naselij ali delov naselij in vpliva na izboljšanje učinka čiščenja reke Ljubljanice, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja ter sanira vire onesnaževanja iz naselij v občinah, vključenih v projekt.

Župan Brezovice Metod Ropret je uvodoma spomnil na začetke projekta, ko se je vanj vključilo kar 15 občin, do danes, ko jih je ostalo osem. »Projekt je eden najbolj kohezivnih med tovrstnimi projekti,« je dejal Ropret.

Logaški župan Berto Menard je izrazil zadovoljstvo, da so v občini kljub velikim pritiskom civilne iniciative projekt uspeli izpeljati. »Novi objekt dobro deluje in mislim, da bo tako vsaj še naslednjih deset let,« je dejal.

Stojan Jakin, župan Vrhnike, je izrekel nezadovoljstvo nad slabim zanimanjem medijev za problematiko ter dodal, da je Vrhnika prva občina, ki je kohezijska sredstva unovčila z domačim znanjem.

Postojnski župan Igor Marentič je med drugim poudaril, da bo nova naprava zagotavljala 97-odstotno učinkovitost, medtem ko je bila učinkovitost stare naprave 80-odstotna. V času izgradnje so zaradi potreb, ki so jih zaznali, povečali kapaciteto čistilne naprave in s tem tudi obseg projekta. Marentič je prepričan, da ga bodo uspešno zaključili, vključno s priklopi, ki še potekajo.

Ivan Jordan, župan Škofljice, je med težavami, s katerimi so se srečevali pri izvajanju projekta, izpostavil slaba barjanska tla in najdbe, na katere so naleteli, ko so presekali rimsko cesto in so precej podaljšale dela.

Po besedah cerkniškega župana Marka Ruparja nova čistilna naprava v Cerknici uspešno obratuje že leto dni, Cerkniščica je čista in v njej so se po mnogih letih pojavile tsudi ribe. »Imeli smo srečo pri izbiri izvajalca,« je dejal Rupar in dodal, da bi  za priključitev še nekaterih vasi potrebovali še najmanj 21 milijonov evrov.

Kot zadnja je v projekt vstopila Borovnica, ki je bila, kot je dejal župan Bojan Čebela, kot zelo mlada občina tudi kadrovsko in strokovno podhranjena. Kljub težavam zaradi slabega terena pa so projekt pripeljali h koncu in pred dnevi odprli čistilno napravo.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

ebm-papst Slovenija: v četrto desetletje z novimi poslovnimi prostori

Podjetje ebm-papst Slovenija, ki je največji delodajalec na Notranjskem, je včeraj v Podskrajniku v počastitev …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja