Obvestilo

Prostorsko načrtovanje za osrednje vojaško vadišče v rokah vlade

Vlada je včeraj sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za Osrednje vadišče Slovenske vojske, ki predvideva posodobitev vojaške infrastrukture, zagotavljanje varnosti ljudi, živali in premoženja ter ohranjanje kulturne dediščine, varstvo narave, upravljanje voda in varovanje zdravja ljudi.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo prostorske ureditve obsegale rekonstrukcije in odstranitev nekaterih obstoječih objektov in infrastrukture ter gradnjo novih objektov in infrastrukture, potrebnih za izvajanje vadbenih aktivnosti Slovenske vojske.

Območje državnega prostorskega načrta leži občinah Postojna, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Ilirska Bistrica. Glede na načrtovane prostorske ureditve in dopustne rabe se deli na ožja območja, namenjena izključno izvajanju dejavnosti obrambe, in na širše varnostno območje, v katerem ni načrtovanih prostorskih ureditev.

Ožji območji, izključno namenjeni dejavnosti obrambe, sta vadišče Poček in strelišče Bač. Vadišče Poček leži v občini Postojna, razen dveh manjših dislociranih enot, ki delno ležita tudi v občinah Cerknica in Pivka. V vladi še pojasnjujejo, da njegovo varnostno območje poleg v občini Postojna leži tudi v občinah Pivka, Cerknica, Loška dolina in Ilirska Bistrica.

Na današnji seji je vlada sicer sprejela tudi sklep o izvedbi vaje državnega pomena. Vajo Postojna 2019 bodo izvedli v obliki teoretične in praktične vaje celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Vlada je sprejela tudi sklep o izvedbi vaje državnega pomena, na kateri bodo 18. oktobra preverili pripravljenost in odzivnost sil ob močnem neurju, prometni nesreči s požarom, ob požaru v poslovno-trgovskem objektu, odkritju dela strehe osnovne šole, ob podrtih drevesih in ob prejetju ovojnice z neznano prašnato snovjo v vložišču občine.

Vir: vlada.si

Foto: Slovenska vojska

Ne spreglejte

Prvi Festival podjetništva za mlade v Primorsko-notranjski regiji vzbudil vedoželjnost in ustvarjalnost

Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva, ki v obdobju zadnjih štirih let udejstvovanju mladih na področju podjetništva …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja