Obvestilo

V gozdovih tudi letos rdeči alarm zaradi podlubnikov

Zavod za gozdove poziva vse lastnike gozdov, da takoj pričnejo s pregledom svojih gozdov, kjer so prisotni iglavci in naj bodo pozorni na znake napada podlubnikov. O odkritih, s podlubniki napadenih drevesih, naj takoj obvestijo lokalno pristojnega revirnega gozdarja in se takoj lotijo poseka napadenih dreves. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) in gozdarska inšpekcija te dni izvajata intenziven nadzor v ogroženih gozdovih.

V prvi polovici letošnjega leta se bo močno povečalo število žarišč napada podlubnikov, kar je za leto 2016 slaba napoved.

Škodo lahko namreč omejimo le s pravočasnim sanitarnim posekom napadenih iglavcev. Mnogo lastnikov gozdov še posebej v takšnih razmerah ni kos izzivom, ki jih zahteva dobro gospodarjenje z gozdom in ti lastniki gozdov škodijo sebi, sosedom in gozdu. Višje spomladanske temperature bodo pospešile razvoj podlubnikov na smreki. Krošnje, ki jih bodo napadli lubadarji, se bodo obarvale rumeno do rjavo, iglice pa začele odpadati.

Ne odlašajte s posekom!

S podlubniki napadena drevesa iglavcev morajo  lastniki gozdov posekati, spraviti iz gozda ter olupiti ali predelati, preden se na njih razvije nova generacija podlubnikov. Rok za posek napadenih dreves je 19. marec 2016, od tega datuma dalje pa 21 dni od odkritja žarišča napada podlubnikov. Lastnikom gozdov ni treba čakati na označitev dreves za posek s strani ZGS in na izdajo odločbe o sanitarnem poseku, ampak lahko takoj pristopijo k poseku odkritih napadenih dreves v svojem gozdu, o tem pa morajo le obvestiti pristojnega revirnega gozdarja. Prvi znak napada je črvina, ki jo čistijo podlubniki iz svojih rovov, in se nabira za luskami lubja ter okoli koreničnika drevesa.

Zmanjšajte škodo

Če so napadena drevesa pravočasno posekana in predelana, se vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva sivo-modro, kar je posledica okužbe z glivami, ki jih s seboj na drevo prinesejo podlubniki. Obarvanje zniža trenutno prodajno vrednost lesa v povprečju za približno 28 €/m3, več pri bolj kakovostnem lesu, manj pri manj kakovostnem lesu. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les velikokrat razvrednoten do cene celuloznega lesa ali pribl. za 53 €/m3. Pravočasen posek napadenih dreves je nujen tudi s stališča ohranitve vrednosti lesa in zmanjševanja materialne škode zaradi napada podlubnikov.

Kljub temu, da lastnike gozdov prizadene gospodarska škoda, le-ti premalokrat pregledajo svoje gozdove (v danih razmerah bi bilo primerno to storiti enkrat tedensko) in prepozno začnejo s sečnjo napadenih dreves.

Borut Debevc, Zavod za gozdove Slovenije

Podlubniki 2

 

Ne spreglejte

Bliža se Furmanski praznik v Postojni!

V organizaciji Turističnega društva Postojna bo v nedeljo, 7. julija 2024, v Parku Postojnska jama …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja